Män och hjärtsjukdomar

Män och hjärtsjukdom Minus Termen hjärtsjukdom hänvisar till flera typer av hjärtsjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken för män i Sverige. Den här kartan visar dödligheten från hjärtsjukdomar

Mer

Natrium

Natrium Minus Kroppen behöver en liten mängd natrium för att fungera, men de flesta amerikaner konsumerar för mycket natrium. Hög natriumkonsumtion kan höja blodtrycket, och högt blodtryck är en viktig riskfaktor för

Mer