Antibiotikaresistens och

Antibiotikaresistens och Shigellainfektioner minus Riktlinjer Health Advisory: Rekommendationer för hantering och rapportering av Shigellainfektioner med möjlig minskad känslighet för ciprofloxacin. Fler läkemedel som dödar eller stoppar tillväxten av bakterier bakterier kallas antibiotika.

Mer

Diagnos och behandling

Diagnos och behandling minus Riktlinjer Health Advisory: Rekommendationer för hantering och rapportering av Shigella-infektioner med möjlig minskad känslighet för ciprofloxacin. Mer diagnos Många typer av bakterier kan orsaka diarré. Att veta vilket

Mer

Symptom

Symptom Minusrelateradesidor Personer som är sjuka av Shigella-infektion börjar vanligtvis uppleva symtom 1 till 2 dagar efter kontakt med bakterien.. Symtom på shigellos inkluderar: Diarré (ibland blodig) Feber Magsmärta Känsla av behovet

Mer