Nervsystemet

Tillfällig blindhet

Allt om Tillfällig blindhet Tillfällig blindhet är ett tillstånd som orsakar att en person helt plötsligt förlorar synen. Det kan vara ett mycket skrämmande tillstånd, men det är ofta bara tillfälligt och försvinner vanligtvis inom några minuter eller timmar. Tillfällig blindhet kan orsakas av olika saker, inklusive stress, högt blodtryck, diabetes och neurologiska störningar.Symtom på …

Tillfällig blindhet Läs mer »

Tardiv dyskinesi

Allt om Tardiv dyskinesi Tardiv dyskinesi (TD) är en neurologisk sjukdom som orsakar oregelbundna, ofrivilliga rörelser. Det är vanligtvis förknippat med långvarig användning av vissa antipsykotiska läkemedel. TD kan vara ett allvarligt problem som kan leda till social isolering och fysiska skador.TD är en av de vanligaste biverkningarna av antipsykotiska läkemedel, såsom haloperidol och risperidon. …

Tardiv dyskinesi Läs mer »

Tardiv dystoni

Allt om Tardiv dystoni Tardiv dystoni är en neurologisk sjukdom som orsakar muskelspasmer och kontraktioner. Det är en av de vanligaste biverkningarna av långtidsanvändning av antipsykotiska läkemedel, såsom haloperidol, risperidon och flupentixol. Sjukdomen kan också förekomma hos personer som inte tar några läkemedel, men det är mycket mindre vanligt.Symptomen på tardiv dystoni inkluderar muskelspasmer, stelhet …

Tardiv dystoni Läs mer »

Tardiv muskeldystrofi

Allt om Tardiv muskeldystrofi Tardiv muskeldystrofi (TMD) är en sällsynt neurologisk sjukdom som orsakar muskelstelhet och svårigheter att röra sig. Sjukdomen är vanligast hos barn, men kan också drabba vuxna. Symtomen på TMD varierar från person till person, men de vanligaste är stelhet i musklerna, svårigheter att röra sig, förlamning av armar och ben, muskelsvaghet …

Tardiv muskeldystrofi Läs mer »

Tardiv oral dyskinesi

Allt om Tardiv oral dyskinesi Tardiv oral dyskinesi (TOD) är en neurologisk sjukdom som orsakar oregelbundna rörelser i ansiktet, munnen och halsen. Det är en av de vanligaste biverkningarna av långvarig användning av vissa antipsykotiska läkemedel. Symtomen på TOD inkluderar oregelbundna rörelser i ansiktet, munnen eller halsen, som kan vara svåra att kontrollera. Symtomen kan …

Tardiv oral dyskinesi Läs mer »

Syndaktylisk oxycefali

Allt om Syndaktylisk oxycefali Syndaktylisk oxycefali är en sällsynt medfödd missbildning som påverkar huvudets form och storlek. Det är en av de mest komplexa och svåra att diagnostisera av alla medfödda missbildningar. Syndaktylisk oxycefali är en genetisk missbildning som orsakas av en mutation i ett gen som kallas FGFR2. Denna mutation kan leda till att …

Syndaktylisk oxycefali Läs mer »

Stroke (hjärninfarkt) – orsaker, symtom, riskfaktorer, behandling prognos

Allt om stroke (infarkt- eller blödning i hjärnan) Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionshinder i världen. Det är en medicinsk tillstånd som uppstår när blodcirkulationen till hjärnan är blockerad, vilket leder till skador på hjärncellerna. Neurologisk skada Stroke kan orsaka permanenta neurologiska skador, inklusive förlamning, tal- och synförlust och minnesförlust. …

Stroke (hjärninfarkt) – orsaker, symtom, riskfaktorer, behandling prognos Läs mer »