Hjärt-Kärlsjukdom

Behandling utredning symptom vid högt blodtryck (hypertoni)

Behandling av högt blodtryck (hur man behandlar hypertoni)

Läkemedel vid högt blodtryck Högt blodtryck (hypertoni) är en av vår tids största folksjukdomar. I Sverige finns det ungefär 2 miljon individer med högt blodtryck och globalt finns det mer än 1 miljard människor som lever med högt blodtryck. Tack vare stora framsteg inom medicinsk forskning så har kunskapen om orsakerna och effekten av högt …

Behandling av högt blodtryck (hur man behandlar hypertoni) Läs mer »

Kranskärlssjukdom, kärlkramp, angina pectoris, hjärtinfarkt, hjärtattack

Kranskärlssjukdom, åderförkalkning & kärlkramp: symtom, orsaker, utredning och behandling

Kranskärlssjukdom & kärlkramp För att förstå denna artikel behöver man förstå vissa termer. Hjärtat är en muskel som försörjer hela kroppen med blod. Hjärtat gör detta genom att pumpa blod ut i kroppen via artärerna. I blodet finns syre (oxygen) och näringsämnen som våra organ behöver. När organen erhållit blodet som de behöver så flödar …

Kranskärlssjukdom, åderförkalkning & kärlkramp: symtom, orsaker, utredning och behandling Läs mer »

Vanliga hjärt-kärlsjukdomar i Sverige

Hjärt-kärlsjukdomar i Sverige Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken för män och kvinnor i Sverige, liksom i övriga höginkomstländer. Varje år dör miljontals människor till följd av hjärt-kärlsjukdom. De vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna diskuteras i korthet här nedan. För mer information kan du klicka vidare för att läsa mer om varje enskild sjukdom. Kranskärlssjukdom Kranskärlssjukdom orsakas av åderförkalkning …

Vanliga hjärt-kärlsjukdomar i Sverige Läs mer »

Förmaksflimmer: Symtom, orsaker, utredning, behandling

Vad är förmaksflimmer? I hjärtat finns två förmak och två kamrar. Det högra förmaket tar emot blod från alla kroppens vener och pumpar blodet till höger kammare som pumpar blodet vidare till lungorna. Det vänstra förmaket tar emot syrerikt blod från lungorna och pumpar det vidare till vänster kammare. Den vänstra kammaren pumpar ut blod …

Förmaksflimmer: Symtom, orsaker, utredning, behandling Läs mer »

Högt blodtryck under graviditeten

Högt blodtryck (hypertoni) under graviditeten Vissa kvinnor kan utveckla högt blodtryck (hypertoni) under graviditeten. Om ditt blodtryck stiger under graviditeten finns en ökad risk att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som heter havandeskapsförgiftning eller preeklampsi på medicinskt språk. Vid havandeskapsförgiftning stiger blodtrycket och du får även äggvita i urinen. Det är hittills okänt varför kvinnor får …

Högt blodtryck under graviditeten Läs mer »

Hur och varför man mäter sitt blodtryck

Vad är högt blodtryck? Blodtryck är trycket inuti blodkärlen. Blodtryck redovisas med två siffror som åtskiljs av ett snedstreck. Exempel på blodtryck är 135/70 mmHg. Det första talet (135) kallas för systoliskt blodtryck och visar trycket i blodkärlen när hjärtat pumpar. Det andra talet (70) kallas för diastoliskt blodtryck och visar trycket i blodkärlen när …

Hur och varför man mäter sitt blodtryck Läs mer »