Kategori: Allergier

Allergier

Nässelutslag (urtikaria) – orsaker, symtom, riskfaktorer och behandling

Introduktion om nässelutslag (urtikaria) Urtikaria, även känd som nässelutslag, är en hudåkomma som orsakar utslag och klåda. Det kan vara ett akut eller kroniskt tillstånd, och det kan påverka personer i alla åldrar. Symptomen varierar från mild till svåra och beror på frisättningen av en molekyl som heter histamin. En allergisk reaktion Urtikaria orsakas av en allergisk reaktion i kroppen. Allergenet kan vara ett läkemedel, mat, insektsbett eller något annat som irriterar huden. När allergenet kommer i kontakt med huden, producerar kroppen histamin som orsakar utslag. Utslagen är små röda prickar som kliar mycket. De kan uppstå på olika delar

Säsongsallergi hos barn

Allt om Säsongsallergi hos barn Säsongsallergi hos barn är ett vanligt förekommande problem som kan orsaka stor obehag och besvär för de drabbade. Säsongsallergier är allergiska reaktioner som uppstår när man utsätts för vissa årstidsbundna allergener, som pollen från träd och gräs. Allergiska reaktioner kan variera från milda till svåra, beroende på hur mycket allergen man utsätts för. Symptomen på säsongsallergier hos barn inkluderar rinnande näsa, nysningar, klåda i ögonen och halsen, rinnande ögon och ibland andningssvårigheter.För att förhindra att ditt barn drabbas av säsongsallergier är det viktigt att undvika exponering för de allergener som orsakar problemet. Det finns flera

Säsongsbetonade allergier

Allt om Säsongsbetonade allergier Säsongsbetonade allergier är ett vanligt problem som många människor står inför. Allergier som pollen, gräs och andra luftburna partiklar kan orsaka nysningar, rinnande näsa, klåda och andra obehagliga symptom. Det finns dock vissa saker som du kan göra för att hjälpa till att lindra dina allergier.Först och främst är det viktigt att veta vilka allergener som du är känslig för. Det finns olika typer av allergener som kan orsaka säsongsbetonade allergier, inklusive pollen, gräs, skalldjur och andra luftburna partiklar. Om du är osäker på vilka allergener du är känslig för, bör du kontakta din läkare för

pollenallergi

Allt om pollenallergi Pollenallergi är en vanlig och ofta livslång allergisk reaktion som orsakas av pollen från växter. Det är en typ av överkänslighet som kan leda till symtom såsom nysningar, rinnande näsa, klåda i halsen och ögonen, tårflöde och andningssvårigheter. Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi hos barn och vuxna.Pollen är små partiklar som produceras av växter för att föröka sig. De flesta pollenallergiker är känsliga för pollen från gräs, träd och blommor. När pollenkornet kommer i kontakt med slemhinnorna i näsan, ögonen eller luftvägarna, utlöser det en allergisk reaktion. Symtomen varierar beroende på vilken typ av pollen

Pollenallergi hos barn

Allt om Pollenallergi hos barn Pollenallergi hos barn är ett vanligt förekommande problem som kan orsaka stor obehag och besvär. Pollenallergi är en överkänslighet mot pollen som finns i luften, vilket kan leda till att barnet upplever symptom som nysningar, rinnande näsa, klåda, röda ögon och andningsbesvär. Pollenallergi är vanligast hos barn mellan 5 och 15 år, men det kan förekomma hos alla åldrar.För att diagnostisera pollenallergi hos barn bör du ta dem till en allergiläkare. Läkaren kommer att göra en grundlig undersökning av ditt barns historia och symtom samt utföra olika tester för att avgöra om de har pollenallergi.

Nickelallergi

Allt om Nickelallergi Nickelallergi är en vanlig allergisk reaktion som orsakas av exponering för nickel. Nickel är ett metalliskt element som finns naturligt i jorden och används ofta i smycken, klockor, mynt, verktyg och andra föremål. Det är också ett vanligt tillsatsämne i livsmedel och läkemedel. Nickelallergi är den vanligaste formen av kontaktallergi, som innebär att det finns en allergisk reaktion på hudkontakt med ett allergen.Symtom på nickelallergi kan variera beroende på hur mycket nickel som exponeras för. De vanligaste symtomen inkluderar rodnad, klåda, svullnad och blåsor på huden som är i direkt kontakt med nickel. Dessa symtom kan vara

Nötallergi

Allt om Nötallergi Symtom och tecken på Nötallergi 1. Nässelutslag: Utslag som kan uppstå på huden efter att ha kommit i kontakt med nötter. Det kan vara röda, kliande utslag som liknar eksem.2. Svullnad: Svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals kan uppstå efter att ha ätit nötter.3. Andningssvårigheter: Allergiska reaktioner kan leda till andningssvårigheter som andfåddhet, astma och hosta.4. Magbesvär: Magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré är vanliga symptom vid nötallergi.5. Anafylaktisk chock: En allvarlig allergisk reaktion som kan leda till att blodtrycket sjunker drastiskt och att personen får svårt att andas. Det är en livshotande situation som kräver akut

Nässelutslag (urtikaria)

Allt om Nässelutslag (urtikaria) Nässelutslag, eller urtikaria som det också kallas, är en vanlig hudsjukdom som orsakar röda, kliande utslag. Utslagen kan variera i storlek från små prickar till stora fläckar och kan förekomma över hela kroppen eller bara på vissa delar. Nässelutslag är ofta lindrig men ibland kan det bli värre och leda till andra symtom.Utslagen orsakas av att immunsystemet reagerar på något som kroppen uppfattar som en fara. Det kan vara ett läkemedel, en infektion, en allergisk reaktion eller andra faktorer som stress, kyla eller solstrålar. Utslagen kan också bero på autoimmuna sjukdomar eller andra sjukdomar som diabetes.De

Hereditärt angioödem

Allt om Hereditärt angioödem

Hereditärt angioödem är en sjukdom som orsakar svullnad i hud, slemhinnor och andra vävnader. Det är en ärftlig form av angioödem som ofta förekommer i familjer. Sjukdomen är vanligast hos personer med en historia av allergiska reaktioner, men det kan också drabba personer utan någon känd allergi. Symptomen på hereditärt angioödem är plötsliga attacker av svullnad som vanligtvis börjar inom ett par timmar efter att ha utsatts för en allergen eller stressfaktor. Svullnaden kan variera från mild till livshotande och kan påverka ansikte, läppar, tunga, hals, armar, ben och mage.
Hereditärt angioödem är en autoimmun sjukdom som orsakas av bristande funktion av C1-esteras, ett enzym som finns i blodet. Bristen på detta enzym leder till att immunsystemet inte fungerar som det ska och att det producerar antikroppar som attackerar kroppens egna vävnader. Detta leder till inflammation och svullnad.
Det finns flera olika typer av hereditärt angioödem. Den vanligaste formen är HAE typ 1, som orsakas av en mutation i C1-esteras-genen. Andra former inkluderar HAE typ 2 och HAE typ 3, vilka båda orsakas av olika mutationer i andra gener.
Behandlingen för hereditärt angioödem är beroende av typen av sjukdom och symtomens svårighetsgrad. Behandlingarna inkluderar mediciner för att minska inflammation, lindra smärta och förhindra attacker. Ibland kan kirurgi krävas för att ta bort de drabbade vävnaderna. I vissa fall kan behandling med stamcellstransplantation vara nödvändigt.
För att förebygga attacker av hereditärt angioödem bör man undvika de faktorer som har visat sig utlösa dem, såsom stress, infektioner och vissa matvaror. Det är också viktigt att se till att man har tillgång till rätt medicinering och att man tar den regelbundet för att hålla symptomen under kontroll.
Hereditärt angioödem är en allvarlig sjukdom som kan ha stor inverkan på patientens livskvalitet. Det är därför viktigt att patienter med denna sjukdom får den rätta diagnosen och behandlingen så snart som möjligt för att minimera risken för allvarliga komplikationer.

Eksem, atopiskt – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Eksem, atopiskt Symtom och tecken på Eksem, atopiskt 1. Torr hud: Det är den vanligaste symptom på atopiskt eksem. Huden blir torr, skalig och fjällande.2. Klåda: Klåda är ett av de mest irriterande symptom på atopiskt eksem. Klådan kan vara så intensiv att den förhindrar sömn och kan leda till att personen kliar sig själv till blödningar.3. Röda fläckar: Röda fläckar som är upphöjda och ofta följs av klåda är ett vanligt tecken på atopiskt eksem.4. Blåsor: Blåsor som är fyllda med vätska kan bildas på huden när det atopiska eksemet blir värre. Dessa blåsor kan brista och