Kategori: Autoimmunitet

Autoimmunitet

Vaskulit (en autoimmun reaktion mot kroppens blodkärl) – orsaker, symtom och behandling

Allt om vaskulit Inflammation Vaskulit är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl, vilket leder till skador på vävnad och organsystem. Anledningen till att det uppstår skador i omkringliggande vävnad är eftersom inflammationen leder till förträngningar inuti blodkärlen, vilket minskar volymen och blodgenomflödet i kärlen. Autoimmun reaktion Inflammation är en process i kroppen där inflammatoriska celler från immunförsvaret rekryteras till en plats i kroppen för att bekämpa en sjukdomsprocess eller infektion. En autoimmun reaktion innebär att kroppens egna inflammatoriska celler helt plötsligt börjar attackera blodkärlen i kroppen. Denna autoimmuna reaktion leder till inflammatoriska plack i blodkärlen. Olika typer av vaskulit

Vaskulitorsakad bensår

Allt om Vaskulitorsakad bensår Symtom och tecken på Vaskulitorsakad bensår 1. Ödem: Uppsvällning av vävnad som orsakas av överdriven vätska som samlas i kroppens vävnader.2. Hyperpigmentering: Förhöjd pigmentering av huden som orsakas av ökad produktion av melanin, ett pigment som finns naturligt i huden.3. Fotulcerationer: Sår som uppstår på fötterna och kan vara djupa och svåra att läka.4. Kallbränna: En brännande känsla i huden som ofta orsakas av dålig cirkulation.5. Nekros: Död vävnad som orsakas av brist på syre och näringsämnen till cellerna.6. Ischemiska sår: Sår som uppstår på grund av brist på blodflöde till området, vilket leder till död

Behcets syndrom

Allt om Trippelsymtomkomplex av Behcet Trippelsymtomkomplex av Behcet (TSKB) är en sällsynt, autoimmun sjukdom som kan orsaka allvarliga symtom. Det är en inflammatorisk sjukdom som påverkar huden, ögonen och lederna. Det är vanligare hos människor med arabiskt ursprung, men det kan drabba alla. Sjukdomen är namngiven efter den turkiska läkaren Hulusi Behcet, som först beskrev den 1936.Symtom på TSKB varierar beroende på vilka organ som påverkas. De vanligaste symtomen inkluderar: utslag på huden, som ofta liknar akne eller blåsor; ögoninflammation; ledvärk och svullnad; och smärta i munhålan. Andra mindre vanliga symtom inkluderar: feber, trötthet, viktminskning, huvudvärk och problem med matsmältningen.Diagnos

Autoimmunitet

SLE (systemisk lupus erythematosus) – orsaker, utredning, behandling, uppföljning och prognos

Allt om SLE En autoimmun reaktion Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan påverka många delar av kroppen, inklusive hud, leder, njurar, hjärta, lungor och blodceller. SLE är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna och drabbar oftast kvinnor i åldern 15-45 år. SLE orsakas av en förstörelse av immunsystemet som börjar angripa kroppens egna vävnader och organ. Symptomen varierar från person till person och kan vara milda eller allvarliga. Kort om symtom De vanligaste symtomen på SLE är trötthet, ledvärk, hudutslag och feber. Andra symtom kan inkludera muskelvärk, ledsvullnad, anemi, njursvikt, andningsproblem och hjärtproblem. I vissa fall

Takayasu arterit

Allt om Takayasu arterit Takayasu arterit är en sällsynt autoimmun sjukdom som drabbar stora och medelstora artärer. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor under 30 års ålder, men kan förekomma hos alla åldrar. Sjukdomen orsakar inflammation i artärerna som kan leda till skador på väggarna och försvåra blodflödet.Symptom på Takayasu arterit inkluderar bröstsmärtor, trötthet, feber, viktminskning, muskelvärk och andfåddhet. I vissa fall kan det finnas tecken på stroke eller hjärtinfarkt. Diagnos av sjukdomen baseras vanligtvis på en kombination av medicinska historia, fysisk undersökning och laboratorietester.Behandling av Takayasu arterit syftar till att minska inflammationen och lindra symtom. Det vanligaste behandlingsalternativet är immunsuppressiva

Stevens Johnsons syndrom

Allt om Stevens Johnsons syndrom Stevens-Johnsons syndrom (SJS) är en sällsynt men allvarlig hudreaktion som kan orsaka skador på huden och slemhinnorna. Det är en typ av toxisk epidermal nekrolys (TEN), som är en livshotande hudreaktion som orsakar att hudceller skalar bort från kroppen. SJS är vanligast hos barn, men det kan drabba personer i alla åldrar. Det är oftast förknippat med läkemedel, men det kan också orsakas av vissa infektioner.Symtom på SJS inkluderar feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Det kan också leda till utslag som liknar influensa eller vattkoppor, vilket kan vara svårt att skilja från andra typer av

Sarkoidos

Allt om Sarkoidos Sarkoidos är en kronisk, systemisk inflammatorisk sjukdom som påverkar många organ och vävnader. Det är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i olika delar av kroppen. Sarkoidos kan drabba personer i alla åldrar, men det är vanligast hos personer mellan 20 och 40 år. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.Symtom på sarkoidos varierar beroende på vilka organ som är drabbade. Vanliga symtom inkluderar trötthet, feber, viktnedgång, andfåddhet och hosta. Personer med sarkoidos kan också uppleva smärta och svullnad i leder och muskler. Andra vanliga symtom inkluderar hudutslag, näsblod, förändringar i lungorna, njurskador och problem med

Polymyosit

Allt om Polymyosit Polymyosit är en sällsynt muskelsjukdom som orsakar svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter. Det är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation och skada på muskelceller, vilket leder till försvagning av musklerna. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men det är vanligare hos personer över 40 år. Symtom på polymyosit inkluderar trötthet, smärta och stelhet i musklerna, särskilt i armar och ben.Polymyosit har ingen känd exakt orsak, men det antas vara relaterat till immunsystemet. När immunförsvaret attackerar och skadar muskelceller, leder det till inflammation och försvagning av musklerna. Det finns flera olika typer av polymyosit, inklusive idiopatisk polymyosit,

Henoch-Schonlein Purpura

Allt om Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i kärl och leder till att huden blir röd och svullen. Det är en autoimmun sjukdom som vanligtvis drabbar barn, men det kan också drabba vuxna. Sjukdomen är inte livshotande, men den kan orsaka obehagliga symptom.
Symtom på HSP är vanligtvis röda, svullna utslag på benen, armarna och magen. Utslagen kan vara smärtsamma och ibland kliande. Andra symtom inkluderar ledvärk, huvudvärk, feber och trötthet. Några personer med HSP kan också uppleva njurproblem som proteinuri (protein i urinen) eller hematuri (blod i urinen).
HSP orsakas av en autoimmun reaktion som skadar kärlens väggar. Detta leder till inflammation och vätskeansamling som orsakar utslag. Orsaken till autoimmun reaktionen är ofta oklar, men det finns några faktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen. Dessa inkluderar infektioner, mediciner, allergier och stress.
Diagnos av HSP baseras vanligtvis på patientens symtom och resultat från laboratorietester. Blodprov kan användas för att identifiera antikroppar som är associerade med sjukdomen. Urinprov kan också tas för att leta efter tecken på njurskada. Ibland kan läkaren göra en biopsi för att bekräfta diagnosen.
Behandling av HSP syftar till att lindra symtomen och förhindra komplikationer. Läkemedel som ibuprofen eller naproxen kan användas för att lindra smärta och inflammation. Om njurskador misstänks, kan läkaren ordinera mediciner som ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare för att skydda njurarna. I allvarliga fall kan kortisonbehandling behövas för att minska inflammationen.
Förutom medicinsk behandling bör patienter med HSP undvika aktiviteter som kan öka risken för skador eller infektioner. De bör också undvika stressiga situationer eftersom detta kan utlösa eller förvärra symtomen. Personer med HSP bör se sin läkare regelbundet för att se till att deras symtom inte blir värre.
I de flesta fall lindras symtomen av HSP inom några veckor efter insjuknandet och sjukdomen går sedan bort helt inom några månader. I vissa fall kan dock symtomen vara mer bestående, så det är viktigt att se sin läkare regelbundet för att se till att sjukdomen inte blir värre.

Autoimmunitet

Allt om Myastenia gravis – Symtom, Orsak, Undersökning och Behandling

Myastenia gravis Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom där De muskler som vi styr frivilligt lättare blir uttröttade. De muskler som påverkas mest är de som vi använder oftast. Oftast kommer de första symtomen kring ögonen med dubbelseende eller hängande ögonlock. Myastenia gravis beror inte på att ens muskler är svaga utan snarare att nervsystemet inte klarar av att aktivera musklerna. Myastenia gravis är en allvarlig sjukdom som kan ge dödliga konsekvenser om det inte behandlas rätt. Man kan minska symtomen med läkemedel och i vissa fall kan man kirurgiskt också lindra sjukdomen.  Vad är myastenia gravis? Myastenia gravis är