Kategori: Nervsystemet

Nervsystemet

Restless legs (Willis-Ekbom sjukdom) – symtom, orsaker, riskfaktorer, behandling och prognos

Allt om restless legs (Willis-Ekbom sjukdom) Willis-Ekbom sjukdom, också känd som restless legs syndrome (RLS), är en neurologisk sjukdom som orsakar obehagliga känslor i benen. Det är vanligast hos vuxna över 40 år, men det kan också förekomma hos yngre personer. Sjukdomen har ingen botande behandling, men det finns olika behandlingsalternativ som kan lindra symtomen. Kort om symtom Symtom på Willis-Ekbom sjukdom inkluderar en stark känsla av obehag eller stickningar i benen, ofta börjar det när man sitter eller ligger stilla. Känslan kan vara så intensiv att man måste röra på benen för att lindra den. Andra symptom inkluderar följande:

Barnsjukdomar

Spinal muskelatrofi (SMA) – symtom, utredning, orsaker, behandling och prognos

Allt om spinal muskelatrofi Spinal muskelatrofi (SMA) är en sällsynt, progressiv neuromuskulär sjukdom som orsakar muskelsvaghet och förlamning. Sjukdomen är en del av en grupp sjukdomar som kallas spinomuskulära atrofier (SMAs). SMA är den vanligaste formen av SMA och drabbar människor i alla åldrar, men det är vanligast hos barn. Genetisk mutation SMA orsakas av ett mutation i ett gen som kallas SMN1. Genet kontrollerar produktionen av ett protein som kallas survival motor neuron 1 (SMN1). Proteinet spelar en viktig roll i att hålla motoriska nervceller friska och fungerande. När SMN1-proteinet minskar, leder det till att motoriska nervceller bryts ner,

Von Recklinghausens neurofibromatos

Allt om Von Recklinghausens neurofibromatos Von Recklinghausens neurofibromatos (NF) är en genetisk sjukdom som orsakar tumörer i nervsystemet. Sjukdomen är också känd som NF1 eller von Recklinghausens sjukdom. Det är den vanligaste typen av neurofibromatos, som påverkar ungefär 1 av 2 500 personer.Sjukdomen är namngiven efter den tyska läkaren Friedrich Daniel von Recklinghausen, som först beskrev det 1882. Det är en ärftlig sjukdom som orsakas av en mutation i genen NF1, som finns på kromosom 17. Genmutationsprocessen leder till att det produceras för mycket av ett protein som kallas neurofibromin.Symtom på Von Recklinghausens neurofibromatos inkluderar hudförändringar, benförändringar och tumörer som

Tuberös skleros

Allt om Tuberös skleros Tuberös skleros (TS) är en kronisk neurologisk sjukdom som orsakar skador på hjärnan, ryggmärgen och andra organ. TS är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos barn och ungdomar. Det är en ärftlig sjukdom som beror på en mutation i ett gen som kallas TSC1 eller TSC2. Sjukdomen kan leda till olika symtom och komplikationer, inklusive epilepsi, utvecklingsstörningar, autism, hudförändringar och njurproblem.TS är en progressiv sjukdom som kan börja när som helst från födseln till vuxen ålder. Symtomen varierar stort mellan personer och kan förändras med tiden. Symtomen kan vara milda eller allvarliga och kan omfatta:– Epilepsi– Utvecklingsstörningar–

Transversell myelit

Allt om Transversell myelit Transversell myelit är en neurologisk sjukdom som orsakar inflammation i ryggmärgen. Sjukdomen kan leda till att nerver som kontrollerar motoriska funktioner, som att gå eller stå, blir skadade. Det kan också leda till att det blir svårt att kontrollera musklerna i benen och fötterna.Sjukdomen är vanligast hos personer mellan 15 och 45 år, men den kan drabba alla åldrar. Det finns ingen känd orsak till transversell myelit, men det finns några faktorer som har visat sig öka risken för att utveckla sjukdomen. Dessa inkluderar infektioner, autoimmuna sjukdomar, allergier och vissa läkemedel.Symtom på transversell myelit varierar beroende

