Behandling

1 min läsning

Behandling

Minusrelateradesidor

Det finns inget specifikt läkemedel för att behandla rubella eller få sjukdomen att gå iväg snabbare. I många fall är symtomen milda. För andra kan milda symptom hanteras med sängstöd och läkemedel mot feber, såsom acetaminofen.

Om du är orolig för dina symtom eller ditt barns symtom, kontakta din läkare.

Senaste av Blog