Allt om blindtarmsinflammation – symtom, orsak, behandling och uppföljning

2020-03-02
4 min läsning
appendicit-blindtarmsinflammation-blindtarm
appendicit-blindtarmsinflammation-blindtarm

Blindtarmsinflammation (appendicit)

Blindtarmsinflammation är en vanlig infektion som drabbar 7% av alla personer någon gång under deras livstid. Oftast drabbas man mellan 10-25 års ålder. Förr behandlades nästan all blindtarmsinflammation med operation, men detta har visat sig onödigt och att antibiotika fungerar bättre i vissa fall. Nu utvärderar man symptomen på akuten och bedömer om det behövs en operation, ibland använder man röntgen för att få hjälp i sin bedömning. Operationen är kort och återhämtningen tar ca 2 veckor. 

Tjocktarm med blindtarmen i rött. Källa: Wikimedia commons

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation (Appendicit) är en vanlig inflammation av blindtarmen. Blindtarmen är ett bihang som sitter på första delen av tjocktarmen, längst ner till höger i magen. Blindtarmen tros inte ha någon större funktion i människan men att den ev. användes i tidigare evolutionära stadier för att bryta ner växter. Det finns även idag teorier om att blindtarmen hjälper immunförsvaret på något vis. Blindtarmen är lite som en ficka som sticker ut från tjocktarmen.

Infektion i blindtarmen

Då blindtarmen är som en ficka så kan det ibland komma in bakterier och avföring som bildar lite stenar och dylikt. Om dessa stenar blockerar fickan så det blir ett slutet rum så kan bakterier växa ohämmat och man kan få en infektion. Då har man en inflammerad blindtarm. I början så är inflammationen bara i själva blindtarmen, men efter ett tag börjar den reta saker runt om kring. Detta gör att man får ont först lite på lite oklar plats (när det bara är tarmen) och sedan i nedre höger del av magen (När vävnad runt om blindtarmen blir inflammerad). 

När blindtarmen blir svullen och spricker

När Man har tillväxt av bakterier i blindtarmen så kan blindtarmen svälla upp och spänna ut sig som en ballong. Efter ett tag finns det då risk att blindtarmen spricker, då sprider sig bakterierna sig ut från blindtarmen till buken. Detta är en mycket mer allvarlig infektion. Ofta kan kroppen då kapsla in bakterierna i en så kallad abscess. Denna måste då tömmas av läkare för att kunna botas. Man opererar blindtarmar för att undvika att de spricker.

Symptom

Det huvudsakliga symtomet från en blindtarmsinflammation är buksmärta, Denna brukar börja med att den är diffus och oklar i hela magen för att senare bli mer tydlig och lägga sig i nedre högra högren av magen. Detta är väldigt typiskt för blindtarmsinflammation. Man kan också få illamående, kräkningar och allmän sjukdomskänsla. Ofta får man också feber

När ska man söka vård?

Om du eller någon i din närhet får en nytillkommen stark smärta i magen så är det en god idé att uppsöka din kirurgiska akutmottagning. Här kommer de att kunna göra en bedömning om det är blindtarmsinflammation eller något annat. Ibland får man en operation och ibland får man gå hem med antibiotika. Detta bestämmer läkaren med hjälp av en algoritm som kallas AIR score.

Undersökningar

När du först träffar en läkare så kommer de att fråga dig om dina symptom och din smärta. De kommer efter detta klämma dig på magen och fråga om det gör ont. Ett typiskt fynd vid blindtarmnsinflammation är att om läkaren trycker och sedan släpper på vänster sida av magen så får man ont på höger sida. detta kallas för “indirekt släppömhet”. Det kommer även att tas febertermometer på dig samt blodprover för inflammation. I vissa fall där man är osäker kan du också få någon form av röntgenundersökning eller ultraljud som kan visa om det är blindtarmsinflammation eller något annat.

Åtgärder

Beroende på dina symptom så kan en läkare välja fler olika tillvägagångssätt. Om det är en högrisk för att det är blindtarmsinflammation och ev. risk för att den spricker så får man operereas, i vissa fall där det är låg risk så får man gå hem och komma tillbaka om det blir värre. Om man ligger mitt emellan så kan man få ligga kvar på akuten och se hur det utvecklas. Om det är en enkel inflammation utan större påverkan kan man ibland få gå hem med antibiotikatabletter.

Operation 

Operation är det klassiska tillvägagångssättet mot blindtarmsinflammationer. Vid en operation så blir man nedsövd och en kirurg plockar omsorgsfullt ut ens blindtarm. Detta kan antingen göras med öppen kirurgi där man gör ett 10-15 cm stort hål eller genom titthålskirurgi där man gör flera små hål och för in en kamera för att se vad man gör. Idag är det vanligast med titthålskirurgi. Detta kallas medicinskt för en laparoskopisk appendektomi eller “lapp-app”. 

Antibiotika

Det har visat sig att många fall av blindtarmsinflammation kan behandlas med antibiotika. Vid vissa utvalda fall så använder man därför enbart antibiotika. I vilka fall man använder antibiotika enbart skiljer sig från region till region. 

Hemgång

I vissa fall så får man gå hem från akuten, detta är om det är låg risk för blindtarmsinflammation. Ofta lägger man upp en plan med läkaren för att t.ex. komma tillbaka om 12h eller telefontid. I vissa fall behövs ingen uppföljning alls.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion