Blindhet och synförlust

10 min läsning

Blindhet och synförlust

I Sverige finns det nästan 2 miljoner människor som lever med synförlust. Av dessa är cirka 360 000 registrerade som blinda eller synskadade.

Att få veta att du har en synnedsättning som inte kan behandlas kan vara svårt att komma till rätta med.

Vissa människor går igenom en process som liknar sorg, där de upplever en rad känslor inklusive chock, ilska och förnekelse, innan de slutligen kommer att acceptera deras tillstånd.

Specialistremiss

Om du är blind eller synskadad kan du bli hänvisad till en specialist för nedsatt syn, som ofta finns på ett sjukhus. Personalen på kliniken kan hjälpa dig att förstå ditt tillstånd och komma till rätta med din diagnos.

De kan också ge dig råd om praktiska saker, som belysning och synhjälpmedel, och informera dig om ytterligare källor till hjälp och support.

Fråga ditt lokala sjukhus om de har en kontaktperson för ögonkliniken (ECLO), vars roll innebär att ge stöd till personer med synförlust på ögonkliniker.

Supportgrupper

Om du är blind eller synlig kan det vara bra att kontakta en stödgrupp för personer med synnedsättning.

Royal National Institute of Blind People (RNIB)

The Royal National Institute of Blind People (RNIB) är Sveriges ledande välgörenhet för personer med synförlust, och det har användbar information om hur man kommer till rätta med synförlust.

RNIB:s hjälplinje är öppen måndag till fredag från 8:00 till 20:00 och lördag från 9:00 till 13:00. Numret är 0303 123 1129, med samtal som inte kostar mer än ett standardanrop till ett 01- eller 02-nummer. Du kan också e-posta hjälplinje personal (hjälplinje @rnib. org. Sverige).

RNIBs webbplats är speciellt utformad för personer med synförlust och erbjuder ett brett utbud av användbar information och resurser, inklusive en onlineshop och webbutik.

Andra nationella välgörenhetsorganisationer

Andra nationella välgörenhetsorganisationer som specialiserar sig på synförlust och du kan finna användbara inkluderar:

 • The Macular Society — hjälplinje: 0300 3030 112 (eller sjukvårdsupplysningen 1177)
 • International Glaukom Association — hjälplinje: 01233 64 8170
 • RP Fighting Blindhet — hjälplinje: 0845 123 2354 eller e-post: hjälplinje @rpfightblindness. org. uk
 • Diabetes UK — 0345 123 2399 eller e-post: info @diabetes. org. UK
 • Blind Veterans UK — 020 7723 5021
 • Royal Society for Blind Children
 • SeeAbility

Lokala organisationer

Det finns också många lokala frivilligorganisationer runt om i landet som hjälper och stöder människor med synproblem. Du hittar lokala supportorganisationer på Visionary webbplats, där du kan söka efter postnummer.

Registrering som blinda eller synskadade

Om din syn har försämrats till en viss nivå kan du välja att registrera dig som synskadade. Beroende på hur allvarlig din synförlust är kommer du antingen att registreras som synskadade (tidigare ”delvis synskadade”) eller allvarligt synskadade (tidigare ”blinda”).

Din ögonspecialist (ögonläkare) mäter din synskärpa (förmåga att se detaljer på avstånd) och ditt synfält (hur mycket du kan se från ögonsidan när du tittar rakt fram).

Dessa mätningar hjälper din ögonläkare att avgöra om du är berättigad att certifieras som synskadade eller allvarligt synskadade. Om du är, kommer de att fylla i ett officiellt intyg med resultaten av din ögonundersökning.

I Sverige och Wales kallas detta certifikat Certificate of Vision Nedsatt (CVI), i Skottland heter det BP1, och i Nordirland heter det A655.

Din ögonläkare skickar en kopia av intyget till dig, en kopia till din läkare och en kopia till din lokala socialavdelning. När du får intyget kommer ditt lokala socialtjänstteam att kontakta dig för att fråga om du vill läggas till i registret över synskadade.

När du är registrerad kontaktar socialtjänsten dig igen för att se till att en bedömning görs. Syftet är att bedöma dina behov och ta reda på vilken hjälp du behöver för att förbli oberoende, till exempel hjälp med rengöring och matlagning, eller hjälp med rörlighet och transport.

Att registrera sig som synskadade är inte obligatoriskt, men det kan ge dig rätt till en rad förmåner, inklusive:

 • Disability Living Engagement (DLA) eller Personal Independence Payment (PIP) — en skattefri förmån för att hjälpa till med eventuella kostnader i samband med ditt funktionshinder eller sjukdom
 • en minskning av TV:n licensavgift
 • en skattelättnad
 • reducerade avgifter på kollektivtrafik
 • parkering koncessioner

RNIB webbplats har mer information om att registrera din synförlust. GOV. Sverige har mer information om att registrera synnedsättning.

