Bröstcancer hos unga kvinnor

2020-02-29
1 min läsning

Bröstcancer hos unga kvinnor

Minus

bröstcancer hos unga kvinnor faktabladpdf-ikon[PDF-1.7MB]

De flesta bröstcancer finns hos kvinnor som är 50 år eller äldre, men bröstcancer drabbar också yngre kvinnor. Cirka 11% av alla nya fall av bröstcancer i Sverige finns hos kvinnor yngre än 45 år. Medan bröstcancer diagnos och behandling är svåra för kvinnor i alla åldrar, unga överlevande kan finna det överväldigande.

Riktlinjer: s avdelning för förebyggande och kontroll av cancer arbetar för att öka medvetenheten om bröstcancer och förbättra hälsa och livskvalitet för unga överlevande bröstcancer och unga kvinnor som löper högre risk att få bröstcancer.

Bring Your Brave CampaignTheBring Your Brave kampanj ger information om bröstcancer till kvinnor yngre än 45 år genom att dela riktiga berättelser om unga kvinnor vars liv har drabbats av bröstcancer. Rådgivande kommittén för bröstcancer hos unga kvinnorDen rådgivande kommittén för bröstcancer hos unga kvinnor hjälper Riktlinjer att utveckla evidensbaserade metoder för att öka förståelsen och medvetenheten om bröstcancer bland unga kvinnor.

Senaste av Blog

Don't Miss

Wilms tumör (njurcancer hos barn) – symtom, utredning och behandling

Allt om Wilms tumör Njurcancer hos barn Wilms tumör är