Kategori: Psykiatriska tillstånd

Tvångstankar

Allt om Tvångstankar Tvångstankar är en vanlig form av ångest som drabbar många människor. Det är ofta obehagliga, upprepade tankar som inte kan kontrolleras eller ignoreras. Tvångstankar kan vara mycket distraherande och störande, och de kan leda till att personer förlorar sin förmåga att koncentrera sig och prestera.Tvångstankar är ofta kopplade till tvångshandlingar, som är upprepade rörelser eller aktiviteter som utförs för att bekämpa eller motverka obehagliga tankar. Tvångshandlingar kan inkludera att räkna, tvätta händerna, kontrollera saker, eller upprepade gester.Tvångstankar och tvångshandlingar är vanligare hos vissa grupper än andra. De är vanligare bland personer med autism, ADHD, OCD (obsessiv-kompulsiv störning)

Trikotillomani

Allt om Trikotillomani Trikotillomani är en sjukdom som påverkar människor världen över. Det är en psykisk störning som leder till att personer blir beroende av att köpa, samla och ha tröjor. Tröjor kan vara allt från fotbollströjor till bandtröjor, och det finns ett antal olika typer av tröjor som kan samlas.Trikotillomani är inte en vanlig sjukdom, men det är en som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det finns inga medicinska behandlingar för trikotillomani, men det finns vissa strategier som kan hjälpa personer som lider av denna sjukdom.Personer med trikotillomani kan ha svårt att kontrollera sitt beteende när det

Tourettes syndrom

Allt om Tourettes syndrom Tourettes syndrom är en neurologisk störning som orsakar oregelbundna och ofrivilliga rörelser och ljud som kallas tics. Det är en av de mest kända neuropsykiatriska störningarna, men det är fortfarande mycket okänt. Tourettes syndrom har funnits i århundraden, men det var inte förrän 1885 som den franske neurologen Georges Gilles de la Tourette beskrev det som en sjukdom.Tourettes syndrom är vanligast hos barn och ungdomar, men det kan också drabba vuxna. Det är en genetisk störning som orsakas av ett problem med signaler mellan nervceller i hjärnan. Det finns ingen kur för Tourettes syndrom, men det

Tics

Allt om Tics Tics är en form av ryckningar eller oönskade rörelser som uppstår när en person inte kan kontrollera sina muskler. De kan vara plötsliga, ofrivilliga och ibland upprepade. Tics kan variera från milda till svåra och kan påverka alla delar av kroppen. De vanligaste ticarna är huvudryckningar, ögonblinkningar, ansiktsgrimaser och ljud som skapas med munnen.Tics är vanligast hos barn och ungdomar, men de kan också förekomma hos vuxna. Det finns olika typer av tics som kan förekomma hos olika individer. Vissa tics är kortvariga och försvinner inom några minuter eller timmar, medan andra kan vara mer bestående.Tics kan

Sorg och sorgreaktion

Allt om Sorg och sorg Sorg och sorgbearbetning är två viktiga processer som alla människor måste gå igenom någon gång i livet. Sorg är en känslomässig reaktion på förlust, oavsett om det är ett dödsfall, en separation eller annan form av förlust. Sorg är en helt normal och naturlig reaktion på förlust och kan vara mycket intensiv och svår att hantera. Sorgbearbetning är processen att ta itu med sorgen och hantera den på ett sunt sätt.Sorg är en komplex process som kan uttryckas på olika sätt beroende på vem som upplever den. Det finns inget rätt eller fel sätt att

Fobier

Social ångest

Allt om social ångest Social ångest är en vanlig psykisk störning som kan ha stor inverkan på en persons liv. Det är ett tillstånd som orsakar intensiv oro och ångest när man interagerar med andra människor, särskilt i sociala situationer. Social ångest kan leda till att man undviker sociala situationer helt, vilket kan begränsa ens liv på olika sätt. Ärftlighet, miljöfaktorer och personlig erfarenhet Social ångest har sitt ursprung i en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och personliga erfarenheter. Det finns inget exakt sätt att förutsäga vem som kommer att utveckla social ångest, men det finns vissa riskfaktorer som kan

Fobier

Social ångest (social fobi) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Allt om social fobi Ångeststörning Social fobi eller ångest debuterar tidigt i ens liv, vanligtvis innan personen fyllt 15 år men kan även debutera i vuxen ålder. Obehandlat blir detta ett problematiskt sjukdomstillstånd som präglas av stark rädsla att utsätta sig för sociala situationer och oro inför dessa situationer som kan bli övermäktig. Social fobi eller ångest är ett vanligt tillstånd och en svensk studie visar att förekomsten i Sverige är mellan 10-15%. Tillståndet är lite vanligare hos kvinnor än män. Social fobi är en vanlig form av ångeststörning som påverkar miljontals människor världen över. Det är en psykisk störning

Skolvägran

Allt om Skolvägran Skolvägran är ett fenomen som har blivit allt vanligare de senaste åren. Det innebär att barn och ungdomar vägrar att gå till skolan, ofta på grund av att de känner sig otrygga eller missförstådda. Skolvägran kan ha många olika orsaker och det är viktigt att ta reda på varför det händer för att kunna hjälpa barnet.En av de vanligaste orsakerna till skolvägran är att barnet känner sig otryggt i skolan. Det kan bero på mobbning, diskriminering eller andra former av trakasserier. Barnet kan också känna att lärare eller andra vuxna inte tar deras problem på allvar eller

Sekundär psykos

Allt om Sekundär psykos Sekundär psykosociala faktorer är en term som används för att beskriva de sociala och miljömässiga faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Faktorerna inkluderar socioekonomisk status, arbetsmiljö, utbildningsnivå, kultur och etnicitet. Dessa faktorer har stor inverkan på hur människor uppfattar sin livssituation och deras hälsa. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man försöker förstå och behandla psykiska störningar.Socioekonomisk status är ett begrepp som används för att beskriva den relativa ekonomiska positionen hos en person eller grupp. Det kan innefatta saker som inkomst, sysselsättning, utbildningsnivå och bostadsstandard. Forskning har visat att låg

Selektiv mutism

Allt om Selektiv mutism Selektiv mutism är en psykisk störning som drabbar ungefär 1-2% av barnen. Det är ett tillstånd som gör att barnet inte kan tala i vissa situationer, som skolan eller andra sociala sammanhang. Barnet kan dock prata normalt när de är ensamma eller med nära vänner och familj.Symptomen på selektiv mutism uppträder vanligtvis före fem års ålder och kan vara svåra att upptäcka. Barnet kan ha svårt att svara på frågor, svarar inte när man pratar med dem eller undviker att prata helt. De kan också ha problem med att delta i klassaktiviteter, leka med andra barn