Kategori: Lungor och luftvägar

Strupcancer

Allt om Strupcancer Strupcancer är en form av cancer som drabbar strupen, eller luftröret. Det är den nionde vanligaste formen av cancer i USA och den fjärde vanligaste formen av cancer hos män. Strupcancer är en aggressiv form av cancer som kan spridas till andra delar av kroppen, såsom lungor, hjärna och skelett. Det är viktigt att diagnostisera och behandla strupcancer så tidigt som möjligt för att minska risken för allvarliga komplikationer.Strupcancer kan uppstå i olika delar av luftröret, inklusive larynx (stämband), trachea (luftrör) och bronkier (luftvägarna). Det finns flera olika typer av strupcancer, som varierar beroende på vilken typ

Stämbandsknottror

Allt om Stämbandsknottror Stämbandsknottror är en vanlig åkomma som drabbar många människor. Det är små, hårda knölar som bildas på stämbanden och kan orsaka obehag och smärta när man pratar eller sjunger. Stämbandsknottror kan uppstå av olika anledningar, men de flesta är förknippade med infektioner eller irritationer. De kan också bero på skador eller andra medicinska tillstånd.Stämbandsknottror är vanligast hos barn, men vuxna kan också drabbas. Symptomen varierar beroende på orsaken till knölarna, men de vanligaste symtomen är heshet, smärta vid tal eller sång, och ibland en känsla av att ha något i halsen. I vissa fall kan stämbandsknottror leda

Spastisk dysfoni

Allt om Spastisk dysfoni Spastisk dysfoni är en neurologisk störning som påverkar rösten. Det är en av de vanligaste typerna av röststörningar, och det kan ha stor inverkan på personens liv. Symtomen kan variera från milda till svåra, och det finns olika behandlingsmetoder som kan hjälpa till att lindra symtomen.Spastisk dysfoni är en neurologisk störning som orsakar stamning och andra problem med rösten. Det är vanligast hos vuxna, men det kan också förekomma hos barn. Det är inte helt klart vad som orsakar spastisk dysfoni, men det är kopplat till problem med nervsystemet.Symtomen på spastisk dysfoni varierar från person till

Pulmonell hypertension, sekundär

Allt om Sekundär pulmonell hypertoni Sekundär pulmonell hypertoni (SPH) är en sällsynt sjukdom som orsakar högt blodtryck i lungorna. Det kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive hjärtsvikt och andningssvårigheter. SPH är vanligare hos vuxna än hos barn, och det finns flera olika orsaker till att det kan utvecklas.Symtom på SPH inkluderar andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor och yrsel. Om du upplever någon av dessa symtom bör du söka läkarvård omgående. Diagnos av SPH kräver en omfattande medicinsk historia och fysisk undersökning, samt en rad tester för att utesluta andra möjliga diagnoser.SPH kan ha många olika orsaker, inklusive hjärt- eller lungsjukdom, autoimmuna sjukdomar,

Pulmonell arteriell hypertoni

Allt om Pulmonell arteriell hypertoni Pulmonell arteriell hypertoni (PAH) är en sällsynt, progressiv sjukdom som orsakar högt blodtryck i lungornas artärer. Det leder till att hjärtat måste jobba hårdare för att pumpa blod genom lungorna och kan slutligen leda till hjärtsvikt. PAH är en livshotande sjukdom som vanligtvis drabbar unga vuxna, men det kan också drabba barn och äldre.Symptomen på PAH varierar beroende på svårighetsgraden av sjukdomen. De vanligaste symtomen inkluderar andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor och yrsel. Andfåddhet är vanligast när man anstränger sig, men det kan också uppstå när man inte gör något alls. Trötthet kan också uppstå eftersom hjärtat

Pulmonell hypertoni

Allt om Pulmonell hypertoni Pulmonell hypertoni (PH) är en sällsynt sjukdom som påverkar hjärtats förmåga att pumpa blod till lungorna. Det är en progressiv sjukdom som leder till att hjärtat måste jobba hårdare för att pumpa blodet. Om det inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer och död.Symtom på PH inkluderar andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor och huvudvärk. Andfåddhet är vanligast och kan uppstå när man gör ansträngande aktiviteter som att gå uppför trappor eller springa. Trötthet är också vanligt och kan orsaka att man känner sig trött hela tiden. Bröstsmärtor är mindre vanligt men kan uppstå när hjärtat måste arbeta

Primär pulmonell hypertoni

Allt om Primär pulmonell hypertoni Primär pulmonell hypertoni (PPH) är en sällsynt, progressiv sjukdom som orsakar högt blodtryck i lungorna. Det leder till att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom lungorna. PPH kan orsaka andfåddhet, trötthet och bröstsmärtor. Det är vanligtvis inte livshotande, men det kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas.PPH är en ovanlig sjukdom som drabbar ungefär 1-2 personer per miljon. Det är vanligare hos kvinnor än hos män och det kan drabba personer i alla åldrar, men det är vanligast hos unga vuxna. Sjukdomen är vanligare bland personer med vissa rasiska eller

Pleurit

Allt om Pleurit Pleurit är en inflammation i pleura, den tunna membran som omger lungorna och bröstkorgen. Pleurit kan orsakas av infektioner, skador eller andra sjukdomar. Symptomen inkluderar smärta i bröstet, hosta, andfåddhet och feber. Behandlingen beror på orsaken till pleurit och kan innebära antibiotika, kortikosteroider eller andra läkemedel.Pleurit är en inflammation i pleura, den tunna membran som omger lungorna och bröstkorgen. Pleura består av två lager: ett yttre lager som kallas parietalpleura och ett inre lager som kallas visceralpleura. De två lagren är förbundna med varandra och skapar en slags glidande yta som gör att lungorna kan röra sig

Infektioner

Lunginflammation (pneumoni) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Introduktion om lunginflammation (pneumoni) Infektion Pneumoni eller lunginflammation är en allvarlig infektion i lungorna som orsakar inflammation och svullnad. Det kan orsakas av både bakterier, virus och andra mikroorganismer. Pneumoni är en vanlig sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar, men det är vanligare hos yngre barn och äldre personer. Det är den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen, med cirka 3 miljoner dödsfall per år. Bakterier, virus och svampinfektioner Pneumoni orsakas oftast av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae, men det kan också orsakas av virus eller andra mikroorganismer. Bakteriella former av pneumoni är vanligast hos barn och äldre personer,

Heshet

Allt om Heshet

Heshet är ett tillstånd som innebär att man inte kan tala. Det är en kronisk störning som ofta orsakas av olika neurologiska skador eller sjukdomar. Det kan också vara ett resultat av psykisk trauma, som vid en svår chock eller förlust.
Människor som lider av heshet har ofta svårt att uttrycka sig verbalt, men de kan ibland kommunicera med hjälp av andra metoder, såsom teckenspråk, skrivande eller gester. De kan också ha svårt att förstå vad andra säger till dem, vilket kan leda till kommunikationsproblem.
Det finns olika typer av heshet, beroende på orsaken. Fysisk heshet är vanligast och orsakas ofta av skador eller sjukdomar som påverkar nervsystemet eller musklerna i struphuvudet och halsen. Psykisk heshet är mindre vanligt och orsakas ofta av psykisk trauma, som vid en svår chock eller förlust.
Behandlingen av heshet beror på orsaken. Fysisk heshet kan behandlas med mediciner, såsom muskelavslappnande läkemedel, eller med kirurgi. Psykisk heshet kan behandlas med psykoterapi och/eller mediciner som lindrar ångest och depression. Det finns också olika typer av talterapi som kan hjälpa människor att utveckla sin tal- och språkförmåga.
Människor som lider av heshet upplever ofta stigma och diskriminering från samhället. Många människor tror felaktigt att heshet är en tecken på mental retardering eller att personen inte är intelligent nog att tala. Detta är dock inte sant – människor med heshet är ofta mycket intelligenta och kreativa individer som har mycket att erbjuda samhället.
För att stödja människor med heshet bör vi försöka förstå deras situation och ge dem den tid och det stöd de behöver för att uttrycka sig på bästa sätt. Vi bör också se till att skapa miljöer där de känner sig trygga och accepterade. Genom att göra detta kan vi hjälpa dem att leva ett fullt liv trots deras heshet.