Kategori: Coronavirus (Covid-19)

Coronavirus (COVID-19) – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Coronavirus (COVID-19) Coronavirus (COVID-19) har skapat en global pandemi som har fått stora konsekvenser för hela världen. Viruset har orsakat stor oro och rädsla, och har lett till att många länder har infört strikta restriktioner för att förhindra spridning av viruset.Coronavirus är ett virus som kan orsaka sjukdomar hos människor och djur. Det är ett av de nyaste virus som har upptäckts, och det är fortfarande under intensiv forskning. Viruset är en del av gruppen av så kallade coronaviruser, som inkluderar andra sjukdomar som SARS och MERS.Viruset smittar från person till person genom droppsmitta, vilket innebär att det

Coronavirus (COVID-19) hos barn, spädbarn – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Coronavirus (COVID-19) hos barn, spädbarn Coronavirus (COVID-19) har blivit ett allvarligt hot mot vår hälsa och säkerhet. Det är viktigt att veta hur det påverkar barn, spädbarn och småbarn. Det finns bevis för att coronaviruset kan orsaka allvarliga sjukdomar hos barn, men det är inte lika vanligt som hos vuxna.Barn, spädbarn och småbarn är känsliga för infektioner, särskilt om de har andra underliggande medicinska tillstånd. De är också mer benägna att utveckla svårare symtom när de blir sjuka. Det är därför viktigt att skydda dem mot coronaviruset.De vanligaste symptom på coronavirus hos barn är feber, hosta, trötthet, nysningar,

Coronavirus (COVID-19) – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Coronavirus (COVID-19) Fatigue är ett vanligt symptom vid många sjukdomar, och det kan vara svårt att förstå orsakerna till tröttheten. Det finns flera olika faktorer som kan leda till att man blir trött och utmattad, och det är viktigt att ta reda på vilken som är den underliggande orsaken till ens trötthet.En av de vanligaste orsakerna till fatigue är en försämrad immunförsvar. När immunförsvaret inte fungerar som det ska, kan det leda till att kroppen inte klarar av att bekämpa infektioner och sjukdomar effektivt. Detta kan leda till att man blir trött och utmattad eftersom kroppen anstränger sig

Coronavirus (COVID-19) hos barn, spädbarn – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Coronavirus (COVID-19) hos barn, spädbarn Feber är ett vanligt symptom som kan uppstå vid olika sjukdomar. Det är inte en sjukdom i sig, utan snarare ett tecken på att kroppen försöker bekämpa någon form av infektion. Det finns många orsaker till feber, men de vanligaste är infektioner, allergier och inflammation.Infektioner är den vanligaste orsaken till feber. Infektioner kan vara bakteriella, viral eller parasitiska och kan orsaka allvarliga sjukdomar som lunginflammation, halsfluss och influensa. Kroppen producerar antikroppar för att bekämpa infektionen, vilket leder till en ökning av kroppstemperaturen som ett tecken på att kroppen försöker bekämpa infektionen.Allergier är en

Coronavirus (covid 19): frågor och svar om det nya viruset

Alla frågor och svar om Coronavirus Folkhälsomyndigheten rapporterar att Coronavirus (Covid-19) sprids i ett flertal regioner i Sverige och smittan sprids nu från person till person. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Majoriteten tillfrisknar med egenvård i hemmet. Om sjukdomen blir svår bör du ringa 1177 för att få rådgivning. Vid misstanke om smitta skall du inte gå till jobbet eller skolan. Karensdag har slopats med anledning av viruset. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Här följer

Coronavirus: förebyggande råd och behandling

Förebyggande råd och behandling vid smitta med Coronavirus Det finns för närvarande inget vaccin för att förebygga smitta med Coronavirus (COVID-19). Det bästa sättet att förebygga sjukdom är att undvika att bli smittad. Följande kan rekommenderas: Undvik nära kontakt med personer som är sjuka (har influensaliknande symtom, förkylningssymtom). Undvik att röra dina ögon, näsa och mun. Stanna hemma när du är sjuk. Täck din hosta eller nysning med en servett eller armvecket; kasta använda näsdukar i papperskorgen. Rengör och desinficera föremål som du använder ofta, särskilt om andra personer rör vid samma föremål och ytor. Använd rengöringsmedel. Riktlinjer för ansiktsmask:

smittas sjuk virus coronavirus
Coronavirus (Covid-19)

Åtgärder om du smittas med Coronavirus (covid-19)

Vad gör du om du smittas med Coronavirus (COVID-19) Om du utvecklar feber och symtom på andningssjukdom, såsom hosta eller andfåddhet, inom 14 dagar efter resan drabbade områden, bör du ringa vidare till en sjukvårdspersonal och nämna din senaste resa eller nära kontakt med personer. Om du har haft nära kontakt med någon som visar dessa symtom som nyligen har rest från detta område, bör du ringa vidare till sjukvårdspersonal och nämna din nära kontakt och deras senaste resor. Sjukvården kommer sedan att avgöra om du behöver testar för Coronavirus (COVID-19). Detta virus har spridit sig förvånansvärt fort och numera

coronavirus-spridning
Coronavirus (Covid-19)

Så smittar Coronavirus (covid-19): smittovägar, åtgärder, risker

Hur Coronavirus (COVID-19) smittar Vår nuvarande uppfattning om hur coronaviruset sprider sig (Coronavirus (COVID-19) bygger till stor del på vad som är känt om liknande coronavirus. Coronavirus är en familj av virus precis som influensa är en familj av virus, det finns alltså flera varianter av coronavirus och den som drabbat världen 2019 skiljer sig från andra liknande virusvarianter. Coronavirus (COVID-19) är en ny sjukdom och det finns mer att lära sig om hur den sprider sig, hur allvarlig sjukdomen egentligen är och vad som orsakat den, samt i vilken utsträckning den kan påverka människor globalt. Viruset sprids från person