Övervikt

Allt om Övervikt Övervikt är ett stort problem som påverkar miljontals människor världen över. Det är inte bara ett estetiskt problem, utan det kan också leda till allvarliga hälsoproblem som diabetes, högt

Mer

Överviktsoperation

Allt om Överviktsoperation Överviktsoperation är en medicinsk procedure som används för att hjälpa människor som lider av svår fetma att gå ner i vikt. Det finns flera olika typer av överviktsoperationer, inklusive

Mer

Allt om HbA1c

Vad, hur och varför mäter vi HbA1c? Vad är blodsocker (glukos, blodglukos)? Blodsocker är koncentrationen av glukos (socker) i blodet. Blodsocker kallas även blodglukos, b-glukos eller p-glukos. Skillnaden mellan dessa är liten

Mer