Category: Blodsjukdomar

Toxisk paralytisk anemi

Allt om Toxisk paralytisk anemi Toxisk paralytisk anemi (TPA) är en sällsynt, men allvarlig, autoimmun sjukdom som orsakar att kroppens immunförsvar attackerar och skadar röda

Thalassemi

Allt om Thalassemi Thalassemi är en ärftlig sjukdom som orsakar att kroppen inte producerar tillräckligt med hemoglobin, ett ämne som transporterar syre i blodet. Det

Systemisk mastcellssjukdom

Allt om Systemisk mastcellssjukdom Systemisk mastcellssjukdom (SM) är en ovanlig sjukdom som orsakar att mastceller, ett slags vita blodkroppar, bildas i större mängder än normalt.

Systemisk mastocytos

Allt om Systemisk mastocytos Systemisk mastocytos är en sällsynt autoimmun sjukdom som orsakar ett överflöd av mastceller i kroppen. Mastceller är vita blodkroppar som producerar

Splenomegali med reumatoid artrit

Allt om Splenomegali med reumatoid artrit Splenomegali med reumatoid artrit är en sällsynt komplikation som kan uppstå hos patienter som lider av reumatoid artrit. Splenomegali

Splenomegalisk polycytemi

Allt om Splenomegalisk polycytemi Splenomegalyk polycytemi (SP) är en sällsynt, progressiv sjukdom som orsakar en ökning av antalet röda blodkroppar i blodet. Det är en

Sfärocytisk anemi

Allt om Sfärocytisk anemi Sfärocytisk anemi är en sällsynt form av anemi som orsakas av en mutation i ett gen som kallas beta-globin. Det är

Sickle Cell Kris

Allt om Sickle Cell Kris Sickle cell kris är en sjukdom som påverkar många människor världen över. Det är en genetisk sjukdom som orsakas av

Sicklecellanemi

Allt om Sicklecellanemi Sicklecellanemi är en sjukdom som orsakas av en genetisk mutation som leder till abnorma hemoglobiner. Hemoglobiner är proteiner som finns i röda