Trigeminusneuralgi

Allt om Trigeminusneuralgi Trigeminusneuralgi är en sjukdom som orsakar plötsliga, skärande smärtor i ansiktet. Smärtan är ofta mycket intensiv och kan vara svår att behandla. Sjukdomen är vanligast hos personer över 50 år, men den kan drabba personer i alla åldrar.Symtom på trigeminusneuralgi inkluderar plötsliga, skärande smärtor som oftast koncentreras till ett område av ansiktet. Smärtan kan vara mycket intensiv och kan förvärras av ljus eller beröring. Smärtan kan också vara kortvarig eller långvarig och kan komma och gå under en period av flera veckor eller månader.Det finns ingen specifik orsak till trigeminusneuralgi, men det finns vissa faktorer som är

Tomt Sella syndrom

Allt om Tomt Sella syndrom Tomt Sella syndrom är en sällsynt neurologisk sjukdom som först beskrevs av den italienska läkaren Antonio Sella i början av 1900-talet. Sjukdomen är mycket ovanlig och drabbar bara några få personer per miljon invånare. Det är en åkomma som orsakar att hjärnans hypofys, ett litet organ som sitter på toppen av hjärnan, inte fungerar korrekt.Som ett resultat av detta kan patienter med Tomt Sella syndrom uppleva en rad olika symptom. Dessa inkluderar ofta viktminskning, trötthet, minnesförlust, problem med balansen och koordination, depression och andra psykiska problem, huvudvärk och yrsel. I vissa fall kan det leda

Tonic Pupill Syndrome

Allt om Tonic Pupill Syndrome Tonic Pupill Syndrome (TPS) är en sällsynt neurologisk störning som orsakar abnorma pupillreaktioner. Det är den vanligaste typen av pupillstörning och kan drabba både barn och vuxna. TPS är känt för att orsaka en försening eller total frånvaro av pupillreaktioner, vilket kan leda till synnedsättning.TPS uppstår när det finns en skada eller störning i det autonoma nervsystemet, som är ansvarigt för att reglera olika funktioner i kroppen, inklusive pupillreaktioner. Denna skada eller störning kan orsakas av trauma, infektion, medicinering eller genetiska faktorer.De vanligaste symtomen på TPS är försening eller total frånvaro av pupillreaktioner. Detta kan

Hjärt-Kärlsjukdom

TIA (transitorisk ischemisk attack)

Allt om TIA (transitorisk ischemisk attack) En kortvarig stroke En transitorisk ischemisk attack (TIA) är en form av stroke som orsakar symtom som liknar ett slaganfall, men som vanligtvis inte orsakar någon permanent skada. TIA är också känd som en “mini-stroke” eftersom det vanligtvis varar mindre än 24 timmar. TIA är en allvarlig medicinsk tillstånd som bör behandlas omedelbart. Blodflödet påverkas TIA uppstår när blodflödet till hjärnan för en kort stund blockeras, vilket orsakar symtom som liknar ett slaganfall. Symptomen kan inkludera plötsliga svårigheter att prata eller förstå tal, plötsliga svårigheter att se, plötslig yrsel eller svaghet i armar eller

Tics

Allt om Tics Tics är en form av ryckningar eller oönskade rörelser som uppstår när en person inte kan kontrollera sina muskler. De kan vara plötsliga, ofrivilliga och ibland upprepade. Tics kan variera från milda till svåra och kan påverka alla delar av kroppen. De vanligaste ticarna är huvudryckningar, ögonblinkningar, ansiktsgrimaser och ljud som skapas med munnen.Tics är vanligast hos barn och ungdomar, men de kan också förekomma hos vuxna. Det finns olika typer av tics som kan förekomma hos olika individer. Vissa tics är kortvariga och försvinner inom några minuter eller timmar, medan andra kan vara mer bestående.Tics kan