Kategori: Diabetes

Diabetes

Prediabetes – ett förstadium till diabetes

Introduktion om prediabetes Diabetes Diabetes är en heterogen metabol sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Det klassiska kännetecknet för diabetes är förhöjt blodsocker. De organ som vanligtvis drabbas och förändras vid diabetes är bland annat: Bukspottkörteln (pankreas) Levern Skelettmuskler Fettvävnaden Hormoner från olika organ som hjärnan Vad är insulin? Insulin är ett av kroppens viktigaste hormoner som har oerhört många viktiga funktioner. Insulin frisätts från bukspottskörteln (pankreas) som är ett organ som finns djup i buken. Bukspottkörteln (pankreas) Bukspottskörteln ansvarar för att reglera kroppens blodsockernivåerna och metabolism, bland annat genom frisättningen av hormonet insulin. Det finns specialiserade celler inuti

Obesitas

Allt om Obesitas Obesitas är ett allvarligt hälsoproblem som har blivit allt vanligare under de senaste decennierna. Det är ett tillstånd där en person har en kroppsmassaindex (BMI) som är högre än 30, vilket betyder att de har för mycket fett i förhållande till deras höjd. Obesitas kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och vissa typer av cancer. Det kan också leda till psykiska problem, såsom depression och låg självkänsla.Det finns flera orsaker till obesitas. En vanlig orsak är att personer inte har en balanserad diet som innehåller näringsrika livsmedel och begränsar mängden fett och

Nefropati vid diabetes

Allt om Nefropati vid diabetes Nefropati vid diabetes är en av de vanligaste orsakerna till njursjukdomar. Det är ett resultat av skador på njurarna som orsakas av höga blodsockernivåer som följer med diabetes. Nefropati kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive njursvikt och högt blodtryck. För att förhindra eller minska risken för nefropati vid diabetes, är det viktigt att ta hand om din diabetes och hålla blodsockernivåerna under kontroll.Nefropati vid diabetes uppstår när höga blodsockernivåer skadar njurarna. När detta händer, börjar njurarna att sluta fungera som de ska. De börjar producera mindre urin och filtrera mindre avgifterna från blodet. Detta kan

Nedsatt glukostolerans (pre-diabetes)

Allt om Nedsatt glukostolerans Nedsatt glukostolerans, også kjent som prediabetes, er en tilstand der blodsukkernivået er høyere enn normalt, men ikke høyt nok til å bli diagnostisert som diabetes. Dette betyr at personen har en økt risiko for å utvikle type 2 diabetes. Nedsatt glukostolerans kan være et symptom på andre helseproblemer, som høyt blodtrykk eller overvekt.Nedsatt glukostolerans er ofte asymptomatisk, noe som betyr at det ikke er noen symptomer som indikerer at du har det. Det kan imidlertid oppdages gjennom en blodprøve som måler blodsukkernivået ditt. Hvis du har nedsatt glukostolerans, kan du ha en høyere risiko for å

Nefrogen diabetes Insipidus

Allt om Nefrogen diabetes Insipidus Nefrogen diabetes insipidus (NDI) är en sällsynt endokrin sjukdom som orsakas av brist på antidiuretiskt hormon (ADH), ett hormon som produceras av hypofysen. NDI leder till att kroppen inte kan kontrollera vätskebalansen och att den förlorar stora mängder vatten genom urinen. Det är vanligtvis en livslång sjukdom som behöver medicinsk behandling för att kontrolleras.Symtom på NDI inkluderar ofta stora mängder urinproduktion, törst och frekventa toalettbesök. Urinen är ofta ljusfärgad och luktlös, vilket gör det svårt för patienten att avgöra hur mycket de har druckit. Symptomen kan vara milda eller allvarliga beroende på hur mycket ADH-hormonet

Diabetes typ 2 – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Diabetes typ 2 Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som orsakar höga blodsockernivåer. Det är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 45 år. Diabetes typ 2 kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, blindhet och amputationer.Diabetes typ 2 uppstår när kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller när kroppens celler inte reagerar på insulinet som de ska. Insulin är ett hormon som hjälper till att reglera blodsockret. När det inte finns tillräckligt med insulin eller om kroppens celler inte reagerar på det, kan blodsockret stiga.Det finns flera riskfaktorer för att

Diabetes, typ 2 hos ungdomar – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Diabetes, typ 2 hos ungdomar Diabetes typ 2 är en allvarlig sjukdom som kan drabba både vuxna och ungdomar. Det är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar ungdomar idag. Diabetes typ 2 innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller att cellerna inte kan använda insulinet effektivt. Insulin är ett hormon som hjälper till att reglera blodsockret. Om blodsockret inte regleras kan det leda till allvarliga hälsoproblem.Ungdomar som lider av diabetes typ 2 har ofta en familjehistoria av sjukdomen, vilket betyder att de har en ökad risk att utveckla sjukdomen. Det finns också andra faktorer som

Diabetisk ketoacidos (DKA) – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Diabetisk ketoacidos (DKA) Diabetisk ketoacidos (DKA) är en allvarlig komplikation av diabetes som uppstår när kroppen inte har tillräckligt med insulin. Detta leder till att kroppen inte kan använda glukos som energikälla och börjar istället bryta ner fett för att producera ketoner. Ketoner är syror som bildas när fett bryts ner, och de kan ackumuleras i blodet och orsaka en acidos.DKA är vanligast hos personer med typ 1-diabetes, men det kan också förekomma hos personer med typ 2-diabetes. Det är viktigt att ta detta tillstånd på allvar eftersom det kan vara livshotande om det inte behandlas snabbt.De vanligaste

Diabetisk neuropati – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Diabetisk neuropati Diabetisk neuropati är en av de vanligaste komplikationerna som kan uppstå vid diabetes. Det är en sjukdom som påverkar nerverna och orsakar smärta, domningar, brännande känsla och förlust av känsel i benen och fötterna. Symtomen kan variera från mild till svår och kan leda till allvarliga konsekvenser om den inte behandlas.Diabetisk neuropati är ett resultat av skador på nerverna som orsakas av höga blodsockerhalter. När blodsockret stiger, kan det skada nerverna och orsaka symtom som domningar, smärta och förlust av känsel. Detta kan leda till att personer med diabetes har svårt att känna när de har

Diabetisk retinopati – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Diabetisk retinopati Diabetisk retinopati är en vanlig komplikation av diabetes som kan leda till synförlust. Det är en sjukdom som påverkar blodkärl i näthinnan, den delen av ögat som tar emot ljus och skickar signaler till hjärnan. Näthinnan är ansvarig för att skapa det vi ser. Diabetisk retinopati orsakas av höga blodsockerhalter som skadar blodkärl i näthinnan.Diabetisk retinopati är den vanligaste orsaken till synförlust bland vuxna med diabetes. Risken för att utveckla diabetisk retinopati ökar med tiden och antalet år man har haft diabetes. Det är viktigt att ta hand om ditt diabetes och se din optiker regelbundet