Kategori: Blodsjukdomar

Vitamin B12-brist Anemi

Allt om Vitamin B12-brist Anemi Vitamin B12-brist anemi är en allvarlig sjukdom som orsakar lågt hemoglobin och röda blodkroppar. Det är en av de vanligaste formerna av anemi, som beror på brist på vitamin B12. Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som hjälper till att bibehålla normal funktion av nervsystemet och cellerna i kroppen. Det är nödvändigt för att producera röda blodkroppar och hjälpa till att reglera produktionen av DNA.Symtom på vitamin B12-brist anemi inkluderar trötthet, svaghet, yrsel, kort andedräkt, blek hud, huvudvärk, aptitlöshet, illamående och diarré. Om du upplever dessa symptom bör du kontakta din läkare för att utesluta

Von Willebrands sjukdom

Allt om Von Willebrands sjukdom Von Willebrand sjukdom (VWD) är en ärftlig blödarsjukdom som orsakas av en brist på ett protein som kallas von Willebrand faktor (vWF). VWD är den vanligaste ärftliga blödarsjukdomen hos både män och kvinnor. Det finns olika typer av VWD, men de alla har det gemensamt att de leder till att blodet inte koagulerar ordentligt.Symptomen på VWD varierar beroende på typen av sjukdomen. De vanligaste symtomen inkluderar långvariga näsblödningar, långvarig menstruation och blödningar efter skador eller operationer. Andra symptom kan inkludera blåmärken, blod i urinen eller avföringen, och blödningar i lederna.Diagnosen VWD ställs genom att ta

Waldenströms makroglobulinemi

Allt om Waldenströms makroglobulinemi Waldenströms makroglobulinemi är en sällsynt form av cancer som påverkar vita blodkroppar. Det är en typ av lymfom, ett slags blodcancer, som orsakas av en mutation i ett gen som kallas MYD88. Denna mutation leder till att vita blodkroppar, så kallade makrofager, producerar för mycket av ett protein som kallas immunoglobulin M (IgM). IgM är ett antikropp som används för att skydda kroppen mot infektioner.Symtom på Waldenströms makroglobulinemi inkluderar trötthet, feber och viktökning. Andra symptom kan vara smärta i benen, svullnad i armar och ben, nattliga svettningar, andfåddhet och anemi. Ibland kan det finnas tecken på

Weir-Mitchells sjukdom

Allt om Weir-Mitchells sjukdom Weir-Mitchells sjukdom, även känd som trötthets- och utmattningssyndrom, är en sällsynt neurologisk störning som orsakar långvarig trötthet och utmattning. Sjukdomen upptäcktes först av den amerikanska läkaren Silas Weir Mitchell 1869. Han beskrev det som ett tillstånd där patienter upplevde långvarig trötthet och utmattning som inte kunde härledas till någon annan medicinsk orsak.Sjukdomen är vanligast hos kvinnor i åldern 30 till 50 år, men kan drabba personer i alla åldrar. Symptomen varierar från person till person och kan inkludera trötthet, muskelvärk, huvudvärk, yrsel, sömnproblem, depression och irritabilitet. Diagnosen Weir-Mitchells sjukdom görs genom att utesluta andra möjliga orsaker

Werlhofs sjukdom

Allt om Werlhofs sjukdom Werlhofs sjukdom är en sällsynt autoimmun sjukdom som är relaterad till lupus erythematosus. Sjukdomen är uppkallad efter den tyska läkaren Johann Georg Werlhof, som först beskrev den 1786. Det finns ingen känd botemedel för Werlhofs sjukdom, men symtom kan behandlas med medicinering och livsstilsförändringar.Symtom på Werlhofs sjukdom är vanligtvis mest framträdande i hud och leder. Hudsymptom inkluderar utslag, blemmor, skalning och rodnad. Dessa utslag kan vara smärtsamma och ibland leder till infektioner. Ledsymptom inkluderar svullnad, värk och stelhet. Andra symptom kan inkludera trötthet, feber, viktminskning, anemi och njursvikt.Werlhofs sjukdom diagnostiseras vanligtvis genom att utesluta andra möjliga

Typ II Histiocytos

Allt om Typ II Histiocytos Typ II histiocytos är en sällsynt form av cancer som uppstår när histiocyter, ett slags vita blodkroppar, börjar växa och dela sig oövervakat. Histiocyter är en typ av immunceller som hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner och andra skadliga ämnen. När de börjar växa oregelbundet kan det leda till utvecklingen av typ II histiocytos.Symtom på typ II histiocytos är ofta lokaliserade till områden där tumören har bildats. Det kan vara svullnad, rodnad, värme och smärta i det berörda området. Det finns också andra symtom som kan inkludera trötthet, viktminskning, feber och allmän sjukdomskänsla.Diagnosen av

Tromboangiitis Obliterans

Allt om Tromboangiitis Obliterans Tromboangiitis obliterans (TAO), också känd som Buerger’s sjukdom, är en sällsynt, inflammatorisk sjukdom som påverkar blodkärl i armar och ben. Sjukdomen är vanligast hos män mellan 20 och 40 år som röker tobak. Symptomen inkluderar smärta, domningar och kyla i armar och ben, samt förlust av puls i de berörda områdena. Om sjukdomen inte behandlas kan det leda till amputation av lemmar.TAO orsakas av en inflammation i blodkärlen som förhindrar att blodet kan flöda fritt. Detta leder till att blodproppar bildas inuti kärlen, vilket blockerar blodflödet helt. Inflammationen kan också leda till att vävnad runt kärlen

Trombocytopeni

Allt om Trombocytopeni Trombocytopeni är en medicinsk villkor som innebär att en person har ett lågt antal blodplättar, som är små celler som hjälper till att stoppa blödning. Blodplättar är ansvariga för att bilda proppar som hjälper till att stoppa blödning när kroppen har skadats. När antalet blodplättar är lågt, kan det leda till att personen löper större risk för att få allvarliga blödningar.Trombocytopeni kan orsakas av många olika saker, inklusive vissa mediciner, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Det kan också vara ett tecken på en allvarligare sjukdom som leukemi eller lymfom. I vissa fall är orsaken till trombocytopeni okänd.Symtom på

Tromboflebit

Allt om Tromboflebit Tromboflebit är en sjukdom som orsakar blodproppar i venerna. Det är vanligast i benen, men kan också förekomma i armarna. Det är ett allvarligt tillstånd som kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas ordentligt.Tromboflebit uppstår när blodproppar bildas inuti en vena. Blodproppar bildas när blodet koagulerar och stelnar inuti en vena. Detta kan orsakas av skador, inflammation eller andra faktorer som påverkar blodflödet. När proppen bildas, kan den blockera blodflödet helt eller delvis. Om proppen blockerar hela venen, kan det leda till att vävnaden runt den dör på grund av syrebrist.Symtom på tromboflebit inkluderar smärta,

Tromboulcerös kolit

Allt om Tromboulcerös kolit Tromboulcerös kolit är en sällsynt, autoimmun sjukdom som drabbar tarmarna. Sjukdomen orsakar inflammation och blödning i tarmen, vilket leder till smärta, diarré och andra symtom. Tromboulcerös kolit är inte helt förstådd, men det är känt att den beror på ett överaktivt immunförsvar som attackerar tarmväggen. Sjukdomen är vanligast hos personer mellan 20 och 40 år, men den kan drabba alla åldrar.Tromboulcerös kolit har flera olika symptom, inklusive buksmärtor, diarré, trötthet, viktminskning och feber. Symtomen kan variera från person till person och ibland kan de vara milda eller obefintliga. Det finns dock vissa tecken som är typiska