Antifosfolipidsyndrom (APS)

2 min läsning

Antifosfolipidsyndrom (APS)

Innehåll

  1. Översikt
  2. Symtom
  3. Orsaker
  4. Diagnos
  5. Behandling
  6. Komplikationer

Antifosfolipidsyndrom (APS), ibland känt som Hughes syndrom, är en störning i immunsystemet som orsakar en ökad risk för blodproppar.

Detta innebär att personer med APS löper större risk att utveckla tillstånd såsom

  • djup ventrombos (DVT), en blodpropp som vanligtvis utvecklas i benartärtrombos
  • (en blodpropp i en artär), vilket kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt
  • blodproppar i hjärnan, vilket leder till problem med balans, rörlighet, syn, tal och minne

Gravida kvinnor med APS har också en ökad risk att få missfall, även om de exakta orsakerna till detta är osäkra.

APS orsakar inte alltid märkbara problem, men vissa människor har generella symtom som kan likna dem för multipel skleros (ett vanligt tillstånd som påverkar centrala nervsystemet).

Ta reda på mer om tecken och symtom på APS

Vad orsakar antifosfolipidsyndrom?

APS är ett autoimmun tillstånd. Detta innebär att immunsystemet, som vanligtvis skyddar kroppen mot infektion och sjukdom, attackerar frisk vävnad av misstag.

I APS producerar immunsystemet onormala antikroppar som kallas antifosfolipidantikroppar.

Dessa målproteiner kopplade till fettmolekyler (fosfolipider), vilket gör blodet mer benägna att koagulera.

Det är inte känt vad som orsakar immunsystemet att producera onormala antikroppar.

Som med andra autoimmuna tillstånd anses genetiska, hormonella och miljöfaktorer spela en roll.

Ta reda på mer om orsakerna till APS

som påverkas

APS kan påverka personer i alla åldrar, inklusive barn och spädbarn.

Men de flesta människor diagnostiseras med APS mellan 20 och 50 år, och det påverkar 3 till 5 gånger så många kvinnor som män.

Det är inte klart hur många människor i Sverige som har tillståndet.

Att diagnostisera APS

Diagnostisera APS kan ibland vara knepigt, eftersom vissa av symtomen liknar multipel skleros.

Detta innebär att blodprov för att identifiera de antikroppar som är ansvariga för APS är väsentliga för att diagnostisera tillståndet.

Läs mer om att diagnostisera APS

Hur antifosfolipidsyndrom behandlas

Även om det inte finns något botemedel mot APS, kan risken för att utveckla blodproppar minskas kraftigt om det diagnostiseras korrekt.

Ett antikoagulerande läkemedel, såsom warfarin eller en antiplatelet, såsom lågdos aspirin, ordineras vanligtvis.

Dessa minskar sannolikheten för att onödiga blodproppar bildas, men tillåter fortfarande blodproppar att bildas när du skär dig själv.

Behandling med dessa läkemedel kan också förbättra en gravid kvinnas chans att få en lyckad graviditet.

Med behandling uppskattas det att det finns cirka 80% chans att få en lyckad graviditet.

De flesta människor svarar bra på behandlingen och kan leda normala, hälsosamma liv.

Men ett litet antal personer med APS fortsätter att uppleva blodproppar trots omfattande behandling.

Ta reda på mer om behandling av APS

Katastrofalt antifosfolipidsyndrom

I mycket sällsynta fall kan blodproppar plötsligt bildas i hela kroppen, vilket resulterar i multipel organsvikt. Detta kallas katastrofalt antifosfolipidsyndrom (CAPS).

CAPS kräver omedelbar akutbehandling på sjukhus med högdos antikoagulantia.

Läs mer om katastrofalt antifosfolipidsyndrom (CAPS)

Sidan senast recenserad: 21 augusti 2018
Nästa uppdatering: 21 augusti 2021

  • Nästa: Symptom

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!