Behandling av ME/CFS

7 min läsning

Behandling av ME/CFS

sv

 • Minus på denna sida efter ansträngande sjukdomskänsla (PEM)
 • Sömnsmärta
 • Depression, Stress och ångest
 • Yrsel och yrsel (ortostatisk intolerans)
 • Minnes- och koncentrationsproblem
 • Living med ME/ CFS

Det finns inget botemedel eller godkänd behandling för myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Vissa symtom kan dock behandlas eller hanteras. Behandling av dessa symtom kan ge lindring för vissa patienter med ME/ CFS men inte andra. Andra strategier, som att lära sig nya sätt att hantera aktivitet, kan också vara till hjälp.

Patienter, deras familjer och vårdgivare måste samarbeta för att avgöra vilka symptom som orsakar flest problem. Detta bör behandlas först. Patienter, familjer och vårdgivare bör diskutera eventuella fördelar och skador med behandlingsplaner, inklusive läkemedel och andra behandlingar..

Vårdgivare måste stödja sina patienters familjer när de kommer att förstå hur de ska leva med denna sjukdom. Leverantörer och familjer bör komma ihåg att denna process kan vara svår för personer med ME/CFS.

Symptom som vårdgivare kan försöka ta itu med är:

Post-exertional Malaise (PEM)

Post-exertional sjukdomskänsla (PEM) är förvärringen av symtomen efter även mindre fysisk, mental eller känslomässig ansträngning. För vissa patienter kan sensorisk överbelastning (ljus och ljud) inducera PEM. Symtomen förvärras vanligen 12 till 48 timmar efter aktivitet eller exponering och kan pågå i dagar eller till och med veckor.

PEM kan åtgärdas av aktivitetshantering, även kallad pacing . Målet med pacing är att lära sig att balansera vila och aktivitet för att undvika PEM blossningar, vilket kan orsakas av ansträngning som patienter med ME/CFS inte kan tolerera. För att göra detta måste patienterna hitta sina individuella gränser för mental och fysisk aktivitet. Då måste de planera aktivitet och vila för att hålla sig inom dessa gränser. Vissa patienter och läkare hänvisar till att hålla sig inom dessa gränser som vistas inom ”energi kuvert. ” Gränserna kan vara olika för varje patient. Att hålla aktivitets- och symtomdagböcker kan hjälpa patienter att hitta sina personliga gränser, särskilt tidigt i sjukdomen.

Att vara medveten om personliga gränser kan visa sig vara en hjälpsam coping färdighet för människor som lever med ME/CFS. Detta gör det möjligt för dem att hitta balans mellan aktiviteter och vila, vilket ger dem en känsla av att hantera sjukdomen snarare än att sjukdomen kontrollerar dem. Människor som lever med ME/CFS kan upptäcka att vardagliga aktiviteter som att köpa mat, borsta tänderna eller interagera med andra kan vara tillräckligt för att orsaka återfall eller ”krasch”. Det är kanske inte möjligt att helt undvika dessa situationer, men människor som lever med ME/CFS måste vara medvetna om att de övervakar sina egna verksamhetsgränser. När man har en bra dag är det frestande att försöka ”push” (öka aktiviteten utöver vad som normalt skulle försöka) för att kompensera för förlorad tid. Detta kan dock leda till en ”krasch” (försämring av ME/CFS-symtom); cykeln kan sedan upprepa sig efter att människor börjat återhämta sig från kraschen.

Rehabiliteringsspecialister eller fysiologer som förstår ME/CFS kan hjälpa patienter att anpassa sig till livet med ME/CFS. Att hitta sätt att göra aktiviteter enklare kan vara till hjälp, som att sitta medan du tvättar eller duschar, ta täta pauser och dela upp stora uppgifter i mindre steg. Vissa patienter tycker att pulsmätare är användbara för att hålla reda på hur hårt deras kropp fungerar, som ett sätt att förhindra PEM. Patienter som har lärt sig att lyssna på sina kroppar kanske kan öka sin aktivitetsnivå. ME/CFS är dock oförutsägbar. PEM-symtomen kanske inte startar direkt efter träning, vilket gör det viktigt för varje behandlingsplan att skräddarsys för varje enskilt fall. Övning är inte ett botemedel mot ME/CFS.

Varje aktivitets- eller träningsplan för personer med ME/CFS måste noggrant utformas med inmatning från varje patient. Även om kraftig aerob träning kan vara till nytta för många kroniska sjukdomar, tolererar patienter med ME/CFS inte sådana träningsrutiner. Standardträningsrekommendationer för friska människor kan vara skadliga för patienter med ME/CFS. Det är dock viktigt att patienter med ME/CFS utför aktiviteter som de kan tolerera, såsom beskrivits ovan.

Sleep

Patienter med ME/CFS känner sig ofta mindre uppdaterade och återställda efter sömnen än de gjorde innan de blev sjuka. Vanliga sömnbesvär inkluderar svårigheter att falla eller sova, extrem sömnighet, intensiva och levande drömmar, rastlösa ben och nattliga muskelspasmer.
Goda sömnvanor är viktiga för alla människor, inklusive de med ME/CFS. När människor försöker dessa tips men fortfarande inte kan sova, kan deras läkare rekommendera att ta medicin för att hjälpa till med sömn. Först bör människor prova receptfria sömnprodukter. Om detta inte hjälper kan läkare erbjuda ett receptbelagt sömnmedicin, som börjar vid minsta dos och använder för kortast möjliga tid.

Människor kan fortsätta att känna sig orörd även efter att medicinerna hjälper dem att få en hel natts sömn. Om så är fallet bör de överväga att se en sömn specialist. De flesta personer med sömnstörningar, som sömnapné (symtom inkluderar kort paus i andning under sömnen) och narkolepsi (symtom inkluderar överdriven sömnighet under dagen), svarar på terapi. Men för personer med ME/CFS kan inte alla symtom försvinna.

Pain

Människor med ME/CFS har ofta djup smärta i muskler och leder. De kan också ha huvudvärk (vanligtvis tryckliknande) och ömhet i huden vid beröring.

Patienterna ska alltid tala med sin vårdgivare innan de försöker något läkemedel. Läkare kan först rekommendera att försöka receptfria smärtstillande medel, som acetaminofen, aspirin eller ibuprofen. Om dessa inte ger tillräckligt med smärtlindring kan patienter behöva se en smärtspecialist. Personer med kronisk smärta, inklusive personer med ME/CFS, kan dra nytta av rådgivning för att lära sig nya sätt att hantera smärta.

Andra smärthanteringsmetoder inkluderar stretch- och rörelsebehandlingar, mild massage, värme, toning övningar och vattenterapi för läkning. Akupunktur, när den görs av en licensierad utövare, kan hjälpa till med smärta för vissa patienter.

Depression, Stress och ångest

Att anpassa sig till en kronisk, försvagande sjukdom leder ibland till andra problem, inklusive depression, stress och ångest. Många patienter med ME/CFS utvecklar depression under sin sjukdom. När det är närvarande bör depression eller ångest behandlas. Även om behandling av depression eller ångest kan vara till hjälp, är det inte ett botemedel mot ME/CFS.

Vissa personer med ME/CFS kan dra nytta av antidepressiva medel och ångestdämpande läkemedel. Dock bör läkare använda försiktighet vid förskrivning av dessa läkemedel. Vissa läkemedel som används för att behandla depression har andra effekter som kan förvärra andra ME/ CFS symtom och orsaka biverkningar. När vårdgivare oroar sig för patientens psykiska tillstånd kan de rekommendera att träffa en psykisk hälsovårdspersonal..

Vissa personer med ME/CFS kan dra nytta av att prova tekniker som djup andning och muskelavslappning, massage och rörelsebehandlingar (som stretching, yoga och tai chi). Dessa kan minska stress och ångest och främja en känsla av välbefinnande. Ovanpå sidan

Yrsel och yrsel (ortostatisk intolerans)

Vissa personer med ME/ CFS kan också ha symtom på ortostatisk intolerans som utlöses när eller förvärras när stående eller sitter upprätt. Dessa symtom kan vara:

 • Frekvent yrsel och yrsel
 • Förändringar i syn (dimsyn, syn på vita eller svarta fläckar)
 • Svaghet
 • Känsla som ditt hjärta slår för fort eller för hårt, fladdrande eller hoppar över ett slag

För patienter med dessa symtom kan deras läkare kommer att kontrollera sin hjärtfrekvens och blodtryck, och kan rekommendera att de ser en specialist, som en kardiolog eller neurolog.

För personer med ME/CFS som inte har hjärt- eller blodkärlssjukdom, kan läkaren föreslå att patienter ökar dagligt vätske- och saltintag och använder stödstrumpor. Om symtomen inte förbättras kan receptbelagda läkemedel övervägas. Överst på Page

Memory och koncentrationsproblem

Minneshjälpmedel, som organisatörer och kalendrar, kan hjälpa till med minnesproblem. För personer med ME/CFS som har koncentrationsproblem har vissa läkare ordinerat stimulantia, som de som vanligtvis används för att behandla ADHD (ADHD). Även om stimulantia kan bidra till att förbättra koncentrationen hos vissa patienter med ME/ CFS, kan de leda till push-och-krasch-cykeln och förvärra symtomen. ”Push-and-Crash” -cykler är när någon med ME/CFS har en bra dag och försöker driva för att göra mer än de normalt skulle försöka (gör för mycket, krascha, vila, börja känna sig lite bättre, gör för mycket igen).

Living with ME/CFS

Strategier som inte innebär användning av mediciner och kan vara till hjälp för vissa patienter är:

 • Professionell rådgivning: Att prata med en terapeut för att hjälpa till att hitta strategier för att hantera sjukdomen och dess inverkan på det dagliga livet och relationer.
 • Balanserad kost. En balanserad kost är viktig för allas goda hälsa och skulle gynna en person med eller utan någon kronisk sjukdom.
 • Kosttillskott. Läkare kan köra tester för att se om patienter saknar några viktiga näringsämnen och kan föreslå kosttillskott för att prova. Läkare och patienter bör tala om eventuella risker och fördelar med kosttillskott och överväga eventuella interaktioner som kan uppstå med receptbelagda läkemedel. Uppföljningstester för att se om näringsnivåerna förbättras kan hjälpa till med behandlingsplaneringen.
 • Kompletterande behandlingar. Terapier, som meditation, mild massage, djup andning eller avslappningsterapi, kan vara till hjälp.

Viktigt: Patienter bör prata med sina läkare om alla potentiella terapier eftersom många behandlingar som marknadsförs som botemedel mot ME/CFS är oprövade, ofta kostsamma och kan vara farliga.

Ansvarsfriskrivning: Denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

Senaste av Blog