///

Hosta upp blod (blodiga upphostningar, hemoptys): Orsaker, utredning och behandling

2 min läsning

Blodiga upphostningar: Att hosta upp blod (hemoptys)

När man hostar och får upp blod i upphostningen kan tyda på många olika tillstånd såsom att man har hostat sönder ett blodkärl, har en lunginflammation eller KOL. Är man ung så är det oftast ingen fara, men hos äldre som har rökt i sitt liv så måste man utesluta att detta kan vara lungcancer. Detta görs med en röntgen av lungorna.

Källa: Servier smart medical art

Varför hostar man blod?

Att hosta upp blod är ett symtom som kan bero på många olika anledningar, lungorna är ett organ där det är mycket blod i omlopp och det finns därför många olika vis som det kan börja läcka ut.

Innan man börjar fråga sig varför man hostar blod så måste man försäkra sig att blodet faktiskt kommer från en upphostning och inte ifrån matstrupen. Detta kan en läkare hjälpa till med, men som regel så spyr man upp blod från matstrupen och hostart upp blod från lungorna. Blod från lungorna är ofta tydligt rött och blandat med slem.

Orsaker

När ska man söka läkare?

Att hosta upp blod är ett allvarligt symtom som ska undersökas av en läkare. Om du bara hostar upp lite blod så kan du söka vårdcentral, är det större mängder så ska du åka till akutmottagningen.

Undersökningar

När du kommer in till läkaren så kommer denne att ställa frågor till dig och lyssna på dina lungor för att försöka se om det finns någon enkel förklaring. I vissa fall kan läkaren då skicka hem dig eller gå vidare med andra åtgärder.

En vanlig undersökning är att man gör en lungröntgen detta kan göras med vanlig röntgen eller CT maskin. CT är en skiktröntgen där läkaren kan gå igenom lungan mer noggrant. Om det inte finns en bra förklaring så ska alla göra en röntgen, speciellt de som är äldre. Om man inte hittar något på vanlig röntgen så kan man gå vidare med CT. Med hjälp av olika röntgenundersökningar kan läkaren leta efter allvarliga anledningar så som cancer eller TBC.

I vissa fall så kan man behöva undersöka lungorna med ett så kallat bronkoskop. Detta är en undersökning där man går ner med ett instrument från näsan ner till lungorna, här kan man hitta varifrån det blöder och man kan också ta små vävnadsprov eller spruta ner lite koksaltlösning som man sedan suger upp för att analysera. Detta görs sällan i akutskedet.

Behandling

Behandlingen vid blodiga upphostningar beror på hur mycket blod som kommer upp. Alla som har blodförtunnande läkemedel bör få dessa utsatt och i vissa fall kan man reversera effekten av dem. Andra steget är att sätta in cyklokapron, detta är ett läkemedel som stoppar blödningar. Om man har förlorat mycket blod så kan man få blodtransfusioner och vätska.

Övrig behandling kretsar kring att behandla orsaken till att man hostar blod, t.ex. som att få antibiotika vid en lunginflammation eller en bättre inhalator vid KOL.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog