Kategori: ADHD & Autism

Adenocarcinom i lungan – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Adenocarcinom i lungan Carcinoid tumör, gastrointestinal (GI) är en form av cancer som uppstår i mag-tarmkanalen. Det är en av de vanligaste typerna av neuroendokrina tumörer och kan påverka alla delar av mag-tarmkanalen, inklusive tunntarmen, tjocktarmen, bukspottkörteln och gallgångarna. Carcinoid GI-cancer är vanligare hos personer över 50 år och är oftast godartad. Det kan dock ibland utvecklas till en mer aggressiv form av cancer som kallas malignt carcinoid.Det finns flera olika orsaker till att en person kan utveckla carcinoid GI-cancer. De vanligaste orsakerna inkluderar:1. Genetiska faktorer: Vissa genetiska mutationer har visat sig vara associerade med en ökad risk

ADD – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) är en vanlig diagnos som ofta ges till barn och ungdomar som har svårt att fokusera och koncentrera sig. Det är ett neurologiskt tillstånd som kan leda till problem med koncentration, impulsivitet och uppmärksamhet. ADD är inte en sjukdom, utan snarare en samling av beteenden som kan störa dagliga aktiviteter.
ADD kan påverka alla aspekter av livet, från skolprestationer till sociala relationer. För att hjälpa människor som lider av ADD finns det olika behandlingsalternativ som kan hjälpa dem att hantera sina symptom.
De vanligaste symtomen på ADD inkluderar svårigheter att fokusera och koncentrera sig, impulsivitet, hyperaktivitet och problem med att hålla ordning. Människor med ADD kan ha svårt att hålla sig fokuserade på en uppgift eller aktivitet, vilket kan leda till att de inte slutför uppgiften eller missar viktiga detaljer. De kan också ha svårt att hantera sin impulsivitet och hyperaktivitet, vilket kan leda till att de tar beslut utan att tänka igenom konsekvenserna.
För att diagnostisera ADD måste en läkare undersöka patienten för att avgöra om de har de typiska symtomen. Läkaren kommer att ställa frågor om patientens historia och beteende, samt ta en noggrann medicinsk historia. Om läkaren misstänker att patienten har ADD kommer de att skicka dem för ytterligare tester för att bekräfta diagnosen.
Behandling av ADD innebär vanligtvis en kombination av medicinering och psykosocial terapi. Läkemedel som används för behandling av ADD är stimulantia, vilket innebär att de ökar nivåerna av naturliga kemikalier i hjärnan som är ansvariga för uppmärksamhet och koncentration. Psykosocial terapi syftar till att hjälpa patienten att lära sig strategier för att hantera sina symtom, såsom planering, organisation och problemlösning.
ADD är ett allvarligt tillstånd som kan ha stora effekter på livet för den som drabbas. Det är viktigt att människor med ADD får den rätta behandlingen för att hjälpa dem att leva ett normalt liv. Genom riktig medicinering och psykosocial terapi kan människor med ADD lära sig strategier för att hantera sina symtom och leva ett fritt liv.

ADHD – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om ADHD

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en vanlig neuropsykiatrisk sjukdom som drabbar barn och vuxna. Det är en långvarig sjukdom som kännetecknas av svårigheter att fokusera uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. ADHD kan påverka personer i olika grader och det finns flera olika typer av ADHD.
ADHD är vanligast hos barn och ungdomar, men det kan också förekomma hos vuxna. Symtom på ADHD inkluderar ofta svårigheter att fokusera uppmärksamheten, problem med att hantera frustration, impulsivitet och hyperaktivitet. Personer med ADHD kan ha svårt att koncentrera sig på uppgifter, ha svårt att sitta stilla eller ha svårt att följa instruktioner. De kan också ha problem med att organisera saker eller ha svårt att slutföra uppgifter.
Det finns flera olika typer av ADHD. Först och främst finns det två huvudtyper: primär ADHD och sekundär ADHD. Primär ADHD är den vanligaste formen och innebär att personen har symtom som är relaterade till uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Sekundär ADHD är mindre vanligt och innebär att personen har symtom som är relaterade till andra problem, såsom depression eller ångest.
Behandling av ADHD kan variera beroende på typ av sjukdomen. Behandling kan inkludera medicinering, psykoterapi, samtalsterapi eller olika former av stödgrupper. Det finns också olika typer av livsstilsförändringar som kan hjälpa till att lindra symtomen på ADHD. Dessa inkluderar regelbunden motion, stresshanteringstekniker, god nattsömn och en balanserad kost.
ADHD är en sjukdom som kan ha stora effekter på personens liv. Det är viktigt att ta hand om sin mentala hälsa genom att försöka hitta strategier för att hantera symtom på ADHD. Det är också viktigt att prata med en läkare eller psykolog om man misstänker att man har ADHD eller om man har symtom som stör ens dagliga liv.

