Diagnos och behandling

Diagnos och behandling minus Riktlinjer Health Advisory: Rekommendationer för hantering och rapportering av Shigella-infektioner med möjlig minskad känslighet för ciprofloxacin. Mer diagnos Många typer av bakterier kan orsaka diarré. Att veta vilket

Mer

Symptom

Symptom Minusrelateradesidor Personer som är sjuka av Shigella-infektion börjar vanligtvis uppleva symtom 1 till 2 dagar efter kontakt med bakterien.. Symtom på shigellos inkluderar: Diarré (ibland blodig) Feber Magsmärta Känsla av behovet

Mer

Antibiotikaresistens och

Antibiotikaresistens och Shigellainfektioner minus Riktlinjer Health Advisory: Rekommendationer för hantering och rapportering av Shigellainfektioner med möjlig minskad känslighet för ciprofloxacin. Fler läkemedel som dödar eller stoppar tillväxten av bakterier bakterier kallas antibiotika.

Mer