Kategori: Demens

Parkinsons sjukdom

Allt om Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakar störningar i rörelse och balans. Det är den vanligaste av de neurodegenerativa sjukdomarna, och det är den fjärde vanligaste neurologiska sjukdomen efter stroke, demens och epilepsi. Sjukdomen upptäcktes 1817 av den brittiske läkaren James Parkinson, som beskrev den som “Shaking Palsy”.Sjukdomen är kronisk och progressiv, vilket innebär att symtomen försämras med tiden. De vanligaste symtomen är tremor, stelhet och slöhet. Personer med Parkinsons sjukdom kan också uppleva problem med balans och koordination, minskad muskelstyrka, svårigheter att tala eller svälja, depression och andra psykiska störningar.De exakta orsakerna till Parkinsons

Demens – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Demens Demens är en sjukdom som drabbar många människor. Det är en samling av symtom som påverkar hjärnans funktion och kan leda till förlust av minne, koncentration, problemlösning och andra mentala förmågor. Demens är vanligast hos äldre, men det finns också former av demens som kan drabba yngre personer.Demens är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan ha stor inverkan på den drabbades liv. Det kan leda till att personen inte längre kan ta hand om sig själv eller utföra dagliga aktiviteter. Det kan också leda till att personen har svårt att kommunicera eller upprätthålla sociala relationer.De vanligaste formerna

Demens – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Demens Förkylningar är en vanlig sjukdom som drabbar många människor. De kan orsakas av olika faktorer, inklusive virus, bakterier och miljöfaktorer. För att förstå orsakerna till förkylningar är det viktigt att veta hur sjukdomen överförs och vilka faktorer som ökar risken att bli sjuk.Förkylningar åtföljs ofta av symtom som nysningar, rinnande näsa, halsont och hosta. Dessa symptom orsakas av virus som sprids genom luften eller via direkt kontakt med en person som redan har en förkylning. Viruset kan också spridas via ytor som dörrhandtag och telefonknappar.En annan vanlig orsak till förkylningar är bakterier. Bakterierna kan sprida sig från

Alzheimers sjukdom – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som leder till minskad mental förmåga och funktionsnedsättning. Det är den vanligaste formen av demens och påverkar miljontals människor världen över. Sjukdomen har funnits i århundraden, men det är först under de senaste decennierna som forskare har börjat förstå hur den fungerar och hur man kan behandla den.
Sjukdomen drabbar hjärnans nervceller, vilket leder till att hjärnans funktioner försämras. Symtomen börjar vanligtvis med minnesförlust och problem med att koncentrera sig eller lösa problem. Andra symtom inkluderar svårigheter att tala eller skriva, förvirring och förändringar i personligheten. Dessa symtom kan bli allvarligare över tid, och personer med Alzheimers sjukdom kan slutligen ha svårt att utföra dagliga aktiviteter som att klä sig, äta eller gå.
Även om det inte finns någon kur mot Alzheimers sjukdom, finns det behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen och minska deras progression. Läkemedel kan användas för att lindra minnesförlust och andra mentala störningar, medan olika typer av terapi kan hjälpa till att stödja patienter och deras familjer. Fysisk aktivitet har också visat sig vara viktig för att hålla hjärnan aktiv och stödja mental hälsa.
Forskning om Alzheimers sjukdom har intensifierats de senaste åren, och det finns nu flera studier som undersöker orsakerna till sjukdomen samt nya behandlingsmetoder. Forskare har identifierat flera gener som är associerade med sjukdomen, vilket ger en bättre förståelse av hur den uppstår. Dessutom har forskare börjat utveckla nya läkemedel som kan hantera symtomen på sjukdomen.
Även om det inte finns någon botemedel mot Alzheimers sjukdom, är det viktigt att veta mer om dess orsaker och symtom för att kunna ge bästa möjliga stöd till personer som lever med den. Genom att ta hand om sig själva och sin hälsa, samt genom att stödja forskning om sjukdomen, kan vi bidra till att minska dess effekter på miljontals människor världen över.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom Minus på denna sida Vad är Alzheimers sjukdom? Vem har det? Vad vi vet? Att känna igen tecken på Alzheimers Hur det behandlas Stöd för familj och vänner Bördan av Alzheimers Resources Referenser Vad är Alzheimers sjukdom? Den vanligaste typen av demens. En progressiv sjukdom som börjar med mild minnesförlust kan leda till förlust av förmågan att fortsätta en konversation och reagera på miljön. Innehåller delar av hjärnan som styr tanke, minne och språk. Kan allvarligt påverka en persons förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Även om forskare lär sig mer varje dag, just nu vet de fortfarande inte

Vad är demens?

Vad är demens? Minus Demens är inte en specifik sjukdom utan är snarare en allmän term för nedsatt förmåga att komma ihåg, tänka eller fatta beslut som stör att göra vardagliga aktiviteter. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens. Även om demens oftast drabbar äldre vuxna, är det inte en del av normalt åldrande. Hur vanligt är demens? Av dem som är minst 65 år finns uppskattningsvis 5. 0 miljoner vuxna med demens 2014 och beräknas uppgå till nästan 14 miljoner år 2060. Är inte demens en del av normal åldrande? Nej, många äldre vuxna lever hela sitt liv

Sanningen om åldrande och demens

Sanningen om åldrande och demens minus Din kropp genomgår många förändringar med åldrande. Även om det finns några normala åldersrelaterade förändringar, bland annat i en persons minne och tänkande, demens eller allvarlig minnesförlust som stör det dagliga livet, är inte en del av den normala åldringsprocessen. Lär dig vad som är hälsosamt åldrande och vad som inte är. Vad är normalt åldrande? Tecken på åldrande kan börja så unga som 30 års ålder. Åldringsprocessen omfattar många förändringar i kroppen, inklusive: Förändringar i synen är en normal del av åldrande Hjärta och blodkärl: Förstyvning av artärer och blodkärl gör hjärtat arbeta

10 varningssignaler på Alzheimers sjukdom och demens

10 varningssignaler på Alzheimers sjukdom och demens Minne ändras ofta när människor blir äldre. Vissa människor märker förändringar i sig själva innan någon annan gör det. För andra människor är vänner och familj de första som ser förändringar i minne, beteende eller förmågor. Minnesförlust som stör det dagliga livet är inte en typisk del av åldrandet. Personer med en eller flera av dessa 10 varningsskyltar ska se en läkare för att hitta orsaken. Tidig diagnos ger dem en chans att söka behandling och planera för framtiden. 1. Minnesförlust som stör det dagliga livet:glömma händelser, upprepa dig själv eller förlita dig