Kategori: Astma

Astma

Astma – symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Astma

Astma är en vanlig sjukdom som drabbar miljontals människor runt om i världen. Det är en kronisk sjukdom som orsakar andningssvårigheter och återkommande attacker av andfåddhet. Astma kan vara livshotande, men det är vanligtvis kontrollerbart med rätt behandling.
Astma orsakas av inflammation i luftvägarna, vilket gör att luften inte kan passera fritt genom luftrören. Detta leder till andningssvårigheter och hosta. Attacker av astma kan utlösas av olika faktorer, inklusive allergener, stress, fysisk ansträngning och vissa läkemedel.
Symptomen på astma varierar från person till person och kan inkludera andfåddhet, hosta, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Andningssvårigheterna kan vara milda eller svåra och kan leda till att man måste ta extra andetag för att fylla lungorna med syre. Hosta är ofta torr och irriterande och kan bli värre nattetid.
Diagnos av astma baseras på en medicinsk historia, en fysisk undersökning och specifika tester som spirometri (mätning av luftflöde) och peak flow-mätning (mätning av luftflöde). Behandlingen består vanligtvis av läkemedel som inhalatorer, tabletter eller injektioner som minskar inflammationen i luftvägarna och lindrar symtomen.
För att förebygga astmaattacker rekommenderas det att undvika de faktorer som orsakar attackerna, såsom allergener, stress, kall luft eller rökning. Det är också viktigt att ta sin medicin regelbundet och att hålla sig aktiv genom att träna regelbundet. Det finns också olika typer av miljöanpassade produkter som kan hjälpa till att minska risken för astmaattacker.
Astma är en allvarlig sjukdom som kan ha stor inverkan på ens livskvalitet. Men det är möjligt att leva ett fullt liv med astma om man tar sin medicin regelbundet och undviker de faktorer som utlöser attackerna. Det är viktigt att se sin läkare regelbundet för att se till att behandlingen fungerar optimalt.

Luftstrupen, luftvägarna och lungorna. Vid astma blir luftrören trånga och då blir det svårare för luft att passera.
Astma

Allt om astma: Symtom, orsaker, utredning, behandling

Vad är astma? Astma är en luftvägssjukdom, vilket innebär att sjukdomen påverkar luftvägarna i lungorna. När vi andas flödar luften från munnen till luftstrupen (treakea) och vidare genom luftrören ut till lungvävnaden. Luftrören förgrenas i smalare och smalare rör. Själva luftrören består av brosk, muskler och slemhinna. Vid astma blir luftrören trånga. Detta kan ske när slemhinnan svullnar eller när musklerna drar ihop sig (svullnad och muskelsammandragning kan ske samtidigt i luftrören). Svullnad i slemhinnan kallas inflammation. Vid astma blir alltså luftrören trängre och då blir det svårare för luften att passera genom rören. Det vanligaste symptomet på astma är

Utomhus astmautlösare

Utomhus Astma Triggers MinusRelaterade sidor Föroreningar orsakade av industriella utsläpp och bilavgaser kan orsaka astmaattack. Var uppmärksam på luftkvalitetsprognoser på radio, tv och Internet och om luftföroreningar förvärrar din astma, planera dina aktiviteter för tider då luftföroreningsnivåerna blir låga. Riktlinjer National Center for Environmental Health Vårt folk på National Center for Environmental Health arbetar för att förebygga sjukdom, funktionshinder och död från interaktion mellan människor och miljö. Luftföroreningar och lufthälso-Utomhusluftföroreningar Här hittar du information om astma och luftföroreningar inomhus och utomhus från statliga, statliga och privata resurser. Luftvägshälsa och luftföroreningar Transportrelaterade föroreningar är en av de största bidragsgivarna till ohälsosam

Astma och allergier på arbetsplatsen

Astma & Allergier in the Workplace MinusRelaterade sidor Miljontals människor lider av allergier orsakade av varje dag exponering för agenter som dammkvalster, kattilska och pollens. Agent som arbetstagare möter kan också orsaka allergiska problem som astma, nasal och sinus allergier, nässelfeber och till och med allvarliga anafylaktiska reaktioner. Exempel på dessa arbetsrelaterade ämnen är animaliska proteiner, enzymer, mjöl, naturgummi latex och vissa reaktiva kemikalier. NIOSH Safety and Health Tema: Astma och allergier Ger länkar till NIOSH:s publikationer och övervakningsinformation om arbets astma och allergier, inklusive information om jordbruksarbetare, diisocyanater och djurhantering. NIOSH Safety and Health Tema: Occupational Latex Allergier Ger

Vägledning om Spirometri

Vägledning om spirometri minus I mars 2011 publicerade Riktlinjer/NIOSH och OSHA följande riktlinjer om spirometri. DHHS (NIOSH) Publikationsnummer 2011-133 OSHA-NIOSH Infoblad: Maximera din spirometriscreening och övervakningsresurser pdf-ikon [PDF — 375 KB]OSHA-NIOSH Info Blad: Maximera din spirometriscreening och övervakningsresurser [PDF — 375,36 KB] DHHS (NIOSH) Publikationsnummer 2011-132 OSHA — NIOSH Workerinfo: Skydda Yourself-Spirometry andningstestInandning av vissa damm, gaser eller andra luftföroreningar på din arbetsplats samt vissa personliga exponeringar, såsom rökning, kan skada dina lungor. Spirometritestning (en typ av lung- eller lungfunktionstest) kan identifiera andningsproblem tidigt, vilket kan förhindra allvarligare problem. Spirometriprovning krävs för vissa arbetstagare enligt OSHA-standarder (se Screening and Surveillance:

Föräldrar

Föräldrar Minus Hjälp ditt barn få kontroll över astma Här är en lättläst guide för föräldrar till barn med astma. Guiden ger föräldrar och vårdgivare den information de behöver för att förbättra sina barns livskvalitet. Få guidenpdf ikonen [PDF — 1.2 MB] Astma är en sjukdom som påverkar lungorna. Det är en av de vanligaste långsiktiga sjukdomarna hos barn. Astma orsakar upprepade episoder av väsande andning, andfåddhet, täthet i bröstet och nattetid eller tidig morgon hosta. Om ditt barn har astma, han eller hon har det hela tiden, men han eller hon kommer att få astmaattacker endast när något stör

Förebyggande och kontroll av influensa hos patienter med astma

Förebyggande och kontroll av influensa hos astmapatienter minus Personer med astma löper högre risk för influensarelaterade komplikationer, såsom lunginflammation. ÅTGPLAN för astma: Alla personer med astma bör ha och använda en uppdaterad, skriftlig handlingsplan för astma, utarbetad tillsammans med sin sjukvårdspersonal, för daglig behandling och för kontroll av förvärrade astmasymtom. Handlingsplanen för astma bör innehålla vad de bör göra när symtom på influensaliknande sjukdom börjar tidigast. Barn med astma bör ha en handlingsplan för astma i sin skola eller dagis, och planen och medicinerna bör vara lättillgängliga. Säsongsinfluensvaccin: Alla som har astma minst 6 månaders ålder ska vaccineras mot säsongsinfluensa

Inomhus astma utlösare

Indoor Astma Triggers Minus Några av de vanligaste inomhus astmautlösarna är miljötobaksrök (begagnad rök), dammkvalster, mögel, kackerlackor och andra skadedjur, och hushålls husdjur. Besök dessa webbplatser för att lära dig om astmautlösare och hur du kan minska din exponering för dem. American Lung Association Lär dig om astma och hur du kan kontrollera astmautlösare. Hemkontroll av astma och allergier Lär dig hur du kan kontrollera din astma hemma. Arbetshälsa Läs mer om arbetsrelaterad astma och andra andningsproblem. Riktlinjer National Center for Environmental Health Vårt folk på National Center for Environmental Health arbetar för att förebygga sjukdom, funktionshinder och död från

Barnen

Barn Minus Vill du lära dig om astma? Här är några roliga fakta och några spel och läraktiviteter som är roliga och lätta att göra hemma eller i klassrummet, oavsett om du är barn, barnomsorg, förälder eller lärare. Astma — Få fakta! I denna podcast för barn talar Kidtastics om grundläggande astma fakta . Lyssna på denna podcast… (1:45) Astma Snabba fakta för barn[PDF — 2.15 MB] Låt inte Astma hålla dig ur spelet I denna podcast, kidtastics talar om hur man håller sig aktiv om du har astma. Lyssna på denna podcast… (3:26) AirNow Webbplats Miljontals människor bor i

Lär dig hur man kontrollerar astma

Lär dig hur man kontrollerar astma andra språk arabicChineseFrançaishaitianPortuguêstienng Việt minus på denna sida Vad är astma? Hur kan du berätta om du har astma? Vad är en Astmaattack? Vad orsakar en Astmaattack? Hur behandlas astma? Välj ett språk Vad är astma? Astma är en sjukdom som påverkar dina lungor. Det är en av de vanligaste långvariga sjukdomarna hos barn, men vuxna kan också ha astma. Astma orsakar väsande andning, andfåddhet, täthet i bröstet och hosta på natten eller tidigt på morgonen. Om du har astma, har du det hela tiden, men du kommer att få astmaattacker endast när något