Kategori: Cancer

Barnsjukdomar

Wilms tumör (njurcancer hos barn) – symtom, utredning och behandling

Allt om Wilms tumör Njurcancer hos barn Wilms tumör är en form av cancer som drabbar njurarna hos barn. Det är en av de vanligaste formerna av cancer hos barn och den drabbar vanligen barn mellan 3 och 5 års ålder. Wilms tumör är den vanligaste typen av njurcancer hos barn, men det finns andra typer som också kan förekomma. En liten andel av alla som drabbas av Wilms tumör utvecklar tumörer i båda njurarna, det är vanligtvis endast en njure som utvecklar en tumör, det är dessutom oerhört få som har flera tumörer i en och samma njure. Wilms

Cancer

Zollinger-Ellisons syndrom – en tumörsjukdom i mag-tarmkanalen

Allt om Zollinger-Ellisons syndrom En tumör som producerar magsyra Zollinger-Ellison syndrom (ZES) är en sällsynt, men allvarlig sjukdom som orsakas av en tumör som producerar för mycket magsyra. Tumören kallas gastrinom och kan finnas någonstans i magen eller tolvfingertarmen. ZES är vanligtvis associerat med överdriven produktion av hormonet gastrin, vilket leder till överproduktion av magsyra. Kort om symtom Symtom på ZES inkluderar följande: Smärta och obehag i magen Illamående och kräkningar Uppblåsthet Diarré Viktminskning och aptitlöshet Blodbrist och järnbrist Bukspottkörtelinflammation Kort om diagnos Diagnos av ZES är ofta svårt att ställa eftersom symtomen kan vara liknande andra sjukdomar som magkatarr

Vulvarcancer

Allt om Vulvarcancer Symtom och tecken på Vulvarcancer 1. Klåda: En av de vanligaste symptom på vulvarcancer är klåda. Klådan kan vara intensiv och ofta följs av smärta och obehag.2. Smärta: Smärta är ett annat vanligt symptom på vulvarcancer. Smärtan kan vara både lokaliserad och diffus, och kan vara så stark att det blir svårt att sitta eller gå.3. Blödning: Om du upplever blödning från vulva som inte är relaterat till din menstruation, kan det vara ett tecken på vulvarcancer.4. Förändringar i huden: Om du märker förändringar i huden runt vulva, som rodnad, skalning, sår eller vätskefyllda blåsor, kan det

Vaginal cancer

Allt om Vaginal cancer Vaginal cancer är en sällsynt form av cancer som drabbar kvinnor. Det finns olika typer av vaginalcancer, inklusive vulvacancer, skivepitelcancer och adenocarcinom. Symtom på vaginalcancer kan vara blödningar efter samlag, smärta vid samlag, obehag eller smärta i underlivet, förändringar i utseendet på vulva eller vagina och förändringar i urinering. Om du misstänker att du har vaginalcancer bör du kontakta din läkare.Diagnos av vaginalcancer kan göras genom en fysisk undersökning, en biopsi och andra laboratorietester. Fysisk undersökning kan hjälpa till att identifiera förändringar i underlivet som kan vara tecken på cancer. En biopsi är en procedure där

Tungcancer

Allt om Tungcancer Tungcancer är en form av cancer som utvecklas i tungans vävnad. Det är en av de vanligaste formerna av huvud- och halscancer, som uppskattas att drabba cirka 35 000 människor varje år i USA. Tungcancer kan drabba personer i alla åldrar, men det är vanligare hos män än kvinnor och hos personer som röker eller har exponering för andra typer av tobaksrök.Symtom på tungcancer inkluderar en knöl eller bula på tungans yta, smärta eller obehag när man tuggar eller sväljer, blödningar från tungans yta, förändringar i tungans färg eller form, sår som inte läker, och en förändrad

Tunntarmscancer

Allt om Tunntarmscancer Tunntarmscancer är en form av cancer som påverkar tunntarmen, ett viktigt organ som hjälper till att bryta ner och absorbera näringsämnen. Det är en relativt sällsynt form av cancer som drabbar ungefär 5 000 personer i USA varje år. Tunntarmscancer kan vara svår att diagnostisera, eftersom symptom ofta är subtila och lätt förväxlas med andra sjukdomar. Det är viktigt att uppmärksamma tecken och symtom på tunntarmscancer och att söka vård så snart som möjligt för att öka chanserna att få en framgångsrik behandling.Symtom på tunntarmscancer inkluderar buksmärtor, illamående, viktminskning, trötthet, förstoppning eller diarré. Om du har något

Urethral cancer

Allt om Urethral cancer Urethral cancer är en sällsynt form av cancer som uppstår när cancerceller bildas i urinröret. Urinröret är den tub som transporterar urin från blåsan till yttre delen av kroppen. Urethral cancer är vanligare hos män än hos kvinnor och kan vara svår att diagnostisera. Det är viktigt att förstå symtom, riskfaktorer och behandlingsalternativ för att förhindra att sjukdomen utvecklas till ett allvarligare stadium.Symtom på urethral cancer inkluderar blod i urinen, smärta vid urinering, ofta urinera, frekventa infektioner i urinvägarna och svullnad eller knölar runt urinröret. Dessa symtom kan vara tecken på andra sjukdomar, så det är

Urinblåsecancer

Allt om Urinblåsecancer Urinblåsecancer är en sällsynt form av cancer som drabbar urinblåsan. Det är en av de vanligaste formerna av blåscancer, men den är fortfarande relativt ovanlig. Den drabbar oftast äldre människor, med en medianålder för diagnos på cirka 70 år. Urinblåsecancer är vanligare hos män än hos kvinnor, och det finns olika riskfaktorer som kan öka risken att drabbas.Symtom på urinblåsecancer inkluderar ofta smärta eller obehag när man kissar, blod i urinen, frekventa besök på toaletten, trötthet och viktminskning. Om du upplever något av dessa symtom bör du kontakta din läkare för att få en diagnos.Diagnosen urinblåsecancer ställs

Strupcancer

Allt om Strupcancer Strupcancer är en form av cancer som drabbar strupen, eller luftröret. Det är den nionde vanligaste formen av cancer i USA och den fjärde vanligaste formen av cancer hos män. Strupcancer är en aggressiv form av cancer som kan spridas till andra delar av kroppen, såsom lungor, hjärna och skelett. Det är viktigt att diagnostisera och behandla strupcancer så tidigt som möjligt för att minska risken för allvarliga komplikationer.Strupcancer kan uppstå i olika delar av luftröret, inklusive larynx (stämband), trachea (luftrör) och bronkier (luftvägarna). Det finns flera olika typer av strupcancer, som varierar beroende på vilken typ

sköldkörtelcancer cancer thyroidea
Cancer

Sköldkörtelcancer (tyreoideacancer): symtom, utredning, behandling och prognos

Allt om sköldkörtelcancer Sköldkörteln – ett hormonellt organ Sköldkörtelcancer är en form av cancer som uppstår i sköldkörteln, ett litet organ som sitter vid basen av halsen och producerar hormoner som reglerar kroppens energi och styr metabolism. Symtom på sköldkörtelcancer inkluderar en knöl eller svullnad i halsen, svårigheter att svälja, heshet, andningssvårigheter, förändringar i rösten, smärta i halsen eller nacken, och trötthet. Det finns även felr symtom som kan bero på cancer i sköldkörteln. Kort om diagnos Diagnos av sköldkörtelcancer innebär att ta blodprov för att mäta nivåerna av sköldkörtelhormoner, samt att göra en ultraljudsundersökning eller en datortomografi (CT) för