Nervsystemet

Bilateralt akustiskt neuron – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Bilateralt akustiskt neuron Dålig andedräkt, även kallad halitos, är ett vanligt problem som många människor står inför. Det kan vara obehagligt och skapa sociala problem, men det finns lösningar. För att förstå orsakerna till dålig andedräkt är det viktigt att veta vad som orsakar det.En av de vanligaste orsakerna till dålig andedräkt är …

Bilateralt akustiskt neuron – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning Läs mer »

Afasi – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Afasi

Afasi är en neurologisk störning som påverkar förmågan att tala, läsa och skriva. Det är en av de vanligaste neurologiska störningarna och drabbar ungefär 1,5 miljoner människor i USA. Afasi kan uppstå efter en stroke, hjärnskada eller annan neurologisk sjukdom. Symtomen varierar beroende på typen av afasi och graden av skada.
Afasi kan delas in i tre huvudtyper: global afasi, brottafasi och anomali. Global afasi är den vanligaste formen av afasi och innebär att personen har svårigheter att tala, läsa och skriva. Brottafasi innebär att personen har svårigheter att kommunicera men kan ibland använda ord eller meningar. Anomali innebär att personen har svårigheter att förstå vad andra säger men kan ibland använda ord eller meningar för att uttrycka sig.
Afasi kan orsakas av en stroke, hjärnskada eller annan neurologisk sjukdom. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi och det finns olika typer av stroke som kan orsaka afasi. Hjärnskador som orsakar afasi inkluderar traumatisk hjärnskada, tumörer, infektioner och inflammatoriska sjukdomar. Andra neurologiska sjukdomar som kan orsaka afasi inkluderar Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och Huntingtons sjukdom.
Symtom på afasi inkluderar svårigheter att tala, läsa och skriva, svårigheter att förstå vad andra säger, svårigheter att minnas ord och begrepp samt svårigheter att uttrycka sig verbalt eller skriftligt. Personer med afasi kan ha problem med att följa instruktioner eller förstå konversationer. De kan också ha problem med att hitta rätt ord eller uttrycka sig korrekt.
Behandling för afasi är ofta individuellt anpassad och kan inkludera logopedi, talterapi, språkterapi, neuropsykologi och medicinering. Logopedi syftar till att förbättra kommunikationsförmågan genom att träna tal- och språkförmåga. Talterapi syftar till att träna patientens talmuskler för att förbättra talet. Språkterapi syftar till att träna patientens förmåga att förstå och använda språket. Neuropsykologi syftar till att träna patientens minne, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga. Medicinering kan användas för att lindra symtom på afasi som depression eller ångest.
Afasi är en allvarlig neurologisk störning som kan ha stora effekter på personens livskvalitet. Det är viktigt att ta reda på vilken typ av afasi som patienten har och vilka behandlingsmetoder som är lämpliga för henne eller honom. Genom tidig diagnos och riktig behandling kan patienter med afasi uppnå god livskvalitet.

Diagnos av ME/CFS

Diagnos av ME/CFS sv Minus Att diagnostisera myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kommer patientens läkare eller vårdgivare: Fråga om patientens sjukdomshistoria och deras familj Gör en grundlig fysisk och mental status undersökning Beställ blod, urin eller andra tester För att få en bättre uppfattning om sjukdomen kommer vårdgivaren att ställa många frågor. Frågor kan vara: Vad …

Diagnos av ME/CFS Läs mer »

Behandling av ME/CFS

Behandling av ME/CFS sv Minus på denna sida efter ansträngande sjukdomskänsla (PEM) Sömnsmärta Depression, Stress och ångest Yrsel och yrsel (ortostatisk intolerans) Minnes- och koncentrationsproblem Living med ME/ CFS Det finns inget botemedel eller godkänd behandling för myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Vissa symtom kan dock behandlas eller hanteras. Behandling av dessa symtom kan ge lindring …

Behandling av ME/CFS Läs mer »

Symptom på ME/CFS

Symtom på ME/CFS sv Minus På denna sida Primära symtom Andra vanliga symptom Primära symtom Även kallade ”core” symptom, tre primära symptom krävs för diagnos: Kraftigt sänkt förmåga att göra aktiviteter som var vanliga före sjukdomen. Denna minskning av aktivitetsnivån uppträder tillsammans med trötthet och måste vara sex månader eller längre. Personer med ME/CFS har …

Symptom på ME/CFS Läs mer »