Kategori: Ortopedi

Ortopedi

Inflammation i senor (tendinopati) – orsaker, symtom, behandling, riskfaktorer och prognos

Allt om seninflammation (tendinopati) Tendinopati är ett vanligt medicinskt tillstånd som orsakar smärta och stelhet i muskler och senor. Det kan uppstå när en sene blir skadad eller inflammerad. Tendinopati kan uppstå i vilken del av kroppen som helst, men det är vanligast i armar, ben, axlar och händer. Symtom på tendinopati inkluderar smärta, stelhet och svullnad vid det berörda området. Smärtan kan vara mild till intensiv och kan försämras med aktivitet. Om du har tendinopati kanske du också känner dig trött efter att ha ansträngt dig fysiskt. Överansträngning, skada eller infektion Tendinopati kan orsakas av överanvändning, skada eller infektion.

Frakturer – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Frakturer Frakturer är en av de vanligaste typerna av skador som människor upplever. Frakturer kan vara allvarliga och kräva långvarig rehabilitering eller de kan vara mindre allvarliga och lättare att behandla. Frakturer är benbrott som uppstår när ett ben bryts eller spricker. Det finns olika typer av frakturer, inklusive stressfrakturer, grövre frakturer och kompressionsfrakturer.Stressfrakturer är små benbrott som uppstår när ett ben utsätts för stora belastningar under en längre tid. Stressfrakturer är vanligast i foten och vaden, men kan också förekomma i andra delar av kroppen. Stressfrakturer är ofta orsakade av intensiv träning eller överansträngning, såsom att springa

Fingerfraktur – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Fingerfraktur En fingerfraktur är en skada som uppstår när ett ben i fingret bryts. Det kan vara en smärtsam och allvarlig skada som kräver medicinsk vård. Frakturer kan orsakas av en direkt stöt mot fingret, eller genom att man försöker böja det för hårt. Symptomen på en fingerfraktur inkluderar smärta, svullnad, blåmärken och instabilitet i fingret.För att diagnostisera en fingerfraktur, måste läkaren undersöka fingret för att se om det är böjt eller inte. De kan också använda röntgenstrålar för att ta bilder av fingret och se om det finns några benbrott. Om det finns ett benbrott, kommer läkaren

Brutet nyckelben – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Brutet nyckelben Emotionell personlighetsstörning (EPD) är en psykisk störning som påverkar hur en person känner, tänker och beter sig. Det finns olika typer av EPD, inklusive borderline, antisocial, histrionisk och paranoid personlighetsstörning. Orsakerna till EPD är inte helt förstådda, men det finns flera faktorer som kan bidra till att utveckla denna störning.Forskare tror att miljöfaktorer har stor inverkan på utvecklingen av emotionell personlighetsstörning. Traumatiska upplevelser som misshandel, försummelse eller sexuella övergrepp kan leda till att en person börjar uppvisa symtom på EPD. Detta kan vara ett resultat av att personen har lärt sig att hantera stress och oro

Brutet revben – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Brutet revben Encefalit är en sjukdom som orsakar inflammation i hjärnan. Det kan orsaka allvarliga komplikationer, inklusive permanenta neurologiska skador och ibland död. Encefalit är en mycket allvarlig sjukdom som måste behandlas snabbt för att minska risken för allvarliga konsekvenser.Orsakerna till encefalit är ofta okända, men det är vanligtvis förknippat med infektioner som orsakas av virus eller bakterier. Virus som kan orsaka encefalit inkluderar herpes simplex-virus, enterovirus, West Nile-virus och vissa influensavirus. Bakterier som kan orsaka encefalit inkluderar Borrelia burgdorferi (lyme-sjukdom), Rickettsia rickettsii (Rocky Mountain spotted fever) och Neisseria meningitidis (meningokockinfektion).Vissa typer av encefalit kan också orsakas av

Brutna revben – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Brutna revben Encefalofacial angiomatos är en sällsynt, men allvarlig neurologisk sjukdom som orsakar abnorma blodkärl i hjärnan och ansiktet. Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive epilepsi, förlamning och intellektuella funktionsnedsättningar. Trots att det finns ett antal teorier om orsakerna till encefalofacial angiomatos har forskare ännu inte kunnat fastställa någon specifik orsak.Den mest accepterade teorin är att encefalofacial angiomatos är en genetisk sjukdom. Forskning har visat att vissa gener som är involverade i regleringen av celldelning och tillväxt kan vara associerade med sjukdomen. Dessa gener kan orsaka mutationer som kan leda till abnormala blodkärl i hjärnan och ansiktet.En

Bruten tå – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Bruten tå Ektopisk graviditet är en allvarlig medicinsk tillstånd som kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas. Det händer när ett foster växer utanför livmodern, vanligtvis i äggledaren. Orsakerna till ektopisk graviditet är ofta oklara, men det finns några faktorer som kan öka risken för att drabbas.En av de vanligaste orsakerna till ektopisk graviditet är skador på äggledarna. Dessa skador kan bero på infektioner, inflammationer eller tidigare kirurgiska ingrepp. Skadade äggledare kan göra det svårt för ett befruktat ägg att ta sig till livmodern och istället växa i äggledaren.Även om det inte är helt klart, tyder

Brutet finger – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Brutet finger Elefantiasis är en sjukdom som orsakar svullnad och förstoring av kroppsdelar. Det är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av parasiter som finns i blodet. Parasiten som orsakar elefantiasis är Wuchereria bancrofti, som är en typ av filarialmask. Elefantiasis kan drabba människor i hela världen, men det är vanligast i Afrika, Asien och Sydamerika.Elefantiasis orsakas när parasiten Wuchereria bancrofti infekterar människor genom att bita dem. När detta sker, tar parasiten sig in i lymfsystemet och förökar sig. Parasiterna producerar ägg som sedan sprids till andra delar av kroppen via lymfvätskan. När parasiterna når lymfknutorna, blockerar de flödet

Brutet näsben – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Brutet näsben Emfysem är en allvarlig lungåkomma som orsakar svårigheter att andas. Det är ett resultat av skador på lungvävnaden som leder till en försämring av lungfunktionen. Orsakerna till emfysem är ofta relaterade till rökning, men det finns andra faktorer som också kan bidra.Rökning är den vanligaste orsaken till emfysem. Rökning skadar lungorna genom att skapa inflammation och förstöra lungvävnaden. Detta leder till ett minskat antal alveoler, vilket gör det svårt för syre att ta sig in i blodet. Emfysem kan utvecklas när rökning har pågått under lång tid.En annan vanlig orsak till emfysem är exponering för luftföroreningar,

Bruten lårbenshals – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Bruten lårbenshals Atopiskt eksem är en vanlig hudåkomma som drabbar miljontals människor världen över. Det är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som orsakar torr, kliande och röd hud. Orsakerna till atopiskt eksem är fortfarande oklara, men det finns flera faktorer som kan bidra till att utlösa eller förvärra sjukdomen.En av de främsta orsakerna till atopiskt eksem är arv. Om någon i familjen har eller har haft atopiskt eksem är risken stor att även andra familjemedlemmar drabbas. Detta beror på att atopiskt eksem ofta ärvs genom generna.En annan vanlig orsak till atopiskt eksem är allergier. Om du har allergier mot