Diagnos

Diagnos Minus En Toxoplasma-positiv reaktion, färgad av immunofluroescens (IFA). (Riktlinjer Foto) Diagnosen av toxoplasmos görs vanligtvis genom serologisk testning. Ett test som mäter immunoglobulin G (IgG) används för att bestämma om en

Mer

Sjukdom

Sjukdom Minus På denna sida Friska människor (icke-gravida) Mamma-till-barn (medfödda) Personer med okulär sjukdom Personer med nedsatt immunförsvar Friska personer (icke-gravida) Friska människor som blir smittade med Toxoplasma gondii har ofta inga

Mer

Behandling

Behandling Minus På denna sida Friska personer (icke-gravida) Gravida kvinnor, nyfödda och spädbarn Personer med okulär sjukdom Personer med nedsatt immunförsvar Friska personer (icke-gravida) De flesta friska människor återhämtar sig från toxoplasmos

Mer