Få bästa resultat av behandling med Botox (botoliniumtoxin)

7 min läsning

Maximera behandlingsresultat med Botox (botulinumtoxin)

Bra resultat av Botox (botoliniumtoxin) innebär att man först och främst söker sig till rätt behandlare med rätt kompetens. Välj en legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Välj en klinik som har en legitimerad läkare som nära stöd och förskrivare av läkemedlet Botox (botulinumtixin). För att optimera dina resultat efter botoxbehandling är det givetvis viktigt att den som behandlar är skicklig i utförande och att den här gedigna kunskaper inom området.

Behandlaren ska ha erfarenheten att individuellt anpassa behandlingen utifrån din medicinska historia, dina tidigare erfarenheter av behandling med Botox (Botulinumtoxin) och göra en klinisk bedömning utifrån din ålder, din muskelaktivitet och många andra faktorer. Utifrån detta skall man injicera och dosera korrekt mängd botoliniumtoxin för att på så vis få optimalt resultat och minska riskerna för biverkningar och komplikationer.

Exempel på biverkningar och komplikationer efter botoxbehandling:

 1. Blåmärken – förekommer då ansiktet är kärlrikt, sällan allvarligt eller farligt (hematom). Mer kosmetiskt och oönskat.
 2. Infektioner- sällsynt biverkan, men påverkas av hur man hanterar injektionen vid tillfället på kliniken samt hur du hanterar din eftervård. Vid injektionen behöver man rengöra ordentligt och ha en bra rutin för hur man arbetar. Efter din behandling skall du som kund inte gnugga, sminka eller smörja på något. Risken för komplikationer så som infektion ökar då man på huden har flera olika bakterier som får möjlighet att ta sig in och en infektion kan uppkomma. Komplikationer med infektion är vanligast efter dagar.
 3. Smärta och svullnad vid injektionsstället- alla injektioner innebär ett trauma. Men med en tunn insulinnål blir det sällan en långvarig smärta eller svullnad. Dock kan den kvarstå någon dag. Om det smärtsamma o svullna området dessutom är varmt bör man kontakta sin behandlare så det inte uppkommit infektion.
 4. Domningar- sällsynt biverkan och övergående i de flesta fall.
 5. Hudutslag- kan förekomma lokalt vid insticksstället. Om den ökar eller tilltar bör du alltid kontakta din behandlare. Om den uppstår ihop med klåda kring mun och svalg bör du skyndsamt ta kontakt med sjukvård/ 112.
 6. Klåda- förekommer men ovanlig. Om den ökar eller tilltar bör du alltid kontakta din behandlare. Om den uppstår kring mun och svalg bör du skyndsamt ta kontakt med sjukvård/ 112.
 7. Illamående och yrsel- förekommer och är i princip en övergående biverkan.
 8. Muskelpares (muskelförlamning) – partiell eller komplett. Att blockera muskelaktiviteten är en effekt av Botox (botulinumtoxin) vi vill ha för att inte röra önskad muskel. Dock kan man få biverkan genom att man får en oönskad effekt på en närliggande muskel; så som att ögonbrynet hänger (ögonbrynsptos, hängande ögonlock) efter injektion av pannan eller argrynkan. En erfaren behandlare får dessa biverkningar i mindre utsträckning men givetvis kan det hända att även de orsakar oönskad muskelpares (muskelförlamning). Dessa biverkningar är alltid övergående och svåra att korrigera när de väl uppkommit.

Dosering av botox

Korrekt dosering samt jämn fördelning av dos är av yttersta vikt för att uppnå önskat resultat samt minska risk för komplikationer. Inte minst uppföljningen av behandlingen då man kan komma att behöva korrigera/komplettera dosen (detta gör man 2 veckor efter utförd behandlingen). Det är dessutom viktigt att behandlaren använder sig av erkända produkter som förvarats väl.

Exempel på produkter av botoliniumtoxin:

 1. Vistabel
 2. Botox
 3. Azzalure
 4. Dysport
 5. Bocouture
 6. Xeomin

Förväntat resultat av behandling med Botox (botulinumtoxin)

Ett lyckat och önskvärt resultat av behandlare och av kund är A och O: Naturligt resultat är eftersträvansvärt, där man lyckas minska antal rynkor, få en slätare och jämnare hy, påverkar utseendet (ungdomligare hy) samt ge en känsla av piggare ögon och mindre ansträngda muskler i ansiktet. Detta utan biverkningar.

En bra botox behandling med gott resultat ska minska känslan av att se trött och/eller sliten ut, sådan som kommer med ålder och livserfarenhet. Att uppnå ett yngre och fräschare utseende genom behandling med botox är mångas önskan.

/

Viktigt med bra information:

God information före och efter behandling, anpassad efter just Dig. Före behandling skall din behandlare ta reda på följande:

Sjukdomar, mediciner eller allergier– Följande läkemedel kan påverka blödningsbenägenheten i samband med din behandling:

 • Blodförtunnande
 • Aspirin (Acetylsalicylsyra)
 • Antiinflammatoriska läkemedel (ex Ibuprofen, Diklofenak, Naproxen mm.)
 • St. Johns Wort
 • Vitamin E 
 • Omega 3 

Om du har fått läkemedel utskrivna av läkare skall du ta din medicin enligt din ordination, dock viktigt att meddela din behandlare innan utförd behandling.

Dina förutsättningar- för en god behandling skall ses över: Hur ser behandlingsområdet ut, är du symmetrisk eller är vissa muskler starkare och drar mer åt något håll så kanske man bör justera dosering? Finns det risk för infektion i området som ska behandlas? Finns det risk med botox behandlingen som kan förorsaka komplikationer?

