Kategori: Njursjukdomar

Barnsjukdomar

Wilms tumör (njurcancer hos barn) – symtom, utredning och behandling

Allt om Wilms tumör Njurcancer hos barn Wilms tumör är en form av cancer som drabbar njurarna hos barn. Det är en av de vanligaste formerna av cancer hos barn och den drabbar vanligen barn mellan 3 och 5 års ålder. Wilms tumör är den vanligaste typen av njurcancer hos barn, men det finns andra typer som också kan förekomma. En liten andel av alla som drabbas av Wilms tumör utvecklar tumörer i båda njurarna, det är vanligtvis endast en njure som utvecklar en tumör, det är dessutom oerhört få som har flera tumörer i en och samma njure. Wilms

Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

Allt om Paroxysmal nattlig hemoglobinuri Paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) är en sällsynt, autoimmun sjukdom som påverkar röda blodkroppar. Det är en typ av blodsjukdom som orsakar att röda blodkroppar bryts ner för tidigt, vilket leder till anemi och risk för blödning. PNH är vanligast hos vuxna men kan också förekomma hos barn.Symtom på PNH varierar beroende på hur mycket röda blodkroppar som har brytits ner. Vanliga symtom inkluderar trötthet, andfåddhet, huvudvärk, yrsel och blekhet. Ibland kan personer med PNH också uppleva smärta i bröstet eller buken.Diagnosen PNH ställs genom att ta ett blodprov för att mäta antalet röda blodkroppar och

Njursten

Allt om Njursten Njursten är en vanlig medicinsk tillstånd som orsakas av kristaller som bildas i njurarna. Njursten kan vara smärtsamma och kan leda till allvarliga medicinska problem om de inte behandlas.Njursten uppstår när mineraler och salter samlas i njurarna och bildar hårda klumpar som kallas stenar. Dessa stenar kan vara mycket små eller stora, och de kan vara gjorda av urat, cystin, kalciumoxalat eller struvit. De flesta njurstenar är små nog att passeras genom urinvägarna utan att orsaka någon skada, men ibland kan de bli för stora och fastna i urinvägarna.Symptomen på njursten är ofta plötslig, intensiv smärta i

Nefrokarcinom

Allt om Nefrokarcinom Nefrokarcinom är en form av cancer som påverkar njurarna. Njurarna är organ som hjälper till att filtrera avfall och gifter från blodet. Nefrokarcinom är den vanligaste formen av njurcancer, och det drabbar oftast personer över 50 år.Det finns flera olika typer av nefrokarcinom, inklusive klarcellskarcinom, papillärt karcinom och sarkom. Varje typ har sina egna unika egenskaper och symtom. De vanligaste symptom som kan uppstå vid nefrokarcinom är smärta i flanken, blod i urinen, trötthet, viktminskning och feber. Om du upplever något av dessa symptom bör du kontakta din läkare för att få en diagnos.Diagnosen nefrokarcinom ställs genom

Nefropati vid diabetes

Allt om Nefropati vid diabetes Nefropati vid diabetes är en av de vanligaste orsakerna till njursjukdomar. Det är ett resultat av skador på njurarna som orsakas av höga blodsockernivåer som följer med diabetes. Nefropati kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive njursvikt och högt blodtryck. För att förhindra eller minska risken för nefropati vid diabetes, är det viktigt att ta hand om din diabetes och hålla blodsockernivåerna under kontroll.Nefropati vid diabetes uppstår när höga blodsockernivåer skadar njurarna. När detta händer, börjar njurarna att sluta fungera som de ska. De börjar producera mindre urin och filtrera mindre avgifterna från blodet. Detta kan

Njurartärstenos

Allt om Njurartärstenos Njurartärstenos är en sjukdom som orsakar att blodflödet till njurarna minskar. Njurarna är organ som hjälper till att rena blodet och reglera salt- och vätskebalansen i kroppen. När blodflödet till njurarna minskar, kan det leda till allvarliga hälsoproblem.Njurartärstenos är vanligast hos äldre människor, men det kan också förekomma hos yngre personer. Det är oftast förknippat med andra sjukdomar som högt blodtryck, diabetes eller ateroskleros (förträngning av artärerna). Risken för att utveckla njurartärstenos ökar med åldern.Symtom på njurartärstenos inkluderar trötthet, svullnad i benen, högt blodtryck och urinretention (problem med att tömma urinblåsan). Om du upplever något av dessa

Njurcancer

Allt om Njurcancer Njurcancer är en form av cancer som uppstår i njurarna, organ som filtrerar blod och producerar urin. Njurcancer är den nionde vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar främst äldre människor. Det finns olika typer av njurcancer, men de vanligaste är källcarcinom och onkocytom.Källcarcinom är den vanligaste typen av njurcancer och det uppskattas att cirka 75 procent av alla njurcancerfall är källcarcinom. Denna typ av cancer börjar oftast i källan, den delen av njuren som tar emot urin från urinvägarna. Källcarcinom kan spridas till andra delar av kroppen, såsom lymfkörtlar, ben och levern.Onkocytom är den andra vanligaste typen

Nefrogen diabetes Insipidus

Allt om Nefrogen diabetes Insipidus Nefrogen diabetes insipidus (NDI) är en sällsynt endokrin sjukdom som orsakas av brist på antidiuretiskt hormon (ADH), ett hormon som produceras av hypofysen. NDI leder till att kroppen inte kan kontrollera vätskebalansen och att den förlorar stora mängder vatten genom urinen. Det är vanligtvis en livslång sjukdom som behöver medicinsk behandling för att kontrolleras.Symtom på NDI inkluderar ofta stora mängder urinproduktion, törst och frekventa toalettbesök. Urinen är ofta ljusfärgad och luktlös, vilket gör det svårt för patienten att avgöra hur mycket de har druckit. Symptomen kan vara milda eller allvarliga beroende på hur mycket ADH-hormonet

Henoch-Schonlein Purpura

Allt om Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i kärl och leder till att huden blir röd och svullen. Det är en autoimmun sjukdom som vanligtvis drabbar barn, men det kan också drabba vuxna. Sjukdomen är inte livshotande, men den kan orsaka obehagliga symptom.
Symtom på HSP är vanligtvis röda, svullna utslag på benen, armarna och magen. Utslagen kan vara smärtsamma och ibland kliande. Andra symtom inkluderar ledvärk, huvudvärk, feber och trötthet. Några personer med HSP kan också uppleva njurproblem som proteinuri (protein i urinen) eller hematuri (blod i urinen).
HSP orsakas av en autoimmun reaktion som skadar kärlens väggar. Detta leder till inflammation och vätskeansamling som orsakar utslag. Orsaken till autoimmun reaktionen är ofta oklar, men det finns några faktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen. Dessa inkluderar infektioner, mediciner, allergier och stress.
Diagnos av HSP baseras vanligtvis på patientens symtom och resultat från laboratorietester. Blodprov kan användas för att identifiera antikroppar som är associerade med sjukdomen. Urinprov kan också tas för att leta efter tecken på njurskada. Ibland kan läkaren göra en biopsi för att bekräfta diagnosen.
Behandling av HSP syftar till att lindra symtomen och förhindra komplikationer. Läkemedel som ibuprofen eller naproxen kan användas för att lindra smärta och inflammation. Om njurskador misstänks, kan läkaren ordinera mediciner som ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare för att skydda njurarna. I allvarliga fall kan kortisonbehandling behövas för att minska inflammationen.
Förutom medicinsk behandling bör patienter med HSP undvika aktiviteter som kan öka risken för skador eller infektioner. De bör också undvika stressiga situationer eftersom detta kan utlösa eller förvärra symtomen. Personer med HSP bör se sin läkare regelbundet för att se till att deras symtom inte blir värre.
I de flesta fall lindras symtomen av HSP inom några veckor efter insjuknandet och sjukdomen går sedan bort helt inom några månader. I vissa fall kan dock symtomen vara mer bestående, så det är viktigt att se sin läkare regelbundet för att se till att sjukdomen inte blir värre.

Dialys – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Dialys Frånvaroanfall är ett tillstånd som kännetecknas av plötsliga attacker av frånvaro, vilket innebär att personen blir helt borta och inte kan kommunicera med andra. Attackerna kan vara mycket korta, upp till några minuter, eller de kan vara långvariga, upp till flera timmar. Det finns många olika orsaker till att en person kan ha frånvaroanfall, och det är viktigt att identifiera och behandla dem för att hjälpa personen att leva ett normalt liv.En vanlig orsak till frånvaroanfall är epilepsi. Epilepsi är en neurologisk sjukdom som orsakar anfall som involverar både motoriska och kognitiva symtom. När en person har