Förändringar i ditt hem

De flesta synskadade kan fortsätta att bo hemma. Men du kommer förmodligen att behöva göra några ändringar i ditt hem, särskilt om du bor på egen hand.

Nedan följer en lista över några viktiga delar av utrustning som du kan hitta användbara.

 • Big-knapp telefon — både fasta och mobila modeller finns tillgängliga från RNIB webbutik.
 • Dator — internet kan ge en verklig känsla av anslutning till vänner och familj samt andra personer med nedsatt syn. Det är också ett praktiskt sätt att ta reda på information och skaffa varor och tjänster. Big-knappstangentbord, skärmvisningsprogram och textläsare finns tillgängliga från RNIB.
 • Gemenskapslarm — denna lilla, bärbara enhet har en larmknapp som, om den trycks in, skickar en larmsignal till en svarscentral, som kommer att varna en nominerad vän eller vårdgivare. Din lokala myndighet bör kunna ge dig ytterligare information.
 • Ljusbelysning — starka glödlampor och justerbara lampor är viktiga för ditt hem, särskilt i köket och trappan (områden där du sannolikt kommer att råka ut för en olycka). Lysrör rekommenderas eftersom de producerar mest ljus och tenderar att vara billigare på lång sikt än konventionella glödlampor.

Det sätt som ditt hus är målat kan också göra det lättare att hitta runt. Genom att använda en tvåtonskontrastmetod, till exempel svartvitt, kan det bli lättare att se skillnaden mellan närliggande föremål, till exempel en dörr och dess handtag eller trappan och dess ledstång.

Läsa och skriva

Det finns flera alternativ tillgängliga om du har problem med att läsa standardtext i böcker, tidningar och tidskrifter.

Ett av de enklaste alternativen är att använda en förstoringsenhet som kan göra utskriften större för att hjälpa dig läsa. Dessa kan erhållas från ett antal platser, bland annat tjänster för nedsatt syn på sjukhus, optiker, lokala frivilligorganisationer och RNIB.

RNIB har också en samling stora tryckta publikationer som du kan låna, liksom de flesta bibliotek.

Du kan också använda en e-läsare för att hjälpa dig läsa. E-läsare är handhållna enheter som låter dig ladda ner böcker och prenumerera på tidningar och tidskrifter på internet. Du kan välja en inställning som låter dig visa text i större storlek.

Om du inte kan läsa alls kan du anmäla dig till systemet:

 • National Talking Newspapers and Magazines, som kan tillhandahålla ljudversioner av mer än 230 titlar online eller på en CD
 • RNIB Talking Books Service, där du får ljudböcker att lyssna på på på din dator eller på en enhet känd som en DAISY-spelare

Du kan också installera skärmläsningsprogram på din dator som kommer att läsa ut e-post, dokument och text på internet.

En välgörenhet som heter Communication for Blind and Disabled People har släppt en gratis skärmläsare för datorn som heter Thunder. Liknande programvara är tillgänglig för Apple-enheter, även om du kanske måste betala en liten avgift.

Det finns också röstigenkänningsprogram där du talar till en mikrofon och programvaran översätter vad du säger till att skriva. Dessa program kan också användas för att utfärda kommandon, till exempel stänga ner internet och flytta från en webbplats till en annan.

Punktskrift

Vissa personer med svår synförlust, särskilt de som har haft problem från ung ålder, väljer att lära sig punktskrift. Punktskrift är ett skrivsystem där upphöjda punkter används som ersättning för skriftliga bokstäver.

Förutom punktskriftsversioner av böcker och tidskrifter kan du köpa blindskriftsskärmar, som kan fästas på datorer som låter dig läsa texten som visas på en datorskärm. Tangentbord för blindskrift finns också.

RNIB-webbplatsen har mer information om läsning och punktskrift.

Att komma runt

Det finns flera olika metoder du kan använda för att komma runt självständigt om du har problem med din syn.

Lång käpp

Du kan hitta en lång käpp användbar när du reser. Dessa käppar är vanligtvis vikbara och kan hjälpa dig att komma runt genom att upptäcka objekt i din väg. Röppen kommer också att göra förare och andra fotgängare medvetna om att du har synförlust.

För att få ut det mesta av en lång käpp är det en bra idé att delta i en kurs som lär dig hur du använder den. RNIB eller Guide Hundar kan ge dig mer information om träning.

