Kategori: Fobier

Rädsla för vatten

Allt om Vattuskräck Vattuskräck, även känd som aquaphobia, är en allvarlig fobi som påverkar många människor. Det är en fobi som kan ha stora effekter på ett individs liv och kan leda till att de undviker vatten helt och hållet. Fobien kan vara svår att diagnostisera och behandla, men det finns alternativ för dem som lider av den.Vattuskräck är en fobi som innebär att man har en stark rädsla för vatten. Det kan vara allt från att bada i pooler, haka upp sig i havet eller ens bara se på vatten. Fobien kan orsakas av olika saker, inklusive traumatiska upplevelser,

Fobier

Social ångest

Allt om social ångest Social ångest är en vanlig psykisk störning som kan ha stor inverkan på en persons liv. Det är ett tillstånd som orsakar intensiv oro och ångest när man interagerar med andra människor, särskilt i sociala situationer. Social ångest kan leda till att man undviker sociala situationer helt, vilket kan begränsa ens liv på olika sätt. Ärftlighet, miljöfaktorer och personlig erfarenhet Social ångest har sitt ursprung i en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och personliga erfarenheter. Det finns inget exakt sätt att förutsäga vem som kommer att utveckla social ångest, men det finns vissa riskfaktorer som kan

Fobier

Social ångest (social fobi) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

Allt om social fobi Ångeststörning Social fobi eller ångest debuterar tidigt i ens liv, vanligtvis innan personen fyllt 15 år men kan även debutera i vuxen ålder. Obehandlat blir detta ett problematiskt sjukdomstillstånd som präglas av stark rädsla att utsätta sig för sociala situationer och oro inför dessa situationer som kan bli övermäktig. Social fobi eller ångest är ett vanligt tillstånd och en svensk studie visar att förekomsten i Sverige är mellan 10-15%. Tillståndet är lite vanligare hos kvinnor än män. Social fobi är en vanlig form av ångeststörning som påverkar miljontals människor världen över. Det är en psykisk störning

Fobier – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Fobier Fobier är en vanlig form av ångest som kan ha stor inverkan på ens liv. Fobier är ofta orsakade av en stark rädsla för ett visst objekt eller situation som inte är farlig, men som personen upplever som hotfull. Fobier kan vara mycket svåra att leva med och kan leda till att personen undviker de situationer eller objekt som de är rädda för.Fobier är vanligare hos vuxna än hos barn, men det finns många olika typer av fobier som kan drabba både vuxna och barn. De vanligaste fobierna inkluderar rädsla för insekter (entomofobi), höjder (acrofobi) och spindlar

Agorafobi – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Agorafobi

Agorafobi är en fobi som innebär att man känner stor rädsla och oro när man befinner sig i offentliga miljöer eller öppna platser. Det kan vara allt från att gå till affären, ta bussen eller att vara ute på en restaurang. Agorafobi är en vanlig form av ångeststörning som drabbar många människor.
Agorafobi har sitt ursprung i det grekiska ordet “agora” som betyder “marknad”. Det är därför inte så konstigt att agorafobi ofta associeras med rädsla för att befinna sig i offentliga miljöer. Fobins symptom kan inkludera panikattacker, hjärtklappning, andnöd, svettningar, yrsel och illamående.
Orsaken till agorafobi är inte helt klarlagd men det finns flera teorier. En teori är att det kan bero på genetiska faktorer eller miljöfaktorer som stress, trauma eller tidigare negativa upplevelser. Det finns också forskning som tyder på att personer med agorafobi har en överaktiv amygdala, vilket är den del av hjärnan som ansvarar för emotionell reaktion.
Det finns olika typer av behandlingar för agorafobi. Den vanligaste behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att hjälpa patienten att identifiera och hantera de tankar och känslor som orsakar rädslan. KBT kan kombineras med medicinering som antidepressiva läkemedel eller lugnande medel för att minska symtomen.
För att hjälpa patienter med agorafobi kan det vara bra att skapa en trygg miljö där de kan uttrycka sina känslor och tankar utan att känna sig hotade eller pressade. Det kan också vara viktigt att ge stöd och uppmuntran för att hjälpa dem att hantera sin rädsla och ångest.
Agorafobi är en vanlig form av ångeststörning som drabbar många människor. Det finns olika typer av behandlingar som kan hjälpa patienter med agorafobi att hantera sin rädsla och ångest. Det viktigaste är dock att skapa en trygg miljö där patienten kan uttrycka sina känslor och tankar utan att känna sig hotade eller pressade.