Vad är lungcancer?

Vad är lungcancer? Minus Denna illustration av andningsorganen visar lungorna, bronkierna, luftstrupen, struphuvudet, svalget och näshålan. Cancer är en sjukdom där celler i kroppen växer utom kontroll. När cancer börjar i lungorna

Mer

Lungcancer

Lungcancer MinusrelateradesidorGrundläggande information Lär dig vad lungcancer är, vad symtomen är, hur du sänker risken och vem som ska screenas för lungcancer. Statistik Lungcancer är den näst vanligaste cancern bland både män

Mer

Leva med lungcancer

Att leva med lungcancer Minus Att vara fysiskt aktiv kan hjälpa dig att hålla dig frisk efter cancerbehandling. När du har diagnostiserats med cancer betraktas du som en canceröverlevare från det ögonblicket

Mer