Category: Hjärt-Kärlsjukdom

Ventrikulära septumdefekter

Allt om Ventrikulära septumdefekter Ventrikulära septumdefekter (VSD) är en medfödd hjärtfel som orsakar ett hål i hjärtats ventrikelseptum, det vill säga den vägg som skiljer

Van Lohuizen syndrom

Allt om Van Lohuizen syndrom Van Lohuizen syndrom är en sällsynt genetisk sjukdom som orsakas av en mutation i ett gen kallat SMARCE1. Sjukdomen är

Trycksår

Allt om Trycksår Trycksår är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan leda till allvarliga komplikationer och även dödsfall. Det är vanligare hos äldre människor, men

Tromboflebit

Allt om Tromboflebit Tromboflebit är en sjukdom som orsakar blodproppar i venerna. Det är vanligast i benen, men kan också förekomma i armarna. Det är

Thoracic Outlet Syndrome

Allt om Thoracic Outlet Syndrome Thoracic Outlet Syndrome (TOS) är en sjukdom som orsakas av kompression av nerver eller blodkärl i bröstkorgen. Det kan orsaka

Hjärt-Kärlsjukdom

TIA (transitorisk ischemisk attack)

Allt om TIA (transitorisk ischemisk attack) En kortvarig stroke En transitorisk ischemisk attack (TIA) är en form av stroke som orsakar symtom som liknar ett

Takayasu arterit

Allt om Takayasu arterit Takayasu arterit är en sällsynt autoimmun sjukdom som drabbar stora och medelstora artärer. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor under 30 års

Supraventrikulär takykardi

Allt om Supraventrikulär takykardi Symtom och tecken på Supraventrikulär takykardi 1. Hjärtklappning: En känsla av att hjärtat slår snabbare än normalt, som ibland kan kännas