Kategori: Kvinnans sjukdomar

Vulvarcancer

Allt om Vulvarcancer Symtom och tecken på Vulvarcancer 1. Klåda: En av de vanligaste symptom på vulvarcancer är klåda. Klådan kan vara intensiv och ofta följs av smärta och obehag.2. Smärta: Smärta är ett annat vanligt symptom på vulvarcancer. Smärtan kan vara både lokaliserad och diffus, och kan vara så stark att det blir svårt att sitta eller gå.3. Blödning: Om du upplever blödning från vulva som inte är relaterat till din menstruation, kan det vara ett tecken på vulvarcancer.4. Förändringar i huden: Om du märker förändringar i huden runt vulva, som rodnad, skalning, sår eller vätskefyllda blåsor, kan det

vulvasmärta

Allt om vulvasmärta Vulvasmärta är en vanlig klagomål som många kvinnor upplever. Det är ett problem som kan ha olika orsaker och som kan vara svårt att diagnostisera. Det finns dock behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen.Vulvasmärta är ett samlingsnamn för smärta i vulva, det vill säga den yttre delen av könsorganen. Smärtan kan vara både akut och kronisk och kan ha olika orsaker. I vissa fall kan det bero på en infektion eller en skada, men det kan också bero på andra faktorer som stress, hormonella förändringar eller allergiska reaktioner.Det finns flera olika symptom som kan tyda

Vulvodyni

Allt om Vulvodyni Vulvodyni är en sjukdom som orsakar smärta och obehag i vulvan. Det kan vara mycket smärtsamt och ibland svårt att diagnostisera. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor över 40 år, men det finns rapporter om att det också kan drabba yngre kvinnor.Symptom på vulvodyni inkluderar ofta brännande, stickande eller skärande smärta i vulvan. Smärtan kan vara så intensiv att det blir svårt att sitta, stå eller gå. Ibland kan det även leda till problem med samlag. Andra symtom inkluderar klåda, svullnad, rodnad och torrhet i vulvan.Det finns flera olika typer av vulvodyni, inklusive:• Primär vulvodyni – denna typ

Vaginal cancer

Allt om Vaginal cancer Vaginal cancer är en sällsynt form av cancer som drabbar kvinnor. Det finns olika typer av vaginalcancer, inklusive vulvacancer, skivepitelcancer och adenocarcinom. Symtom på vaginalcancer kan vara blödningar efter samlag, smärta vid samlag, obehag eller smärta i underlivet, förändringar i utseendet på vulva eller vagina och förändringar i urinering. Om du misstänker att du har vaginalcancer bör du kontakta din läkare.Diagnos av vaginalcancer kan göras genom en fysisk undersökning, en biopsi och andra laboratorietester. Fysisk undersökning kan hjälpa till att identifiera förändringar i underlivet som kan vara tecken på cancer. En biopsi är en procedure där

Vaginala jästinfektioner

Allt om Vaginala jästinfektioner Vaginala jästinfektioner är en vanlig åkomma som drabbar många kvinnor. De kan orsakas av en överdriven tillväxt av ett jästsläkte som kallas Candida albicans. Dessa infektioner är ofta smärtsamma och obehagliga, men de kan behandlas med läkemedel.Symtom på vaginala jästinfektioner inkluderar klåda, svullnad, irritation och brännande känsla i slidan. Det kan också finnas en vit, ostliknande flytning från slidan. Ibland kan det finnas små sår eller sprickor runt slidöppningen. Andra symtom kan vara smärta vid samlag eller urinering.Det finns flera faktorer som kan bidra till att utlösa en vaginal jästinfektion. För mycket socker i kosten, hormonella

Vaginit

Allt om Vaginit Vaginit är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar kvinnor. Det är en inflammation i slidan som kan orsakas av bakterier, svamp eller andra irriterande ämnen. Symtom på vaginit inkluderar smärta, klåda, brännande och irritation. Det kan också leda till en obehaglig lukt och flytningar.Vaginit är vanligast hos kvinnor i reproduktiv ålder, men det kan också förekomma hos yngre kvinnor. Det finns olika typer av vaginit, såsom bakteriell vaginit (BV), svampinfektioner och trichomoniasis. BV är den vanligaste formen av vaginit och orsakas av en obalans av bakterier i slidan. Svampinfektioner orsakas av jästsvampar som Candida albicans och trichomoniasis

Kvinnans sjukdomar

Utebliven- eller oregelbunden mens

Allt om utebliven- och oregelbunden mens Utebliven- och oregelbunden mens är ett vanligt problem som drabbar många kvinnor. Det är viktigt att veta att det finns olika orsaker till utebliven- eller oregelbunden mens och att det inte alltid är något att oroa sig för. Det kan vara resultatet av stress, hormonförändringar, graviditet eller andra medicinska tillstånd. Regelbunden mens betyder att mensen kommer ungefär var fjärde vecka. Det är vanligt att lite varierande längd på sin menscykel. En försenad mens behöver inte betyda att det är någonting som är fel. En del har ofta oregelbunden mens utan att detta behöver innebära

Uterin blödning

Allt om Uterin blödning Uterin blödning är en vanlig medicinsk tillstånd som drabbar kvinnor i alla åldrar. Det är ett symptom som kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom eller hälsoproblem. Uterin blödning är vanligast hos kvinnor i reproduktiv ålder, men det kan också förekomma hos yngre flickor och postmenopausala kvinnor. Det finns olika typer av uterin blödning, inklusive normal menstruation, abnorm menstruation, intermenstruell blödning, postmenopausal blödning och patologisk blödning.Normal menstruation är den vanligaste typen av uterin blödning och inträffar när livmodern släpper ut slemhinnan som har byggts upp under den första delen av menstruationscykeln. Den normala menstruationscykeln varar

Turner-Varnys syndrom

Allt om Turner-Varnys syndrom Turner-Varnys syndrom är en sällsynt genetisk störning som påverkar kvinnor. Det är en av de vanligaste könsbundna genetiska störningarna och det beror på att det enda X-kromosomet som kvinnor har inte är helt utvecklat. Det kan orsaka fysiska, psykiska och sociala problem hos de som drabbas.De flesta personer med Turner-Varnys syndrom har ett X-kromosom som saknar ett eller flera segment. Det kan leda till att vissa kroppsliga funktioner inte fungerar normalt. För att diagnostisera Turner-Varnys syndrom måste läkare göra en genetisk analys för att se om det finns några avvikelser i X-kromosomet.Personer med Turner-Varnys syndrom har

Turners syndrom

Allt om Turnersyndrom Turnersyndrom är en genetisk sjukdom som påverkar kvinnor. Sjukdomen beror på att en av X-kromosomerna saknas eller är skadad. Det finns ingen bot för Turnersyndrom, men det finns behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.Symtom på Turnersyndrom varierar från person till person, men de vanligaste tecknen är kortare än genomsnittlig vuxenstorlek, hjärtfel, njurproblem, infertilitet och problem med utvecklingen av sekundära könsegenskaper. Andra symtom kan inkludera öronsjukdomar, nedsatt syn och hörsel, sköldkörtelsjukdomar, missbildningar i skelettet och problem med inlärning.Diagnos av Turnersyndrom görs vanligtvis med hjälp av en genetisk analys. Detta kan omfatta ett blodprov