Blåmärken vid injektioner

2021-01-05
3 min läsning

Blåmärken är ett av de vanligaste orsaken till missfärgning av huden i samband med injektioner. Större hematom (mer omfattande blödning) är mindre vanligt men kan förekomma på grund av oavsiktlig skada på ett blodkärl. Blåmärken brukar sällan ställa till med några allvarliga bekymmer mer än att de är missprydande och kan upplevas som estetiskt störande. Blåmärken vid injektion med Botox (botulinumtoxin) kan öka risken för att man får biverkan i form av att vätskan som blodet utgör kan påverka andra muskler än de man avser att påverka. Mer omfattande blåmärken kan i värsta fall trycka på andra strukturer så som kärl och nerver, men detta är inget som tillhör vanligheten.

Vad är symtomen vid blåmärken?

Missfärgning – ett blåmärke uppkommer direkt men breder ut sig successivt och blir allt mer synligt, ofta inom minuter till timmar. Ibland blir det en stor och ful missfärgning som ser omfattande ut, vilket beror på att blödningen sprider sig och att missfärgningen till en början blir allt mer synlig. Blåmärken kan variera i färg form och storlek och beror då ofta på hur omfattande de är, de allra minsta kärlen ger ofta initialt en röd-blå missfärgning. Något större blödningar kan bli mörkare. Missfärgningen av blåmärken förändras över tid och övergår i en gul-grön-brun ton innan det avtar för att sedan försvinna helt.

Smärta– då det är en skada som kroppen hanterar med en inflammation och läkning, är det inte ovanligt att området smärtar.

Rodnad– även här precis som ovan så kan även samtidig kringliggande rodnad finnas, även detta till följd av den inflammatoriska läkningsprocessen.

Om du är tveksam över missfärgningen, smärtan och rodnaden så kontakta din behandlare för en bedömning. Det skulle kunna stå för någon annan mer allvarlig komplikation så som kärlpåverkan, infektion eller annat. Läs mer under “Komplikationer till behandling av fillers” (länk).

Står du på läkemedel som ökar risken för blödning?

Om du står på läkemedel som ökar blödning och blödningsbenägenhet så bör du diskutera lämpligheten att utföra behandlingen med den som skall utföra ingreppet. Denna kan i vissa fall konsultera en medicinskt ansvarig eller erfaren kollega. På så sätt gör ni en bra nytta- risk- kalkyl innan behandlingen. Injektionsbehandling motiverar sällan att du sätter ut viktiga medicinska läkemedel, då din medicinska hälsa kommer först. Det är olämpligt att sätta ut och sätta in sådana läkemedel för en estetisk behandling. Dock är det viktigt att du och din behandlare går igenom dina läkemedel innan behandling.

Några läkemedel som ökar risken för blåmärken och/ eller ger mer omfattande blåmärken:

  • Kortison (Betapred, Prednisolon)
  • Läkemedel som påverkar trombocytfunktionen- acetylsalicylsyra (Trombyl, Treo), Klopidogrel (Clopidogrel, Plavix), prasugrel (Efient), tikagreoler (Brilique), NSAID (ex Ipren, Voltaren, Diklofenak)
  • Läkemedel som påverkar kogulationssystemet- warfarin (waran), trombin, NOAK (Pradaxa, Elequis, Xarelto, Lixiana) samt heparingrupper (Fragmin, Innohep, Klexane).
  • Naturläkemedel som påverkar blödningstendensen- Ginkgo, Omega 3

Några sjukdomar som gör att du lättare får blåmärken eller får mer omfattande blödning: koagulopatier, blodsjukdomar, Ehlers- Danlos Syndrom och grav leversjukdom är några sådana tillstånd.

Vad kan du göra för att minska risken för blödning?

  • Genom att undvika naturläkemedel och antiinflammatoriska medel minst 7 dagar innan injektion blir du mindre lättblödande. Om du tagit något sådant bör du tydligt informera din behandlare om detta, så att man kan ta det i beaktning i samband med injektionsbehandling alternativt avvakta med behandling.
  • Om du har lätt för att få blåmärken finns det de som menar att Arnicasalva eller Hiridoidsalva 2 ggr dagligen i 7 dagar innan behandling kan minska risken för blådnader/blåmärken. Åtminstone finns det ingen skadlig effekt utan sannolikt en positiv påverkan för den som är lättblödande. Sedan kan man fortsätta med Arnicasalva eller Hiridoidsalva i ca 5-7 dagar efter injektionen.

Vad kan din behandlare göra för att minska risken för blödning?

  • Primärt är en noggrann genomgång av medicinsk historia viktigt.
  • Din behandlare kan använda en generellt varsam teknik och snabb blodstillning för att minska traumat vävnaden utsätts för och då minskas även blödningsrisken.
  • Din behandlare kan eventuellt använda vissa tekniker framför andra för att minska blödningsrisken så som att använda cannula (trubbig nål).
  • Din behandlare kan använda kyla för att få kärlsammandragande effekt.

Hur lång tid tar det för ett blåmärke att försvinna?

Hur snabbt det försvinner beror på individuella faktorer, lokal samt omfattningen av blödningen. Ett hematom som är större upplöses vanligtvis spontant över flera veckor, men ibland kan det ombildas och läka med kringliggande ärrläkning. I vissa fall kvarstår blåmärket även längre och det kan bero på att delar av de röda blodkropparna ger kvarstående infärgning (hemosiderininfärgning) eller inflammatorisk hyperpigmentering. Skulle så vara fallet kan detta behandlas med exempelvis laser eller IPL, men tidigast efter ca 12 månader rekommenderas sådan behandling. Detta då man anser att kroppen har en egen pågående läkning upp till 12 månader.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss