Kategori: Ögonsjukdomar

Tillfällig blindhet

Allt om Tillfällig blindhet Tillfällig blindhet är ett tillstånd som orsakar att en person helt plötsligt förlorar synen. Det kan vara ett mycket skrämmande tillstånd, men det är ofta bara tillfälligt och försvinner vanligtvis inom några minuter eller timmar. Tillfällig blindhet kan orsakas av olika saker, inklusive stress, högt blodtryck, diabetes och neurologiska störningar.Symtom på tillfällig blindhet inkluderar plötslig förlust av synen, dimsyn och dubbelseende. I vissa fall kan personer uppleva en kortvarig förlust av synen i ett öga eller båda ögonen. Förlusten av synen kan vara total eller partiell. Det är inte ovanligt att personer upplever andra symtom som

Svart öga

Allt om Svart öga Svarta ögat är en av de mest intressanta och mystiska fenomen som finns. Det har fascinerat människor i århundraden och det finns fortfarande mycket att lära om det. Svarta ögat är ett fenomen som innebär att en persons pupill blir större och svartare än vanligt. Det kan vara ett tecken på stress, sjukdom eller andra problem.Det finns flera olika teorier om vad som orsakar svarta ögon. En teori är att det beror på en överdriven produktion av melanin, ett pigment som ger huden och ögonen deras färg. En annan teori är att det beror på en

Sjunkande ögonlock

Allt om Sjunkande ögonlock Sjunkande ögonlock är ett vanligt problem som många människor stöter på. Det är en åldersrelaterad förändring som kan leda till att du ser trött och utmattad ut. Det kan också orsaka synförsämring, så det är viktigt att ta detta problem på allvar.Sjunkande ögonlock beror på att huden runt ögonen blir slappare med tiden. Detta beror på att kollagen och elastin, två proteiner som håller huden fast och spänd, bryts ner. När detta sker minskar hudens elasticitet och förmåga att stanna upprätt. Detta leder till att ögonlocken sjunker nedåt och skapar ett trött utseende.Det finns flera olika

Skelning

Allt om Skelning Skelning är en medfödd eller förvärvad defekt som gör att ögonen inte riktigt ser samma sak. Det kan leda till att personen har svårt att fokusera bilder och läsa. Skelning kan också orsaka huvudvärk, yrsel och trötthet.Skelning är ett vanligt problem som drabbar människor i alla åldrar. Det kan vara medfött eller förvärvas, men det är vanligast att skelning är medfödd. De vanligaste orsakerna till medfödd skelning är att ögonen inte är helt symmetriska, eller att de inte är riktigt jämna. Detta kan leda till att ögonen inte riktigt ser samma sak, vilket gör att personen har

Slag mot ögat

Allt om Slag mot ögat Slag mot ögat är ett vanligt problem som kan orsaka allvarliga skador. Det kan uppstå när en person blir träffad av en föremål, som en boll eller knytnäve, och det kan också uppstå om en person har ett fall eller råkar ut för en olycka. Slag mot ögat kan leda till allvarliga skador på ögat, inklusive blindhet.Det finns olika typer av skador som kan uppstå från slag mot ögat. De vanligaste är retinala skador, linsförskjutningar, katarakter, glaskroppsskador och hornhinneavlossningar. Retinala skador är den mest allvarliga typen av skada som kan uppstå från slag mot ögat.

Rinnnande ögon

Allt om Rinnnande ögon Rinnande ögon är ett vanligt symptom som kan vara ett tecken på många olika sjukdomar och tillstånd. Det kan vara ett tecken på allergi, infektion, irriterade ögon eller andra problem. Rinnande ögon kan orsaka obehag och ibland smärta. Det är viktigt att veta vad som orsakar rinnande ögon för att kunna behandla det effektivt.Rinnande ögon beror oftast på en allergisk reaktion. Allergiska reaktioner kan orsakas av pollen, djurhår, damm eller andra allergener som finns i luften. En allergisk reaktion kan leda till att ögonen börjar rinna. Detta kan leda till klåda, rodnad och svullnad runt ögonen.En

Röda ögon

Allt om Röda ögon Röda ögon är ett vanligt fenomen som drabbar många människor, men vad är det egentligen? Röda ögon uppstår när blodkärl i ögat sväller och blir synliga. Detta kan bero på en rad olika saker, inklusive allergier, infektioner, skador, för mycket rökning eller användning av droger. Det kan också vara ett tecken på att man har för lite sömn eller att man har utsatts för för mycket ljus.Röda ögon kan vara smärtsamma och obehagliga, men de flesta gånger är det inte farligt. Om du upplever röda ögon bör du dock kontakta din läkare för att ta reda

Retinal venocklusion

Allt om Retinal venocklusion Retinal venocklusion är en sjukdom som orsakar skador på näthinnan, vilket leder till synförlust. Det är ett vanligt problem som drabbar många människor och kan orsakas av flera olika faktorer. Sjukdomen kan vara lindrig eller allvarlig beroende på hur mycket skada som har uppstått.Retinal venocklusion är en sjukdom som orsakas av blockering av blodkärl i näthinnan. Näthinnan är det yttre lagret av ögat som tar emot ljus och skickar information till hjärnan. När blodkärl blockeras, minskar syretillförseln till näthinnan, vilket leder till skador. Dessa skador kan leda till synförlust och andra visionproblem.Riskfaktorer för retinal venocklusion inkluderar

Retinopati

Allt om Retinopati Retinopati är en sjukdom som påverkar näthinnan, den del av ögat som tar emot ljus och skickar information till hjärnan. Det finns olika typer av retinopati, men de vanligaste är diabetisk retinopati och prematur retinopati. Retinopati kan leda till synförlust om det inte behandlas.Diabetisk retinopati är den vanligaste formen av retinopati och orsakas av höga blodsockerhalter. När blodsockret är för högt, skadas kapillärerna i näthinnan, vilket leder till att vätska läcker ut i ögat och bildar mörka fläckar. Dessa fläckar kan försvaga synskärpan och ibland leda till blindhet. Diabetisk retinopati kan behandlas med laserbehandling eller injektioner av

Presbyopi

Allt om Presbyopi Presbyopi är ett naturligt åldersförändring som påverkar vår förmåga att se nära. Det är den vanligaste orsaken till närsynthet hos vuxna över 40 år. Presbyopi innebär att linsen i ögat blir mindre elastisk och därför inte kan fokusera skarpt på nära objekt. Symptomen inkluderar svårigheter att se tydligt på nära avstånd, som att läsa en bok eller använda en mobiltelefon.Presbyopi är en del av den normala åldringsprocessen och det är vanligare hos personer som har haft närsynthet tidigare i livet. Det kan också förekomma hos personer som aldrig har haft några synproblem tidigare. Presbyopi uppstår vanligtvis mellan