Hepatit D

Hepatit D Minusrelateradesidor Hepatit D, även känd som ”delta hepatit”, är en leverinfektion orsakad av hepatit D- virus (HDV). Hepatit D är mindre vanlig i Sverige. Hepatit D förekommer endast hos personer

Mer