Kategori: Cancer

Urinblåsecancer

Allt om Urinblåsecancer Urinblåsecancer är en sällsynt form av cancer som drabbar urinblåsan. Det är en av de vanligaste formerna av blåscancer, men den är fortfarande relativt ovanlig. Den drabbar oftast äldre människor, med en medianålder för diagnos på cirka 70 år. Urinblåsecancer är vanligare hos män än hos kvinnor, och det finns olika riskfaktorer som kan öka risken att drabbas.Symtom på urinblåsecancer inkluderar ofta smärta eller obehag när man kissar, blod i urinen, frekventa besök på toaletten, trötthet och viktminskning. Om du upplever något av dessa symtom bör du kontakta din läkare för att få en diagnos.Diagnosen urinblåsecancer ställs

Tungcancer

Allt om Tungcancer Tungcancer är en form av cancer som utvecklas i tungans vävnad. Det är en av de vanligaste formerna av huvud- och halscancer, som uppskattas att drabba cirka 35 000 människor varje år i USA. Tungcancer kan drabba personer i alla åldrar, men det är vanligare hos män än kvinnor och hos personer som röker eller har exponering för andra typer av tobaksrök.Symtom på tungcancer inkluderar en knöl eller bula på tungans yta, smärta eller obehag när man tuggar eller sväljer, blödningar från tungans yta, förändringar i tungans färg eller form, sår som inte läker, och en förändrad

Tunntarmscancer

Allt om Tunntarmscancer Tunntarmscancer är en form av cancer som påverkar tunntarmen, ett viktigt organ som hjälper till att bryta ner och absorbera näringsämnen. Det är en relativt sällsynt form av cancer som drabbar ungefär 5 000 personer i USA varje år. Tunntarmscancer kan vara svår att diagnostisera, eftersom symptom ofta är subtila och lätt förväxlas med andra sjukdomar. Det är viktigt att uppmärksamma tecken och symtom på tunntarmscancer och att söka vård så snart som möjligt för att öka chanserna att få en framgångsrik behandling.Symtom på tunntarmscancer inkluderar buksmärtor, illamående, viktminskning, trötthet, förstoppning eller diarré. Om du har något

Urethral cancer

Allt om Urethral cancer Urethral cancer är en sällsynt form av cancer som uppstår när cancerceller bildas i urinröret. Urinröret är den tub som transporterar urin från blåsan till yttre delen av kroppen. Urethral cancer är vanligare hos män än hos kvinnor och kan vara svår att diagnostisera. Det är viktigt att förstå symtom, riskfaktorer och behandlingsalternativ för att förhindra att sjukdomen utvecklas till ett allvarligare stadium.Symtom på urethral cancer inkluderar blod i urinen, smärta vid urinering, ofta urinera, frekventa infektioner i urinvägarna och svullnad eller knölar runt urinröret. Dessa symtom kan vara tecken på andra sjukdomar, så det är

Strupcancer

Allt om Strupcancer Strupcancer är en form av cancer som drabbar strupen, eller luftröret. Det är den nionde vanligaste formen av cancer i USA och den fjärde vanligaste formen av cancer hos män. Strupcancer är en aggressiv form av cancer som kan spridas till andra delar av kroppen, såsom lungor, hjärna och skelett. Det är viktigt att diagnostisera och behandla strupcancer så tidigt som möjligt för att minska risken för allvarliga komplikationer.Strupcancer kan uppstå i olika delar av luftröret, inklusive larynx (stämband), trachea (luftrör) och bronkier (luftvägarna). Det finns flera olika typer av strupcancer, som varierar beroende på vilken typ

sköldkörtelcancer cancer thyroidea
Cancer

Sköldkörtelcancer (tyreoideacancer): symtom, utredning, behandling och prognos

Allt om sköldkörtelcancer Sköldkörteln – ett hormonellt organ Sköldkörtelcancer är en form av cancer som uppstår i sköldkörteln, ett litet organ som sitter vid basen av halsen och producerar hormoner som reglerar kroppens energi och styr metabolism. Symtom på sköldkörtelcancer inkluderar en knöl eller svullnad i halsen, svårigheter att svälja, heshet, andningssvårigheter, förändringar i rösten, smärta i halsen eller nacken, och trötthet. Det finns även felr symtom som kan bero på cancer i sköldkörteln. Kort om diagnos Diagnos av sköldkörtelcancer innebär att ta blodprov för att mäta nivåerna av sköldkörtelhormoner, samt att göra en ultraljudsundersökning eller en datortomografi (CT) för

Sköldkörtelknölar

Allt om Sköldkörtelknölar Sköldkörtelknölar är små knölar som kan bildas på sköldkörteln. De är vanligtvis godartade, men ibland kan de också vara maligna. Sköldkörtelknölar är vanligare hos kvinnor än hos män och de flesta knölarna är mindre än en centimeter i diameter.Sköldkörteln ligger precis under struphuvudet och producerar hormoner som reglerar kroppens metabolism. Knölar på sköldkörteln kan orsaka problem med att producera tillräckliga mängder av dessa hormoner, vilket kan leda till olika symptom.De vanligaste symtomen på sköldkörtelknölar är trötthet, viktuppgång, förstoppning, depression, torr hud och håravfall. Om knölen är stor nog kan den också orsaka andningsproblem eller sväljningssvårigheter.Om du misstänker

Skull Base Chordom

Allt om Skull Base Chordom Skull base chordomas är en sällsynt form av cancer som uppstår i skallbasen, den delen av skallen som ligger mellan öronen och nacken. Det är en aggressiv form av cancer som kan vara svår att behandla. Det finns flera olika typer av skull base chordomas, men de vanligaste är kraniofaryngeal chordoma (KFC) och clival chordoma (CC).KFC är den vanligaste typen av skull base chordoma och det är vanligast hos personer som är över 40 år. Det kan uppstå i någon del av skallbasen, men det är vanligast i kraniofaryngeal regionen. Symptomen på KFC inkluderar huvudvärk,

Sacrococcygeal chordoma

Allt om Sacrococcygeal chordoma Sacrococcygeal chordoma er en sjelden form for kreft som vanligvis påvirker barn. Det er en type kreft som oppstår fra ryggraden og bekkenet, og det kan være vanskelig å diagnostisere. Det er imidlertid viktig å få riktig diagnose og behandling for å sikre god prognose.Sacrococcygeal chordoma er en tumor som oppstår fra det primære vev i ryggraden og bekkenet. Denne typen kreft er sjelden, og det er vanligvis diagnostisert hos barn under fem år. I noen tilfeller kan den også diagnostiseres hos voksne. Tumoren kan vokse i størrelse og spre seg til andre deler av kroppen.Tumoren

Rektalcancer

Allt om Rektalcancer Rektalcancer är en form av cancer som uppstår i rektum, den nedre delen av tjocktarmen. Det är vanligast hos äldre människor och kan vara livshotande om det inte behandlas tidigt. Rektalcancer är en av de vanligaste formerna av cancer och drabbar ungefär 40 000 personer varje år i USA.Symtom på rektalcancer inkluderar blodiga eller skummande avföring, förstoppning, smärta eller obehag i buken, trötthet, viktminskning och feber. Om du har några av dessa symptom bör du kontakta din läkare för att få en diagnos.Diagnosen rektalcancer ställs vanligtvis med hjälp av en koloskopi, en undersökning som använder en liten