Kategori: Nytt

Mollusker

Allt om Mollusker Mollusker är en stor och varierad grupp av djur som inkluderar blötdjur, snäckor, musselskal och krabbor. Mollusker har funnits på jorden i miljontals år och har utvecklats till att ha många olika former och storlekar. De finns över hela världen och kan leva både i salt- och sötvatten.Mollusker har ett skal som består av två delar som kallas operculum och mantle. Operculum är en hård skal som skyddar inre organ och ger molluskerna styrka. Mantelen är en slags hinna som omger molluskens kropp och producerar det skal som täcker den. Mollusker har även ett par muskler som

mononeuropati

Allt om mononeuropati Mononeuropati är en medicinsk tillstånd som orsakas av skada eller skador på en enskild nerv. Det är den vanligaste formen av neuropati, eller nervskador. Mononeuropati kan orsakas av trauma, diabetes, infektioner, autoimmuna sjukdomar, giftiga ämnen och andra medicinska tillstånd. Symtom varierar beroende på vilken typ av nerv som är skadad och vilken del av kroppen det berör.Mononeuropati kan delas in i två huvudtyper: perifer mononeuropati och central mononeuropati. Perifer mononeuropati är skador på nerver som ligger utanför ryggmärgen och hjärnan. Dessa nerver kallas perifera nerver och de kontrollerar muskelrörelser och känsel. Central mononeuropati är skador på nerver

Mononukleos

Allt om Mononukleos Mononukleos, även känd som vattkoppor eller kyssjuka, är en vanlig sjukdom som orsakas av ett virus som kallas Epstein-Barr-viruset (EBV). Sjukdomen kan drabba personer i alla åldrar men är vanligast hos barn och ungdomar. Symptomen varierar beroende på ålder och kan inkludera feber, halsont, trötthet, huvudvärk, illamående och utslag.Mononukleos är mycket smittsamt och sprids främst genom saliv. Det finns ingen specifik behandling för sjukdomen, men symptomatisk behandling kan lindra symtomen. Det finns dock inget sätt att förhindra att man blir smittad.Mononukleos orsakas av EBV, ett virus som tillhör herpesfamiljen. Viruset kan stanna latent i kroppen och aktiveras

Morbilli

Allt om Morbilli Morbilli, också känd som röda hund, är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligtvis en sjukdom som drabbar barn, men vuxna kan också drabbas. Symptomen inkluderar feber, hosta, rinnande näsa, utslag och ibland ögoninflammation. Sjukdomen kan vara mycket smittsam och kan spridas från person till person genom luftburna droppar eller direktkontakt.Morbilli är en av de mest smittsamma sjukdomarna i världen och har funnits sedan antiken. Det har rapporterats att det fanns utbrott av morbilli i Grekland under 400-talet f.Kr. Det har också rapporterats att romerska legioner hade utbrott av sjukdomen under 100-talet f.Kr.Morbilli är

Morfea

Allt om Morfea Morfea är en sjukdom som orsakar att musklerna blir stela och svaga. Det är en neurologisk sjukdom som kan påverka både kroppen och hjärnan. Sjukdomen är vanligast hos personer över 50 år, men den kan drabba personer i alla åldrar.Symptomen för Morfea varierar beroende på vilken typ av sjukdom man har. De vanligaste symtomen inkluderar stelhet och svårigheter att röra sig, trötthet, domningar eller stickningar, muskelvärk, yrsel och balansproblem. Ibland kan det finnas andra symtom som problem med synen, hörseln eller talet.Morfea är en progressiv sjukdom som inte har någon botande behandling. Behandlingen syftar till att lindra

Morgagni-Turner-Albrights syndrom

Allt om Morgagni-Turner-Albrights syndrom Morgagni-Turner-Albrights syndrom (MTAS) är en sällsynt, ärftlig sjukdom som orsakar fysiska och psykiska symtom. Det är en form av polyostotisk fibros, en grupp av sjukdomar som kännetecknas av överdriven bildning av benvävnad. MTAS är namngiven efter tre läkare som först beskrev det: Giovanni Battista Morgagni, Henry Turner och Fuller Albright.MTAS kan visas i olika former och grader av svårighetsgrad. Symtomen varierar från person till person, men de vanligaste tecknen inkluderar sköldkörtelproblem, hudförändringar, muskelsvaghet, högt blodtryck och problem med immunsystemet. Personer med MTAS har också en ökad risk för att utveckla andra sjukdomar, som diabetes och hjärtsjukdomar.Sköldkörtelproblem

Motorisk oro hos barn

Allt om Motorisk oro hos barn Motorisk oro hos barn är ett vanligt problem som kan ha många olika orsaker. Det kan vara svårt att identifiera och behandla, men det är viktigt att ta det på allvar. Barn med motorisk oro kan uppleva en rad olika symtom som kan påverka deras dagliga liv.Motorisk oro hos barn är en form av ångest som kan manifestera sig i olika former. Det kan vara saker som att röra sig mycket, skaka eller skutta runt, eller att inte kunna sitta stilla. Det kan också innebära att barnet har svårt att fokusera eller koncentrera sig,

Mitralisinsufficiens

Allt om Mitralisinsufficiens Mitralisinsufficiens er en alvorlig hjertesygdom, der påvirker mitralklappen i hjertet. Mitralklappen er en klap, der lukker sig, når hjertet trækker sig sammen og åbner sig, når det slapper af. Når mitralklappen ikke fungerer korrekt, kan det føre til mitralisinsufficiens.Mitralisinsufficiens er den mest almindelige form for hjertesygdom og forekommer ofte hos ældre mennesker. Det skyldes, at aldring kan forårsage forandringer i mitralklappen, som gør den mindre effektiv. Derudover kan andre sygdomme som diabetes og hypertension også øge risikoen for mitralisinsufficiens.Symptomerne på mitralisinsufficiens kan variere afhængigt af sværhedsgraden af sygdommen. De mest almindelige symptomer omfatter åndenød, øget træthed og

Motorneuronsjuka

Allt om Motorneuronsjuka Symtom och tecken på Motorneuronsjuka 1. Muskelsvaghet: Muskelsvaghet är ett av de främsta symtomen på motorneuronsjukdom, vilket innebär att musklerna blir svaga och förlorar sin styrka.2. Förlamning: Förlamning är ett annat symptom som kan uppstå med motorneuronsjukdom. Det innebär att musklerna inte längre kan kontrolleras, vilket leder till förlust av rörelseförmåga.3. Ataxi: Ataxi är en koordinationsstörning som orsakas av skador på nervsystemet. Det kan leda till att personen har svårt att utföra vissa rörelser och har svårt att balansera sig.4. Muskelkramp: Muskelkramp är ett annat symptom som kan uppstå med motorneuronsjukdom. Det innebär att musklerna plötsligt drar

mitralisstenos

Allt om mitralisstenos Mitralisstenos är en hjärtfel som uppstår när mitralisklaffen, som är en av de fyra klaffarna i hjärtat, inte fungerar som den ska. Mitralisklaffen är ansvarig för att reglera blodflödet mellan vänster förmak och vänster kammare i hjärtat. Om mitralisklaffen inte fungerar som den ska, kan det leda till att blodet inte kan flöda fritt mellan förmaken och kammaren, vilket kan orsaka ett antal olika symptom.Symtom på mitralisstenos inkluderar andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor och hjärtklappning. Om du har något av dessa symptom bör du söka läkarvård så snart som möjligt. Det finns olika typer av diagnostik som kan användas