Vaccination mot bältros (Herpes Zoster)

1 min läsning

Vad är bältros?

Bältros är ett smärtsamt utslag som vanligtvis utvecklas på ena sidan av kroppen, ofta ansiktet eller överkropp men kan drabba hela kroppen. Utslagen består av blåsor som vanligtvis ger ifrån sig vätska inom 7 till 10 dagar och återgår helt inom 2 till 4 veckor. Bältros är ett DNA-virus (varicella-zostervirus) som tillhör herpesfamiljen av virus. Vissa människor beskriver smärtan som en intensiv brännande känsla. För vissa människor kan smärtan vara i månader eller till och med år efter utslaget går bort. Denna långvariga smärta kallas postherpetisk neuralgi (PHN), och det är den vanligaste komplikationen av bältros. Din risk att få bältros och PHN ökar när du blir äldre.

En person som aldrig haft vattkoppor kan inte få bältros. Bältros kan inte heller smitta någon annan person, men i ovanliga fall kan en person med bältros smitta någon som inte har haft vattkoppor, denne får då vattkoppor och inte bältros.

Olika vacciner

Vaccinet innehåller levande försvagat varicella zoster-virus. Bältrosvaccin innehåller samma virusstam som vattkoppsvaccinet men i betydligt större mängd. Vaccinet ges med en singeldos och ska injiceras subkutant (under huden).

Två vacciner är licensierade och rekommenderas för att förhindra bältros. Ett vaccin som heter Zostavax har använts sedan 2006. Shingrix är ett rekombinant zostervaccin som har använts sedan 2017 och rekommenderas av experter som det föredragna bältros vaccinet.

Vem bör inte vaccineras?

  • Individer med allvarlig immunbrist
  • Pågående immundämpande behandling
  • Individer som har en säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet
  • Gravida
  • Personer med tuberkulos
  • Feber

Skyddar vaccin mot bältros?

Läkemedelsstudier visar att vaccination minskade förekomsten av bältros med 50 procent och postherpetisk neuralgi med 67 procent. De individer som utvecklade herpesblåsor trots vaccination upplevde mindre smärta i samband med pågående bältrosinfektion. Befolkningsstudier och kliniska läkemedelsstudier har fortfarande inte fastställt hur länge vaccinet skyddar kroppen och behovet av påfyllnadsdos.

Biverkningar

Vaccin mot bältros kan orsaka huvudvärk och rodnad, svullnad, ömhet och klåda på injektionsstället. Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!