Kategori: Mage och tarmar

Viral gastroenterit

Allt om Viral gastroenterit Symtom och tecken på Viral gastroenterit 1. Kräkningar: Upprepade attacker av att kasta upp mat och vätska som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.2. Diarré: En ökning av vattnig avföring som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.3. Magsmärtor: Smärta i magen som kan vara lokaliserad till en specifik del av magen eller hela magen, som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.4. Gasbildning: En ökning av gaser i magen som kan leda till uppblåsthet och obehag, som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.5. Illamående: Uppleva att man inte mår bra och har en

Whipples sjukdom

Allt om Whipples sjukdom Whipples sjukdom, också känd som tropisk sprue, är en sällsynt autoimmun sjukdom som påverkar matsmältningssystemet. Det är en av de mest komplexa och svåra att diagnostisera sjukdomarna. Sjukdomen är benämnd efter George Hoyt Whipple, en amerikansk läkare som först beskrev den i 1907.Sjukdomen orsakas av bakterien Tropheryma whippelii, som kan infektera olika organ i kroppen. Den vanligaste platsen för infektion är tarmarna, men den kan också infektera hud, leder, hjärta och andra organ. Bakterien är mycket resistent mot antibiotika och det finns inget botemedel mot Whipples sjukdom. Behandlingen syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.Symtom

Varioliform gastrit

Allt om Varioliform gastrit Varioliform gastrit är en sällsynt och ofta misstagen för andra magsjukdomar. Det är en inflammatorisk sjukdom som påverkar magslemhinnan. Symtomen kan variera från milda till allvarliga, beroende på svårighetsgraden av sjukdomen. Varioliform gastrit är vanligast hos vuxna, men det kan också förekomma hos barn.Varioliform gastrit orsakas av en bakterie som kallas Helicobacter pylori. Denna bakterie finns i magsäcken och kan orsaka inflammation och irritation av magslemhinnan. Beroende på hur aggressiv bakterien är, kan den orsaka skador på magslemhinnan som leder till att cellerna inte längre fungerar som de ska. Detta leder till att magslemhinnan blir skadad

Ulcus duodeni

Allt om Ulcus duodeni Ulcus duodeni är en sjukdom som orsakar sår i tunntarmen. Sjukdomen är vanligast hos personer över 40 år, men kan förekomma hos alla åldrar. Den är vanligare hos män än hos kvinnor. Sjukdomen kan orsaka smärta och obehag i magen och kan leda till komplikationer om den inte behandlas.Ulcus duodeni uppstår när det finns en inflammation i tunntarmens slemhinna. Det finns flera olika orsaker till denna inflammation, men den vanligaste orsaken är Helicobacter pylori-bakterien. Denna bakterie kan orsaka irritation och skador på slemhinnan, vilket leder till att såret uppstår. Andra faktorer som kan bidra till att

Tunntarmscancer

Allt om Tunntarmscancer Tunntarmscancer är en form av cancer som påverkar tunntarmen, ett viktigt organ som hjälper till att bryta ner och absorbera näringsämnen. Det är en relativt sällsynt form av cancer som drabbar ungefär 5 000 personer i USA varje år. Tunntarmscancer kan vara svår att diagnostisera, eftersom symptom ofta är subtila och lätt förväxlas med andra sjukdomar. Det är viktigt att uppmärksamma tecken och symtom på tunntarmscancer och att söka vård så snart som möjligt för att öka chanserna att få en framgångsrik behandling.Symtom på tunntarmscancer inkluderar buksmärtor, illamående, viktminskning, trötthet, förstoppning eller diarré. Om du har något

Tunntarmsobstruktion

Allt om Tunntarmsobstruktion Tunntarmsobstruktion är en allvarlig medicinsk tillstånd som orsakar blockering av tarmen. Det kan leda till smärta, illamående, kräkningar och förstoppning. Tunntarmsobstruktion är vanligast hos barn, men det kan också drabba vuxna. Det finns flera olika typer av tunntarmsobstruktion, inklusive mekaniska, inflammatoriska och funktionella.Mekanisk tunntarmsobstruktion är den vanligaste typen av obstruktion. Det beror på att något fysiskt blockerar tarmen så att mat inte kan passera genom den. Detta kan vara ett föremål som har fastnat i tarmen, en tumör eller en inre skada. Mekaniska blockeringar kan också orsakas av förträngningar i tarmen som uppstår från inflammation eller skador.Inflammatorisk

Mage och tarmar

Ulcerös kolit (inflammatorisk tarmsjukdom) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Introduktion om ulcerös kolit Ulcerös kolit är en sjukdom som drabbar slemhinnan i tjocktarmen och ändtarmen. Den orsakas av inflammation i tarmväggen, vilket kan leda till sår och ulcerationer. Vanliga symtom på ulcerös kolit kan vara diarré, feber, blodig avföring, buksmärtor och viktminskning. Det vanligaste är att inflammationen sitter i nedre delen av tjocktarmen och ändtarmen men den kan angripa hela tjocktarmen. Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den kan återkomma i så kallade skov (tillfällig försämring). Omkring 25 000 svenskar har ulcerös kolit och varje år insjuknar ungefär 1000 personer. Sjukdomen debuterar vanligen mellan 15-35 års ålder. Kort om

Trög mage

Allt om Trög mage Trög mage är ett vanligt problem som många människor står inför. Det är ofta förknippat med obehag och kan leda till att man känner sig trött, uppblåst och orkeslös. Trög mage kan bero på en rad olika faktorer, inklusive stress, dåliga matvanor, medicinering och sjukdomar. För att hantera trög mage är det viktigt att identifiera orsaken till problemet och ta itu med den.En av de vanligaste orsakerna till trög mage är stress. Stress kan leda till att matsmältningsorganen inte fungerar som de ska, vilket kan leda till trög mage. Att hantera stress är viktigt för att

Tromboulcerös kolit

Allt om Tromboulcerös kolit Tromboulcerös kolit är en sällsynt, autoimmun sjukdom som drabbar tarmarna. Sjukdomen orsakar inflammation och blödning i tarmen, vilket leder till smärta, diarré och andra symtom. Tromboulcerös kolit är inte helt förstådd, men det är känt att den beror på ett överaktivt immunförsvar som attackerar tarmväggen. Sjukdomen är vanligast hos personer mellan 20 och 40 år, men den kan drabba alla åldrar.Tromboulcerös kolit har flera olika symptom, inklusive buksmärtor, diarré, trötthet, viktminskning och feber. Symtomen kan variera från person till person och ibland kan de vara milda eller obefintliga. Det finns dock vissa tecken som är typiska

Strikturer i matstrupen

Allt om Strikturer i matstrupen Strikturer i matstrupen är en medicinsk term som används för att beskriva en förtjockning eller trånghet av matstrupen. Denna trånghet kan orsaka svårigheter att svälja och kan leda till andningsproblem. Strikturer i matstrupen är vanligast hos barn men kan också förekomma hos vuxna. De flesta strikturer är godartade, men ibland kan de vara tecken på en allvarligare sjukdom.Strikturer i matstrupen uppstår när musklerna som kontrollerar matstrupen blir förtjockade eller trånga. Detta kan orsakas av skador, infektioner, cancer eller andra medicinska tillstånd. Det finns olika typer av strikturer, inklusive esofagusatresi (en medfödd trånghet), achalasi (en sjukdom