Kategori: Medicinboken

Medicinboken

Hjärnskakning: orsaker, risker, symtom, behandling och uppföljning

Allvarlig huvudskada Om du slår i huvudet kan du drabbas av flera komplikationer. Vanligtvis får personen en ytlig sårskada, blåmärken och i vissa fall ådrar man sig en skelettskada i ansiktet eller skallbenet. Skalltrauma kan även orsaka diffus hjärnskada, inre hjärnblödning och hjärnskakning. Vid skalltrauma som följt av kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka bör man alltid misstänka hjärnskakning. Vid ankomst till akutmottagning har patienter med hjärnskakning oftast återfått fullt medvetande och mår ganska bra. Ibland förekommer huvudvärk, illamående och kräkningar. Vid allvarlig hjärnskakning finns enstaka fall där en inre hjärnblödning uppstått innanför skallbenet. Det är viktigt att upptäcka dessa fall i

Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.
Borrelia

Vad är borrelia och fästingar?

Vad är borrelia och fästingar? Borrelia är en sjukdom som orsakas av bakterier. Människor får i sig dessa bakterier om de blir bitna av fästingar. Fästingbett är mycket vanligt i Sverige. Borrelia en relativt ovanlig komplikation till fästingbett. Man skall dock känna till borrelia, riskerna med sjukdomen och hur man kan förebygga att bli fästingbiten och smittad. Borrelia sprids inte mellan människor och behandlingen består av antibiotika under 7 till 10 dagar i de flesta fall. Fästingar är mycket skickliga på att fästa till människor när vi går genom gräs och buskar. Oftast känner man inte om man blir biten

Medicinboken

Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Vad är IBS? Irritabelt tarmsyndrom eller irritable bowel syndrome som det heter på engelska (IBS) kallades förr i tiden för spastisk tarm eller nervös tjocktarm (kolon). IBS är en funktionell sjukdom i mag-tarmkanalen som kännetecknas av en grupp symtom som uppstår tillsammans och inkluderar buksmärtor, uppblåsthet samt diarré eller förstoppning. Vissa patienter har blandade tarmrörelser och upplever båda diarré samt förstoppning. Den första beskrivningen av IBS var 1820. Idag finns inga tecken till att IBS orsakar förändringar eller skador i tarmen. Funktionell störning i mag-tarmkanalen innebär att interaktionen mellan tarm och hjärna leder till besvär och symtom. Dessa förändringar kan

Medicinboken

Håravfall

Bakgrund Hår består av proteinstrukturer som kallas för filament och växer från folliklar i ett hudparti som kallas för dermis på medicinskt språk. Hår är ett biomaterial som består framför allt av alfa-keratin och hårfibrer består av tre olika lager. Människor har omkring 100.000 aktiva hårfolliklar som tillverkar hår periodiskt och vi tappar normalt omkring 50–100 hårstrån varje dag. Under puberteten förändras hårlinjen till följd av hormoner som aktiveras och orsakar ett högre hårfäste samt tydliga tinningvikar. Håravfall är vanligtvis inget att oroa sig över men det kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd och behandling kan hjälpa mot

Vitamin B12 (kobalamin) och folat (folsyra) och anemi (Blodbrist) - symtom orsaker utredning behandling vitaminbrist
Medicinboken

Brist på vitamin B12 eller folat och anemi (blodbrist)

Hur brist på vitamin B12 (kobalamin) och folat leder till anemi (blodbrist) Vitamin B12 (kobalamin) och vitamin B9 (folat) är så kallade B-vitaminer och dessa har många viktiga funktioner i kroppen. Bland annat bidrar de till tillverkningen av röda blodkroppar (erytroyter). Brist på vitamin B12 (kobalamin) eller B9 (folat) leder till en speciell anemi (blodbrist) som kännetecknas av att de röda blodkropparna är stora. De stora blodkropparna fungerar inte normalt och får en kort livslängd, vilket leder till att det även blir brist på röda blodkroppar. Brist på vitamin B12 (kobalamin) eller vitamin B9 (folat) leder alltså till både sämre

Medicinboken

Tarminkontinens

Avföringsinkontinens Avföringsinkontinens, tarminkontinens eller fekal inkontinens som det heter innebär att det läcker ut avföring utan att kunna förhindra det. Att det läcker kan bero på olika saker och i vissa fall kan det behövas operation för att åtgärda problemet. Det finns dessutom tillfällig eller permanent tarminkontinens och graden av inkontinens kan variera från att du har svårt att hålla emot gaser eller att det läcker ut avföring. Ändtarmen är den absolut sista delen av tjocktarmen och precis vid ändtarmens mynning finns två olika muskler som är formade som ringar och dessa kallas för den inre- och yttre ringmuskeln eller

ADHD Orsak Utredning Behandling Symtom Uppföljning Diagnos
Medicinboken

Vad är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och hyperaktivitet? 

Om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och hyperaktivitet? ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en störning som visar sig redan under barndomen. Det är en kronisk sjukdom i de allra flesta fall och den faller inom ramen för neuropsykiatriska störningar, vilket innebär att det är en neurologisk sjukdom som ger psykiatriska besvär. De viktigaste symtomen på ADHD är uppmärksamhetsstörning (ouppmärksamhet), hyperaktivitet och impulsivitet. Vad betyder uppmärksamhetsstörning (ouppmärksamhet)? Det betyder att man har svårt för att vara uppmärksam. Det yttrar sig genom att man har svårt att hänga med i vardagen, har svårt att tillgodogöra sig information, och

Medicinboken

Godartad prostataförstoring

Prostata är en körtel mellan penis och urinblåsan. Prostatakörteln hjälper spermierna att ta sig fram och överleva längre. Prostata växer vid stigande ålder och trycket mot urinröret vilket gör det svårt att kissa. Den medicinska termen för detta tillstånd kallas godartad prostataförstoring (BPH) och skiljer sig från prostatacancer. Det finns alltså ingen koppling mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer. Många oroar sig för att BPH ökar risken för framtida prostatacancer men så är inte fallet, det finns inga medicinska belägg för att BPH ökar risken för prostatacancer. Godartad prostataförstoring är vanligast hos personer som är äldre än 60 år. Ungefär hälften

Medicinboken

Inflammation i gallblåsan

Inflammation i gallblåsan (akut kolecystit) Inledning Gallblåsan är ett litet ihåligt päronformat organ som ligger precis under levern i din övre högra delen av buken. Det är en del av gallsystemet, även känt som gallan och gallvägar. Gallsystemet är en serie kanaler i lever, gallblåsa och bukspottkörtel som tömmer in i tunntarm. Det finns intrahepatiska (i lever) och extrahepatiska (utanför lever) komponenter av gallgångar och gallblåsan är en komponent i det extrahepatiska gallsystemet där galla lagras och koncentreras. Galla är en vätska som bildas i lever som är nödvändig för att smälta matfetter, utsöndra kolesterol och till och med har