Kategori: Kärlsjukdomar

Cerebral venös blodpropp – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Cerebral venös blodpropp Cerebral venös blodpropp (CVT) är en sällsynt och livshotande sjukdom som orsakar blodproppar i hjärnans vener. Det är en av de vanligaste orsakerna till stroke hos unga vuxna. CVT kan uppstå när blodet inte rör sig fritt genom hjärnans vener, vilket leder till att blodproppar bildas. Dessa proppar kan blockera flödet av syre och näringsämnen till hjärnan, vilket leder till skador på hjärnan och andra neurologiska problem.CVT är en sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1-2 personer per 100 000 människor. Det är vanligare hos kvinnor än hos män och det finns flera riskfaktorer som kan

cavernösa angiom – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om cavernösa angiom Factitious Disorder by Proxy (FDP) är en sällsynt men potentiellt farlig psykisk störning där en person förfalskar eller överdriver symtom hos en annan person. FDP kan vara svårt att diagnostisera eftersom det ofta är den som orsakar problemet som är den enda som vet om det. FDP kan ha allvarliga konsekvenser för den som drabbas, inklusive fysiska och psykiska skador. Trots att det inte finns någon specifik orsak till FDP, har forskare identifierat vissa riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av störningen.En av de vanligaste orsakerna till FDP är en brist på empati hos den som

Cerebral venös blodpropp – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Cerebral venös blodpropp Falsk Krupp är en sjukdom som orsakar andningssvårigheter hos barn. Det är en akut, icke-smittsam sjukdom som kan vara mycket allvarlig och ibland leda till andningsstillestånd. Falsk Krupp är vanligast hos barn mellan 6 månader och 3 år, men det kan också drabba äldre barn och vuxna.Orsakerna till Falsk Krupp är fortfarande oklara, men det finns flera faktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen. De vanligaste orsakerna inkluderar:1. Infektioner: Infektioner i luftvägarna, såsom förkylning eller influensa, är den vanligaste orsaken till Falsk Krupp. Dessa infektioner irriterar luftvägarna och leder till att luftstrupen blir inflammerad