Kategori: Virus

Vattkoppor (Varicella)

Allt om Vattkoppor (Varicella) Vattkoppor, även känd som Varicella, är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligast hos barn och ungdomar, men kan också drabba vuxna. Symptomen på sjukdomen inkluderar feber, trötthet och utslag. Utslaget består av små röda prickar som först dyker upp på bröstet och ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen.Vattkoppor är mycket smittsamma och kan smitta från person till person genom luftburna droppar eller direktkontakt med en infekterad person. Det finns ingen specifik behandling för vattkoppor, men det finns ett vaccin som kan förhindra att man blir smittad. Vaccinet är

Varicella

Allt om Varicella Varicella, även känd som vattkoppor, är en vanlig infektion som orsakas av varicella-zostervirus (VZV). Det är en mycket smittsam sjukdom som vanligtvis drabbar barn, men kan också drabba vuxna. Symptomen inkluderar feber, utslag och klåda. Symtomen brukar försvinna inom två till tre veckor, men det finns vissa komplikationer som kan uppstå.Varicella är vanligast hos barn mellan fem och nio år, men det kan också drabba vuxna. Det är vanligare hos barn som inte har haft vattkoppor tidigare eller som inte har fått vaccin mot sjukdomen. Vattkoppor är mycket smittsamma och kan sprida sig genom luften eller genom

Variola virus

Allt om Variola virus Variola virus är ett virus som orsakar den smittsamma sjukdomen smallpox. Det är en del av poxvirusfamiljen och är det enda viruset som orsakar smallpox. Variola virus har funnits i många hundra år och har varit en av de mest fruktade sjukdomarna genom tiderna. Smallpox har dödat miljontals människor, men tack vare världens första framgångsrika vaccinering program har det lyckats elimineras helt och hållet.Variola virus är ett mycket komplext virus som består av två olika typer av proteiner, A-typ och B-typ. A-typen är ansvarig för att bryta ner celler och förhindra att immunförsvaret kan bekämpa infektionen.

Tredagarsfeber

Allt om Tredagarsfeber Tredagarsfeber är en virussjukdom som orsakas av ett virus som kallas parvovirus B19. Det är en vanlig sjukdom som ofta drabbar barn mellan fem och 15 år, men det kan också drabba vuxna. Sjukdomen är vanligast under vinter- och vårmånaderna. Symptomen på tredagarsfeber är vanligtvis milda och inkluderar feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk och ledvärk. Sjukdomen kan också leda till utslag på huden.Tredagarsfeber orsakas av ett virus som kallas parvovirus B19. Viruset sprids via luftburna droppar när en person som har sjukdomen hostar eller nyser. Det kan också spridas genom blodtransfusioner eller genom att man tar emot infekterade

TBE fästinginfektion (tick born encephalitis)

Allt om TBE fästinginfektion TBE fästinginfektion, även känd som TBEV-infektion eller TBE-virusinfektion, är en infektion som orsakas av TBE-viruset. Det är en zoonotisk sjukdom som kan överföras från djur till människor via fästingbett. Sjukdomen har funnits i Europa och Asien i flera hundra år, men det finns nu rapporter om att den har spridit sig till andra delar av världen.TBE-viruset är en del av familjen flaviviridae och det finns tre typer av virus: europeisk TBEV, rysk TBEV och sibirisk TBEV. Viruset sprids främst genom fästingbett från infekterade djur, men det kan också överföras via blodtransfusioner eller organöverföringar.Symtom på TBE fästinginfektion

Svininfluensa

Allt om Svininfluensa Svininfluensa, även känd som H1N1-influensa eller swine flu, är en typ av influensa som orsakas av en virusstam som vanligtvis förekommer hos grisar. Det är en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att den kan överföras från djur till människor. Svininfluensan har funnits i flera decennier, men det var inte förrän 2009 som det blev ett globalt hot.Svininfluensan är en typ av influensavirus som orsakar luftvägsinfektioner hos människor. Viruset kan smitta från person till person via luftburna droppar som utsöndras när en person hostar eller nyser. Det kan också överföras genom direktkontakt med infekterade personer eller genom att ta

Tredagarsfeber (exanthema subitum, Roseola)

Allt om Roseola Roseola är en vanlig virussjukdom som drabbar barn mellan 6 månader och 2 år. Det är en sjukdom som orsakas av humana herpesvirus typ 6 (HHV-6) eller typ 7 (HHV-7). Roseola är vanligast hos barn under 3 års ålder, men det kan också förekomma hos vuxna. Sjukdomen kan vara mycket smittsam, särskilt när barnet har feber.Symtom på roseola inkluderar hög feber som vanligtvis börjar plötsligt och kan stiga till 104 grader Fahrenheit eller högre. Febern varar vanligtvis i tre till fem dagar. Efter att febern har sjunkit, kommer ofta ett utslag som börjar på bröstet och ryggen

Ramsay Hunts syndrom (herpes zoster i huvud-halsområdet)

Allt om Ramsay Hunts syndrom Ramsay Hunt syndrom (RHS) är en neurologisk sjukdom som orsakas av infektion med herpes zoster virus. Det är en akut, smärtsam och ibland livshotande sjukdom som vanligtvis drabbar den perifera nervsystemet. Sjukdomen kan leda till permanent skada på nerver och muskler, vilket kan leda till funktionshinder.Ramsay Hunt syndrom uppstår när herpes zoster-viruset, som även kallas varicella-zoster-viruset, infekterar ett område av huden. Viruset åtföljs vanligtvis av en utslag som liknar mässling eller vattkoppor. Utslaget kan vara mycket smärtsamt och kan leda till svullnad och rodnad i det berörda området. I de flesta fall förekommer sjukdomen i

Norovirus

Allt om Norovirus Norovirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka och är ansvarig för upp till 21 miljoner fall av magsjuka varje år. Det är en typ av virus som kan smitta från person till person, eller genom att äta eller dricka infekterade livsmedel eller drycker. Norovirus är den vanligaste orsaken till akut diarré och kräksjuka hos barn och vuxna.Norovirus är en grupp av virus som kallas Caliciviridae. De finns i flera olika varianter, men alla orsakar samma symptom – diarré, kräkningar och illamående. Symtomen börjar vanligtvis inom 12-48 timmar efter att du har blivit smittad och kan

Norwalkinfektion

Allt om Norwalkinfektion Norwalkinfektion är en vanlig form av magsjuka som orsakas av en grupp virus som kallas norovirus. Det är den vanligaste orsaken till akut diarré och kräkningar hos både barn och vuxna. Norwalkinfektion är ett globalt problem som drabbar miljontals människor varje år.Norwalkinfektion orsakas av norovirus, som är en grupp av smittsamma virus som kan orsaka akut diarré och kräkningar. Norovirus är den vanligaste orsaken till akut diarré och kräkningar hos både barn och vuxna. Viruset sprids genom direkt kontakt med infekterade personer, via förorenat mat eller vatten, eller genom att ta på föremål som har blivit infekterade.Symptomen