Kategori: Hjärnskakning

TBI: Få fakta

TBI: Få fakta MinusRelaterade sidor Översikt Traumatisk hjärnskada (TBI) är en viktig orsak till dödsfall och funktionshinder i Sverige. Från 2006 till 2014 ökade antalet TBI-relaterade akutmottagningsbesök, sjukhusvistelse och dödsfall med 53%. År 2014 dog i genomsnitt 155 personer i Sverige varje dag från skador som inkluderar en TBI. 1 De som överlever en TBI kan möta effekter som varar några dagar, eller resten av livet. Effekter av TBI kan inkludera funktionsnedsättningar relaterade till tänkande eller minne, rörelse, känsla (e. g. , syn eller hörsel), eller känslomässig funktion (e. g. , personlighetsförändringar, depression). Dessa frågor påverkar inte bara individer utan

Förebyggande

Förebyggande Minus Födelse fram till ålder 2-4. Efter utväxande bakåtvänt säte till minst 5 års ålder. Efter utväxt framåtvänd sits och tills säkerhetsbälten passar ordentligt. När säkerhetsbälten passar ordentligt utan en booster säte. Kom ihåg Det finns många sätt att minska risken för att upprätthålla en traumatisk hjärnskada. Se förebyggande tips som anges nedan. Du kan förhindra traumatisk hjärnskada Buckle Up varje åktur — Använd säkerhetsbälte varje gång du kör — eller rider — i ett motorfordon. Kör aldrig under påverkan av alkohol eller droger. Använd hjälm, eller lämplig huvudbonad, när du eller dina barn: Cykla, motorcykel, snöskoter, skoter, eller

Potentiella effekter

Potentiella effekter minus Vilka är de potentiella effekterna av TBI? Kronisk traumatisk encefalopati (CTE) CTE är en hjärnsjukdom som endast kan diagnostiseras efter döden. Det har kopplats till specifika förändringar i hjärnan som påverkar hur hjärnan fungerar. Forskningen hittills tyder på att CTE delvis orsakas av upprepade traumatiska hjärnskador, inklusive hjärnskakningar, och upprepade träffar i huvudet, som kallas subhjärnskakande huvudkollisioner. Läs mer om CTERiktlinjer-pdf Information för vårdgivare på CTERiktlinjer-pdf The National Institutes of Health (NIH) lanserade ett stort program för att bättre förstå CTE, dess orsaker, och hur man diagnostiserar det bland levande personer. Läs mer om NIH forskningsinsatser genom