Definition av fall

Falldefinition Minusrelateradesidor För epidemiologisk övervakning definierar Riktlinjer ett fall av KD som sjukdom hos en patient med feber på 5 eller flera dagar (eller feber fram till dagen för administrering av intravenöst

Mer