//

Vad du ska göra när du ser blod i ditt urin

3 min läsning

Blod i urinen

Om man kissar och märker att det är blod i urinen så är det läge att uppsöka en läkare. Blod i urinen ska alltid utredas av en läkare. Ofta resulterar det i remiss till specialist som får undersöka urinvägarna med röntgen och eventuellt med en kamera som kolla på insidan av urinblåsan. Det finns alltid risk att blod i urinen är resultat av cancer, men det kan också vara urinvägsinfektioner och njurstenar.

Urinprov med blod i sig. Även lite blod ger stark färg. Källa: Wikimedia Commons

Blod i toastolen

I vanliga fall så är urin i färgerna orange, gul och genomskinlig. Men om urinen tar en rosa eller röd färg så är det läge att uppsöka en vårdcentral. Det kan vara av fördel att ta med sig ett urinprov till vårdcentralen i en vattentät liten burk. Det finns också möjlighet att lämna urinprov på vårdcentralen. 

Röd urin som inte är blod

Det finns anledningar till röd urin som inte beror på blod. Om man är säker på att det beror på detta så kan man slippa att söka på vårdcentralen. Annars kan de enkelt göra ett urinprov på vårdcentralen som visar om det är blod eller någon annat. 

  • Rödbettor kan färga urinet
  • Nya mediciner
  • Vissa färgämnen i mat och godis
  • Menstruation 

Sök ALLTID vård.

Om du hittar blod i ditt urin så ska du alltid söka vård, enda undantaget är om du är 100% säker på att det är orsakat av något som beskrivs ovan. Du ska söka omgående på vårdcentralen om du mår bra och bara har blod i urinen. Om du känner dig dåsig, trött och hittar stora mängder blod så ska du söka dig till akutmottagningen.

Orsaker till blod i urin

Det finns många olika anledningar till blod i urinen, i de flesta fall är det ofarligt. Men i vissa fall kan det bero på urinblåsecancer eller njursjukdom. Detta kan bli allvarligt, därför måste utredning för att hitta orsak ske skyndsamt. Möjliga orsaker är:

På vårdcentralen

När du uppsöker vårdcentral så kommer de att vilja analysera din urin. Denna analys går snabbt och man får svar inom minuter. Här får man svar på om det är blod i urinen samt om det finns andra saker i urinen så som proteiner, inflammationsmarkörer pH med mera. Detta kan hjälpa en läkare att lista ut en möjlig orsak till varför det är blod i din urin. De kan även ta ett stick i fingret för att se hur dina blodvärden ligger, detta kan avgöra om du behöver åka till akuten eller inte. Om man påvisar att det faktiskt är blod i urinen så ska läkare ALLTID skicka dig till specialist i urologi för vidare utredning.

Hos urologen

Din utredning kommer att genomföras på urologmottagningen. Det ska ske relativt snabbt efter att blodet i urinen har upptäkts. Är du över 50 år ska det gå ännu snabbare. Urologen kommer i huvudsak genom föra två stycken under sökningar

Kameraundersökning av blåsa och nedre urinväg (uretrocystoskopi)

För att se om det finns en blödning eller cancer i urinblåsan och urinvägen som går från blåsan till urinrörsmynningen så använder man sig av ett tunt instrument som har en kamera. Man bedöva urinvägen och för in kameran, det ska inte göra ont, men det kan upplevas som obehangligt. Med kameran kan man se om det finns någon aktiv blödning. Man kan också ta små vävnadsprov med en klo från verktyget.

Röntgenundersökning av njurar och urinledare

För att se hur njurarna och övre urinledare mår så behöver man undersöka med röntgen. Detta utgörs på olika sätt i olika delar av sverige, men alla använder någon form av röntgen.

Behandling och prognos

Behandlingen för blod i urinen beror helt och hållet på vad den underliggande orsaken är till blodet. I vissa fall behövs ingen större behandling och i andra fall krävs tuff behandling mot cancer. Det viktiga är att man tar blod i urinet på allvar och utreder det ordentligt.

i upp till 30% av fallen så beror blod i urin på cancer. Urinblåsecancer är en allvarlig typ av cancer som främst drabbar rökare. Desto tidigare man fångar cancern desto bättre chanser har man att överleva.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog