Kategori: Infektioner

Infektioner

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion är en bakteriell sjukdom som orsakas av yersinia-bakterier. Det finns tre typer av yersinia-infektioner: Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pestis Dessa bakterier kan infektera människor, djur och växter. Yersinia-infektioner är vanligast hos barn och ungdomar, men de kan förekomma hos personer i alla åldrar. Yersinia enterocolitica Yersinia enterocolitica är den vanligaste formen av yersinia-infektion. Den orsakar vanligen diarré och magsmärtor. Symtomen kan variera från mild till svår och inkluderar illamående, kräkningar, feber, muskelvärk och trötthet. I vissa fall kan det leda till blodblandad diarré eller buksmärtor. Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pseudotuberculosis

Infektioner

Zoonos – infektion som sprider sig mellan människor och djur

Allt om zoonos Infektioner hos djur och människor Zoonos är ett allmänt begrepp som används för att beskriva infektionssjukdomar som kan överföras mellan djur och människor. Zoonoser är en stor och viktig del av folkhälsan, eftersom de kan orsaka allvarliga sjukdomar hos både djur och människor. En zoonos är en infektion som kan överföras från djur till människor eller från människor till djur. Det finns olika typer av zoonoser, inklusive bakterier, virus, svampar och parasiter. Några vanliga exempel på zoonoser inkluderar rabies, salmonella, campylobacter, leptospiros och giardia. Smittöverföring De flesta zoonoser överförs genom direkt kontakt med infekterade djur eller deras

Viral gastroenterit

Allt om Viral gastroenterit Symtom och tecken på Viral gastroenterit 1. Kräkningar: Upprepade attacker av att kasta upp mat och vätska som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.2. Diarré: En ökning av vattnig avföring som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.3. Magsmärtor: Smärta i magen som kan vara lokaliserad till en specifik del av magen eller hela magen, som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.4. Gasbildning: En ökning av gaser i magen som kan leda till uppblåsthet och obehag, som är ett vanligt symptom på viral gastroenterit.5. Illamående: Uppleva att man inte mår bra och har en

Viral meningit

Allt om Viral meningit Symtom och tecken på Viral meningit 1. Huvudvärk: En intensiv, smärtsam känsla i huvudet som kan vara lokaliserad eller diffus.2. Feber: En ökning av kroppstemperaturen som är ett tecken på inflammation och infektion.3. Nacksmärta: Smärta eller obehag i nackområdet som kan vara lokaliserad eller diffus.4. Kallsvettningar: Svettningar som orsakas av en minskning av kroppstemperaturen.5. Illamående och kräkningar: Upplevelse av att vara sjuk och kastar upp mat eller annan vätska från magen.6. Förvirring: Försvagad mental förmåga som kan leda till problem med att fatta beslut, koncentrera sig eller förstå information.7. Muskelsmärta: Smärta eller obehag i musklerna som

West Nile Encefalit

Allt om West Nile Encefalit West Nile encefalit är en allvarlig sjukdom som orsakas av West Nile-viruset, ett virus som överförs via fästingar. Sjukdomen har funnits i USA sedan 1999 och har spridit sig till andra delar av världen. Den kan orsaka allvarliga neurologiska problem, inklusive hjärnhinneinflammation, menar infektioner och stroke. Det finns inget specifikt läkemedel mot West Nile encefalit, men det finns vissa behandlingsmetoder som kan användas för att lindra symptom och minska risken för komplikationer.West Nile-viruset överförs från fästingar till människor och djur. Fästingar får viruset från infekterade fåglar, som de biter. När en person eller ett djur

Infektioner

Vinterkräksjukan (calicivirus) – symtom, behandling, uppföljning och prognos

Allt om vinterkräksjukan Vinterkräksjukan är en mycket smittsam virusinfektion som orsakas av norovirus eller calicivirus som är en subkategori till norovirus. Det är den vanligaste orsaken till akut diarré och kräkningar hos vuxna och barn. Vinterkräksjukan är vanligast under vintermånaderna, men kan förekomma året runt. Spridning mellan personer Vinterkräksjukan sprids genom direkt kontakt med en person som har infektionen, eller genom att man kommer i kontakt med förorenade ytor eller föremål. Smittan kan också spridas via luftburna droppar från nysningar eller hostningar. Kort om symtom De flesta som drabbas av vinterkräksjukan blir sjuka inom 1-2 dagar efter att de har

Vårtor på fötterna

Allt om Vårtor på fötterna Vårtor är en vanlig hudinfektion som orsakas av ett virus. Det är mycket smittsamt och kan lätt spridas från person till person. Vårtor på fötterna är de vanligaste, men de kan också förekomma på andra delar av kroppen.Vårtor på fötterna kan se olika ut beroende på vilken typ av virus som orsakat infektionen. De vanligaste vårtorna är små, runda, hårda knölar som är ljusgula eller bruna i färg. De kan också vara röda, kliande eller svullna. Ibland kan de ha en liten mörk fläck i mitten.Viruset som orsakar vårtor på fötterna är mycket smittsamt och

vårtor på genitalia

Allt om vårtor på genitalia Symtom och tecken på vårtor på genitalia 1. Klåda: En obehaglig känsla som kan upplevas i genitalområdet, ofta följt av ett starkt sugande eller brännande.2. Svullnad: Området runt vårtan kan svullna upp och bli ömt.3. Smärta: Smärta kan upplevas när man berör vårtan eller området runt den.4. Blödning: Vårtorna kan börja blöda när de skadas eller berörs.5. Fjällning: Huden runt vårtan kan börja flagna och fjälla av.6. Förstorade vener: Venerna runt vårtan kan bli förstorade och synliga.7. Utslag: Utslag kan uppstå runt vårtan, vilket kan vara små röda prickar eller större utslag som liknar munsår.

Vattkoppor (Varicella)

Allt om Vattkoppor (Varicella) Vattkoppor, även känd som Varicella, är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligast hos barn och ungdomar, men kan också drabba vuxna. Symptomen på sjukdomen inkluderar feber, trötthet och utslag. Utslaget består av små röda prickar som först dyker upp på bröstet och ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen.Vattkoppor är mycket smittsamma och kan smitta från person till person genom luftburna droppar eller direktkontakt med en infekterad person. Det finns ingen specifik behandling för vattkoppor, men det finns ett vaccin som kan förhindra att man blir smittad. Vaccinet är

Uveit

Allt om Uveit Uveit är en inflammatorisk ögonsjukdom som kan orsaka allvarliga skador på synen. Det är en av de vanligaste ögonsjukdomarna och drabbar ofta personer mellan 20 och 50 år. Uveit kan orsakas av både infektioner och autoimmuna sjukdomar. Symptomen varierar beroende på vilken typ av uveit som diagnostiseras, men vanliga symtom inkluderar röda, svullna ögon, smärta, ljuskänslighet och nedsatt syn.Uveit kan delas in i fyra huvudtyper: anterior uveit, intermediär uveit, posterior uveit och panuveit. Anterior uveit är den vanligaste formen av uveit och drabbar främst den främre delen av ögat. Det kan orsakas av infektioner som t ex