Guide hundar

välgörenhet Guide Dogs har gett ledarhundar för personer med synförlust i många år. Guidhundar kan hjälpa dig att ta dig runt, och ge både en känsla av självständighet och sällskap.

Om du ansöker om en ledarhund, ger Guide Dogs all nödvändig utrustning gratis och kan även erbjuda ekonomiskt stöd om det behövs för saker som mat eller veterinär kostnader.

Du behöver inte ha förlorat all din syn för att dra nytta av en ledarhund och du behöver inte vara officiellt registrerad som blind eller synligt för att ansöka om en. Guide Dogs webbplats har mer information om hur du ansöker om en ledarhund.

Guide Hundar erbjuder också ett antal andra tjänster för personer med synnedsättning (även om du inte har en ledarhund), såsom barn- och ungdomstjänster och mobilitetsträning.

Välgörenheten tillhandahåller också tjänsten My Guide, som syftar till att minska den isolering som många människor med synförlust upplever, hjälper till att återuppbygga sitt självförtroende och återfå sin självständighet.

Global Positioning System (GPS)

Ett globalt positioneringssystem (GPS) är ett navigeringshjälpmedel som använder signaler från satelliter för att berätta var du är och hjälper dig att planera dina resor.

GPS-enheter finns tillgängliga som fristående enheter som kan programmeras med ett blindskriftstangentbord, som talar om var du befinner dig och ger dig vägbeskrivning till vart du vill gå.

Om du har en smartphone finns det ett antal GPS-appar som du kan ladda ner.

RNIB-webbplatsen har mer information om teknik och produkter för personer med synförlust, inklusive GPS.

Körning

Om du har fått diagnosen ett tillstånd som påverkar din syn har du en rättslig skyldighet att informera Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Underlåtenhet att göra det är ett brott och kan resultera i böter på upp till £1.000.

Besök GOV. Sverige för mer information om att köra med funktionshinder eller hälsotillstånd.

Om du är registrerad som synnedsättning antar DVLA att ditt körkort inte längre är giltigt och du kommer inte längre att kunna köra.

Undantag görs ibland för personer med mild synnedsättning. Om du tror att detta gäller dig, måste din läkare fylla i en DVLA medicinsk information frågeformulär (PDF, 265kb).

Du får endast köra enligt lag om du kan läsa en nummerskylt på ett avstånd av 20 meter, och ett ögontest visar att din synskärpa är minst 6/12. Du får bära glasögon eller kontaktlinser när du läser plåten eller brevdiagrammet.

Det finns också standarder för ditt synfält och körning. Om du har ett villkor som kan minska ditt synfält kan DVLA be dig att slutföra ett synfältstest för att visa att du är säker att köra.

Sysselsättning

Om du för närvarande är anställd och nyligen har diagnostiserats med nedsatt syn, bör du kontakta systemet Access to Work.

Tillgång till arbete är ett program som drivs av Jobcentre Plus som ger råd och support om vilken utrustning och justeringar som kan krävas för att du ska kunna utföra ditt jobb.

De erbjuder också ett bidrag för att bidra till kostnaderna för all utrustning eller utbildning du kan behöva, till exempel röstigenkänningsprogram, ett blindskriftstangentbord och en bildskärm och en skrivare som kan konvertera text till punktskrift (punktskrift).

Beroende på storleken på det företag du arbetar för kan bidraget betala för 80 -100% av kostnaderna, upp till 10 000£.

Om du just nu söker arbete, finns det två huvudorganisationer som kan ge extra råd och support:

 • RNIB, som har en användbar sektion på sin webbplats om att söka arbete
 • Jobcentre Plus

Du behöver inte avslöja att du har en synnedsättning när ansöker om ett jobb, men det är oftast rekommenderas att du gör.

Om du känner att du har blivit nekad för ett jobb på grund av ditt funktionshinder, och du var kapabel att göra jobbet, kan du göra ett klagomål enligt jämställdhetslagen 2010.

Vissa personer med synnedsättning bestämmer sig för att bli egenföretagare, ofta för att det ger dem flexibilitet att arbeta hemma i timmar de väljer.

RNIB-webbplatsen har mer information och råd om arbete och sysselsättning.

Regelbundna syntester

Om du har synförlust är det fortfarande viktigt att ha regelbundna syntester så att din optiker (ögonspecialist) kan söka efter ytterligare förändringar i dina ögon och ge dig råd om hur du bäst använder din syn.

Hitta en optiker nära dig och läs mer om SKR synvårdstjänster.

Uppdaterad: 8 juni 2018
Nästa uppdatering: 8 juni 2021

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!