ADHD & Autism

Utbildning för föräldrar som har barn med ADHD

Föräldrarutbildning för föräldrar som har barn med ADHD Beteendeterapi är en effektiv behandling för ADHD. Korrekt och kontinuerlig beteendeterapi gör att barn med ADHD får bättre självkontroll, självkänsla och beteende. Även om beteendeterapi oftast ges av experter så kan även föräldrar utbildas så att de sedan kan ge barnet beteendeterapi som är effektiv. Om ditt barn har ADHD kan din vårdgivare hänvisa dig till utbildning i beteendeterapi. Detta är särskilt viktigt om barnet är yngre än 12 år. I vissa fall kan beteendeterapi vara så effektivt att barnet inte behöver läkemedel. När föräldrar tränas i beteendeterapi lär de sig färdigheter

Vanliga frågor

Vanliga frågor Minus Q: Har vacciner orsaka autismspektrumstörning (ASD)? A:Många studier som har undersökt om det finns ett samband mellan vacciner och autismspektrumstörning (ASD). Hittills fortsätter studierna att visa att vacciner inte är associerade med ASD. Men Riktlinjer vet att vissa föräldrar och andra fortfarande har problem. För att ta itu med dessa problem är Riktlinjer en del av denexterna ikonenInter-Agency Autism Coordinating Committee (IACC), som arbetar med National Vaccine Advisory Committee (NVAC)externaikoneni denna fråga. NVAC:s uppgift är att ge råd och ge rekommendationer angående det nationella vaccinprogrammet. Kommunikationen mellan IACC och NVAC kommer att göra det möjligt för varje

Tecken och symtom på autismspektrumstörningar

Tecken och symtom på autism Spectrum Disorders MinusrelateradesidorExempel på symtomintervall Efter diagrammet nedan — en person kan ha genomsnittlig intelligens, ha litet intresse för andra människor, använda begränsat verbalt språk, uppleva intensiv självstimulerande beteenden som handflaxning, under-reagerar på smärta och överreagerar på ljud, har mycket bra bruttomotorik och har svagheter i finmotorik. Dessa symtom kan variera kraftigt från person till person. Autism spektrumstörning (ASD) är en utvecklingsstörning som orsakas av skillnader i hjärnan. Forskare vet inte ännu exakt vad som orsakar dessa skillnader för de flesta människor med ASD. Men vissa personer med ASD har en känd skillnad, såsom ett

ADHD Orsak Utredning Behandling Symtom Uppföljning Diagnos
ADHD & Autism

Vad är ADHD?

Vad är ADHD? ADHD är en av de vanligaste neuroutvecklingsstörningar i barndomen. Det diagnostiseras vanligtvis först i barndomen och varar ofta i vuxen ålder. Barn med ADHD kan ha svårt att uppmärksamma, kontrollera impulsiva beteenden (kan agera utan att tänka på vad resultatet blir) eller vara alltför aktiva. Tecken och symtom Det är normalt för barn att ha problem med att fokusera och bete sig på en eller annan gång. Men barn med ADHD växer inte bara ut ur dessa beteenden. Symtomen fortsätter, kan vara allvarliga och kan orsaka svårigheter i skolan, hemma eller med vänner. Ett barn med ADHD

Andra frågor och villkor med ADHD

Andra farhågor och villkor med ADHD ADHD förekommer ofta med andra sjukdomar. Många barn med ADHD har andra sjukdomar samt ADHD, såsom beteendeproblem eller beteendeproblem, inlärningsstörningar, ångest och depression1,2. Kombinationen av ADHD med andra sjukdomar innebär ofta extra utmaningar för barn, föräldrar, lärare och vårdgivare. Därför är det viktigt för vårdgivare att titta på alla barn med ADHD för andra sjukdomar och problem. Den här sidan ger en översikt över de vanligaste villkoren och bekymmer som kan uppstå med ADHD. Tala med din vårdgivare om du är orolig för ditt barns symtom. American Academy of Pediatrics rekommenderar varje barn med

ADHD i klassrummet: Hjälpa barn att lyckas i skolan

ADHD i klassrummet: Att hjälpa barn lyckas i skolan Barn med ADHD (ADHD) upplever fler hinder i sin väg mot framgång än den genomsnittliga studenten. Symptomen på ADHD, såsom oförmåga att uppmärksamma, svårigheter att sitta stilla och svårigheter att kontrollera impulser, kan göra det svårt för barn med denna diagnos att klara sig bra i skolan. För att tillgodose behoven hos barn med ADHD kan skolor erbjuda ADHD-behandlingar, till exempel beteendehantering i klassrummet eller organisationsutbildning specialutbildningstjänster eller boende för att minska effekten av ADHD på deras lärande. Klassrumsbehandlingsstrategier för ADHD-studenter Det finns några skolbaserade hanteringsstrategier som visat sig vara effektiva

ADHD & Autism

ADHD symtom, diagnos och utredning

ADHD symtom, diagnostik och utredning Att avgöra om ett barn har ADHD är en process som kräver flera steg och utredningar. I dagsläget finns inget enskilt test eller undersökning som enskilt kan avgöra om ett barn har ADHD. Det finns en lång rad andra tillstånd och situationer som kan orsaka problem som liknar ADHD. Ångest, sömnsvårigheter, depression och andra typer av inlärningssvårigheter kan orsaka symtom som liknar ADHD och som därför kan förväxlas med ADHD. Om du misstänker att ditt barn eller någon annans barn har ADHD och detta inte är fastställt av en vårdgivare så bör du försöka få