West-nile virus (Nilfeber)

Vad är nilfeber? West Nile-viruset (WNV) eller Nilfeber sprids via olika myggarter i många tropiska länder. Personer som drabbas upplever vanligtvis inga symtom och tillståndet förbättras utan behandling. West Nile-viruset sprids från

Mer

Spirometri

Spirometri (en lungundersökning) Spirometri är en lungundersökning som används för att diagnostisera och följa upp vissa lungsjukdomar. Spirometri utförs med hjälp av en liten apparat som kallas spirometer. Under själva undersökningen blåser patienten

Mer

Wolff-Parkinson-White syndrom

Wolff-Parkinson-White syndrom Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom är en relativt vanlig hjärtsjukdom som gör att hjärtat slår onormalt snabbt under tidsperioder. Hjärtat har ett retledningssystem som består av specialiserade celler som för vidare den

Mer
1 2 3 20