Att tänka på vid behandling med botox (botulinumtoxin)

 • Undvik rökning några dagar före behandling då rökning kan öka risken för blåmärken och försämra läkning.
 • Undvik alkohol ca 7 dagar före behandling då det kan öka risken för blåmärken.
 • Arnica eller Hiriduidsalva kan användas inför behandling vid ökad tendens till blåmärken. Studier har visat att det inte gör någon skada men kan eventuellt minska risken för att blåmärken uppstår och påskynda att eventuella blåmärken försvinner snabbare. 
 • Vid lokal inflammation och/eller infektion bör du kontakta din behandlare för diskussion. Ev behöver inflammationen/infektionen läka ut innan behandling.
 • På behandlingsdagen bör du komma utan makeup för att minska risken för infektion.
 • Innan behandlingen bör du fått i dig mat samt vätska för att minska risken för yrsel.

Under behandling

 1. Journalföring och genomgång av din sjukdomshistoria. 
 2. Samtala om dina önskemål med behandling, olika behandlingsalternativ samt behandlingsplan.
 3. Information om risker och sidoeffekter.
 4. Information om eftervård och vikten av detta för att minska risken för komplikationer samt optimera behandlingsresultaten.

After Care (eftervård botox)

 • Undvik extrem värme (så som bastubad och sol exponering) 48h efter behandling för att minska risken för blåmärken.
 • Undvik träning/ pulshöjande ansträngning 48 h efter utförd behandling för att minska risk för infektion. 
 • Undvik smink eller hudkrämer 24 h efter behandling för att minska risken  för infektion. 
 • Undvik att gnugga, pressa hårt eller röra på det behandlade området samma dag då det ökar risk för migration och infektion.
 • Undvik ansiktsmassage, laser behandlingar, permanent smink samt elektrisk stimulatorns 2 veckor efter behandling 
 • Sitt upprätt 4 h efter behandling med botulinumtoxin för att minska risken för migration.
 • Blåmärken är vanligt och ofarligt och dyker ofta upp efter minuter i samband med din behandling men tilltar ofta i storlek succesivt vid hemgång. Ofta tar det 2-3 veckor innan det försvinner. Arnica- och Hiroduidsalva kan användas vid uppkomst av blåmärken för att eventuellt påskynda att det försvinner. Skulle du samtidigt känna något av nedanstående symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning.
 • Vid följande symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning: 
  • Kraftig eller ökande smärta i eller omkring behandlingsområdet
  • Känselpåverkan/ stickningar i eller i anslutning till behandlingsområdet
  • Ändrad färg/ missfärgning i eller i anslutning till behandlingsområdet
  • Feber och/ eller frossa
  • Bleknad i eller omkring behandlingsområdet
  • Rodnad och värme i eller omkring behandlingsområdet

När kommer effekten av Botox?

Bästa effekten av botox kommer tidigast inom 1-3 dagar.

Behandlingens fulla effekt syns och märks av efter cirka 2 veckor efter behandling med botox.

Om du skulle ha funderingar kring slutresultatet är det enklast att värdera det i detta skede (efter två veckor), förutsatt att inget av ovanstående föranlett tidigare kontakt.

Hur länge varar effekten av botox?

Effekten av botox håller / varar i cirka 3 månader vid optimala förutsättningar. Faktorer av betydelse för fullgott behandlingsresultat som ger bra effekt av botox följer nedan:

 • Val av produkt/läkemedel.
 • Förvaring hos behandlaren.
 • Administrering.
 • Injektionens placering (glabella/argrynkan, pannan, kråksparkar, haka, läpp etc.).
 • Dosering.

Det bästa resultatet kan och bör upprätthållas med en ny behandling efter 3-6månader. På så vis kan man bibehålla det önskade och lyckade resultatet av färre rynkor, se piggare ut och få ut så mycket som möjligt av uppnådd behandlingseffekt samt motverka nya rynkor, slapp hud och trötta ögon.

När ska man börja med Botox?

Botox passar samtliga vuxna (över 18år) som har ett behov av behandling eller vill förebygga rynkor under ögonen, rynkor runt munnen, eller rynkor i pannan.

Det är möjligt att  få väldigt fina och bra resultat även om man börjar i ett senare skede i livet för att få slätare hy, piggare ögon och mindre ansträngd muskulatur i ansiktet, oberoende när man börjar med botox är det aldrig försent. Det finns belägg för att resultaten från behandlingen varierar från person till person. Generellt gäller det att börja i tid, ju förr desto bättre, då det alltid är bättre och enklare att förebygga rynkor än att behandla rynkorna som redan satt sina spår.

Åldersrelaterade rynkor

Rynkor på grund av ålder är ett faktum, men även på grund av andra orsaker, dels för att vi använder musklerna i ansiktet när vi ler, ser förvånade ut, ser arga ut, anstränger oss, tränar och motionerar, grimaserar, men även andra orsaker som till exempel rynkor på grund av solning, rökning, stress, sömnbrist och alkohol.

Blåmärken av botox

Man ska så gott det går undvika att dricka alkohol några dagar (5-7 dagar) innan/före behandling med botox, detta för att minska risken/riskerna för blåmärken och blånad av eller efter botox behandling. Undvika fiskleverolja och undvika mediciner så kallade NSAIDs som ibuprofen, acetylsalicylsyra (ipren, naproxen, diklofenak).

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog