Vad är muskeldystrofi?

Vad är muskeldystrofi? Minus muskeldystrofi är en grupp av muskelsjukdomar orsakade av mutationer i en persons gener. Med tiden minskar muskelsvaghet rörligheten, vilket gör vardagliga uppgifter svåra. Det finns många typer av

Mer