Diagnos av ME/CFS

Diagnos av ME/CFS sv Minus Att diagnostisera myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kommer patientens läkare eller vårdgivare: Fråga om patientens sjukdomshistoria och deras familj Gör en grundlig fysisk och mental status undersökning Beställ

Mer